Da li je dozvoljeno mrziti čovjeka koji ti pravi spletke

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li je dozvoljeno mrziti čovjeka koji ti pravi spletke, a uprkos svemu klanja, slijedi Sunnet itd?

Odgovor: Ubacivanje mržnje među vjernike je jedan od osnovnih ciljeva šejtana, kao što stoji u ajetima zabrane vina i kocke, da šejtan time želi da ubaci mržnju i neprijateljstvo među vjernike.

Prije svega, postavlja se pitanje koliko taj brat spletkari i koliko to šejtan tebi želi da prikaže kao spletkarenje. Zato je obaveza da se to prekine direktnim dijalogom i otvorenim bratskim razgovorom.

We sselamu alejkum!

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz