Ljubav

Popularno na sajtu

(Zabranjena) ljubav je psihološka bolest i ako ojača ona utječe na tijelo, i postaje fizička bolest, bilo kao bolest mozga, za koju se kažu da je bolest uzrokovana vesvesama, ili bolesti tijela kao što su slabost, iznurenost, i tako dalje. (Madžmu’ al-Fataawa, 10/129)

Voljeti ženu koja nije mahrem (tj. sa kojom možeš stupiti u brak, op.PV.) vodi do mnogih negativnih posljedica, čije su granice poznate samo Gospodaru ljudi.

Ona je bolest koja utiče na privrženost vjeri, a potom, također može utjecati na čovjekov um i njegovo tijelo. (Madžmu’ Fetaawa, 10/132)

Ako srce voli samo Allaha i iskreno Mu je predano, ono neće ni pomisliti da voli bilo koga drugog, a kamoli da se zaljubi. Kada se srce zaljubi, to je radi manjka ljubavi samo prema Allahu. Zato, pošto je Jusuf volio Allaha i bio Mu iskreno odan, on nije pao u zamku ljubavi, već Allah kaže:

“..Tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud jer je on uistinu bio Naš iskreni rob.” (Jusuf, 24)

Što se tiče žene El-‘Aziza, ona je bila mušrik kao što su bili njeni ljudi, i zbog toga je pala u ovu zamku. (Madžmu’ al-Fetaawa, 10/135)

Ako se čovjek zaljubi u ženu, čak i ako mu je dozvoljena, njegovo srce ostaje njen zarobljenik, i ona može da čini sa njime šta hoće, iako spoljašnjost pokazuje kao da je on njen gospodar, jer je on njen muž, ali u stvarnosti, on je njen zarobljenik i rob, posebno ako je ona svjesna njegove potrebe i potrebe za njenom ljubavlju. U tom slučaju ona će ga kontrolisati poput oštrog i okrutnog gospodara koji kontrolira svog podaničkog roba koji ne može da sam sebe oslobodi od njega. Čak je on i gori od tog roba jer je zarobljeništvo srca gore od zarobljeništva tijela. (Madžmu al-Fetaawa, 10/185)

 

Ako je iskušan ljubavlju ali ostane čedan i strpljiv, onda će biti nagrađen za strah od Allaha. Poznato je iz šerijatskih dokaza da ako osoba ostane čedna i izbjegava zabranjene stvari kroz gledanje, riječi i djela, i prešuti to, i ne priča o tome, pa tako da nema zabranjenog razgovora o tome, bilo kroz žaljenje drugoj osobi ili činjenje zla otvoreno, ili slijeđenje voljene na bilo koji način, i bude strpljiv u pokornosti Allahu i izbjegavanju grijeha, uprkos boli ljubavi koju osjeća u svome srcu, kao onaj koji je iskušan nesrećom pa bol podnosi sa strpljivošću, onda će on biti jedan od onih koji se boje Allaha i koji su strpljivi.

“Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah uistinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.” (Jusuf, 90)

(Madžmu al-Fetaawa, 10/130)

Izvor: http://shaykhulislaam.wordpress.com

NAPOMENA PV: Ljubav koju Šejhul-islam u ovim fetvama spominje u negativnom kontekstu jeste ona ljubav koja odvraća Allahova roba od Allaha, okupira mu misli i odvraća od spominjanja i slavljenja Allaha, čime ta ljubav postane sebeb (uzrok) čovjekovog lošeg stanja i srca i uma i tijela. Ta ljubav može da se pojavi prije braka (što je uglavnom slučaj) ali, također, može da se pojavi i u braku, prema bračnom drugu. I zato je Šejhul-islam dao lijep primjer da je takav insan rob svojoj ženi, zapravo rob svojim strastima koje nije mogao kontrolisat zbog manjka ljubavi prema Allahu.

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

%d bloggers like this: