Može li neka džihadska grupa obnašati funkciju halife i obavezivati druge grupe na njena pravila?

Popularno na sajtu

Rekao je muhaddis Ebu Abdullah Es-Sadik El-Hašimi, hafizahullah:

„Prilikom odbrambenog džihada i mnoštvo zastava koje se bore protiv zajedničkog neprijatelja, i rade na njegovo slabljenje, a zatim i konačno istrjebljenje, nema pravo nijedna grupa, ma koliko bila velika i snažna, da sebe postavi na položaj općeg vladara kojem je obaveza pokoravati se i boriti s njim protiv neprijatelja. U suprotnom, takva grupa će uzeti propis onih koji su prvi otpočeli borbu, i učinili nepravdu drugima.

I ta grupa nema pravo da sebe smatra i vidi kao jedino ispravno i pravedno mjerilo prilikom razilaženja, niti ima pravo da sklapa opće ugovore i dogovore koji obavezuju cijeli džihadski teren, tako što će onoga ko iste ne poštuje hapsiti, zatvarati, ponižavati i skrivati od njegove porodice i džihada u kojem je učestvovao.

Onaj ko to čini i tako postupa prema drugima, je očiti zalim i nasilnik. A kod Allaha je sva moć i pomoć.”

Izvor: https://t.me/alhekmahwalather

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz