Ljubav

Popularno na sajtu

(Zabranjena) ljubav je psihološka bolest i ako ojača ona utječe na tijelo, i postaje fizička bolest, bilo kao bolest mozga, za koju se kažu da je bolest uzrokovana vesvesama, ili bolesti tijela kao što su slabost, iznurenost, i tako dalje. (Madžmu’ al-Fataawa, 10/129)

Voljeti ženu koja nije mahrem (tj. sa kojom možeš stupiti u brak, op.PV.) vodi do mnogih negativnih posljedica, čije su granice poznate samo Gospodaru ljudi.

Ona je bolest koja utiče na privrženost vjeri, a potom, također može utjecati na čovjekov um i njegovo tijelo. (Madžmu’ Fetaawa, 10/132)

Ako srce voli samo Allaha i iskreno Mu je predano, ono neće ni pomisliti da voli bilo koga drugog, a kamoli da se zaljubi. Kada se srce zaljubi, to je radi manjka ljubavi samo prema Allahu. Zato, pošto je Jusuf volio Allaha i bio Mu iskreno odan, on nije pao u zamku ljubavi, već Allah kaže:

“..Tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud jer je on uistinu bio Naš iskreni rob.” (Jusuf, 24)

Što se tiče žene El-‘Aziza, ona je bila mušrik kao što su bili njeni ljudi, i zbog toga je pala u ovu zamku. (Madžmu’ al-Fetaawa, 10/135)

Ako se čovjek zaljubi u ženu, čak i ako mu je dozvoljena, njegovo srce ostaje njen zarobljenik, i ona može da čini sa njime šta hoće, iako spoljašnjost pokazuje kao da je on njen gospodar, jer je on njen muž, ali u stvarnosti, on je njen zarobljenik i rob, posebno ako je ona svjesna njegove potrebe i potrebe za njenom ljubavlju. U tom slučaju ona će ga kontrolisati poput oštrog i okrutnog gospodara koji kontrolira svog podaničkog roba koji ne može da sam sebe oslobodi od njega. Čak je on i gori od tog roba jer je zarobljeništvo srca gore od zarobljeništva tijela. (Madžmu al-Fetaawa, 10/185)

 

Ako je iskušan ljubavlju ali ostane čedan i strpljiv, onda će biti nagrađen za strah od Allaha. Poznato je iz šerijatskih dokaza da ako osoba ostane čedna i izbjegava zabranjene stvari kroz gledanje, riječi i djela, i prešuti to, i ne priča o tome, pa tako da nema zabranjenog razgovora o tome, bilo kroz žaljenje drugoj osobi ili činjenje zla otvoreno, ili slijeđenje voljene na bilo koji način, i bude strpljiv u pokornosti Allahu i izbjegavanju grijeha, uprkos boli ljubavi koju osjeća u svome srcu, kao onaj koji je iskušan nesrećom pa bol podnosi sa strpljivošću, onda će on biti jedan od onih koji se boje Allaha i koji su strpljivi.

“Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah uistinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.” (Jusuf, 90)

(Madžmu al-Fetaawa, 10/130)

Izvor: http://shaykhulislaam.wordpress.com

NAPOMENA PV: Ljubav koju Šejhul-islam u ovim fetvama spominje u negativnom kontekstu jeste ona ljubav koja odvraća Allahova roba od Allaha, okupira mu misli i odvraća od spominjanja i slavljenja Allaha, čime ta ljubav postane sebeb (uzrok) čovjekovog lošeg stanja i srca i uma i tijela. Ta ljubav može da se pojavi prije braka (što je uglavnom slučaj) ali, također, može da se pojavi i u braku, prema bračnom drugu. I zato je Šejhul-islam dao lijep primjer da je takav insan rob svojoj ženi, zapravo rob svojim strastima koje nije mogao kontrolisat zbog manjka ljubavi prema Allahu.

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz