Zašto je Kadirov otpadnik

Popularno na sajtu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Murdžije su obožavaoci vatre ovoga ummeta, kad se razbole – nemojte ih posjećivati, a kad umru – nemojte prisustvovati njihovoj sahrani”. (Taberani 4205, sahih prema ocjeni šejha Albanija)


U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Slavljen neka je Allah, Gospodar svih svjetova, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru.

A zatim: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Nedavno su među novotarima – murdžijama počele da se javljaju diskusije o statusu Ljuljua Kafirova (Ramzana Kadirova), i murdžije su se podijelile u dvije grupe po pitanju njegovog statusa:

prva grupa, koja je “najprmorzlija”, izjavila je da je on musliman, i da je legitimni islamski vladar Čečenije i da je pokornost njemu obaveza i da je onaj ko se okrene protiv njega – kafir. Ovo su riječi Rinata, i mnogih od njegovih studenata, i ovo mišljenje je granica nepoštene i iskrivljene vjere;

druga grupa murdžija, umjerenija, kaže da Kadirov nije legitimni islamski vladar, s obzirom da nema stvarnu vlast i da ga Kremlj može skinuti s vlasti uvijek; međutim, prema njihovom mišljenju, on je musliman i nije dozvoljeno da se proglašava nevjernikom.

U ovom kratkom članku, ukazat ćemo na njihove greške, ali prvo da razmotrimo mezheb učenjaka po pitanju dobrovoljnog izgovaranja riječi kufra (pitanje kufra nećemo razmatrati s obzirom da to nije dokaz za murdžije).

Mezheb (pravac, put) sljedbenika sunneta pri izgovoru riječi kufra namjerno i bez prisile

Allah je rekao:

“Onoga koji zaniječe Allaha nakon što je u Njega vjerovao, osim ko je primoran na to, a srce mu ostane čvrsto u vjeri – čeka Allahova kazna, ali one kojima se nevjerstvo bude mililo stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika.” (An-Nahl, 106)

Šejhul-islam ibn Tejmijje je rekao: “Ko god kaže riječ kufra, bez prisile, promišljeno, znajući da je to riječ nevjerovanja, onda on postaje nevjernikom i nutrinom i vanjštinom, i ne može se reći da je unutra možda vjernik. A ko kaže tako, onda je on izašao iz islama.” (vidi “Sarim el-meslul”, 438)

Šejh ibn Hazm je govorio o čovjeku koji izgovori riječi kufra bez prisile i ne u prenesenom značenju: “Idžma ummeta je na tome da je njegov propis – propis nevjernika, i prema presudi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Kur'ana, ko izgovori riječi kufra, onda je on, uistinu, kafir.” (vidi “Sarim el-meslul”, 3-245)

Ruhavejhi ibn Ishak, veliki učenjak, rekao je: “Idžma uleme, da svako ko vrijeđa (psuje) Allaha, Njegovog Poslanika, ili kritikuje nešto od objave Allaha ili ubije nekoga od Poslanika, onda je on kafir, čak i ako on potvrđuje (sa srcem) ono što je objavljeno od Allaha.”

Šejh Sulejman ibn Abdulvehab je rekao: “Svi učenjaci su se složili na činjenici da kufr izrečen u šali, ustinu čini čovjeka kafirom. Pa, šta je s onim ko pokaže kufr bez ikakvog straha ili želeći dunjaluk.” (vidi El-Delail, 30)

Kada je imam Eš-Šafi upitan o onome ko se ismijava sa ajetom iz Kur'ana on je rekao: “On je kafir” (vidi “El-sarim meslul”, 3-956)

Šejh Muhammed b. Ibrahim je rekao: “I spominjući ovo u ovom poglavlju, konsenzus selefa je da takav izlazi iz vjere zbog ovoga… jedne riječi, čak iako su dva svjedoka sa njim. U ovome, njihova idžma je dovoljna, u kojoj se oni ne spore.” (vidi Šerh Kešfu šubuhat, 102).

I postoji još dosta riječi učenjaka i sve se svode na jednu stvar: da onaj ko dobrovoljno i sa znanjem izgovori riječi kufra, postaje nevjernik i nutrinom i vanjštinom, i ovo je mišljenje idžmaa svih selefa i ehlul-hadisa. Jedino ko se protivio tome – su ešarije i džehmije (ekstremne murdžije), koje su tvrdile sljedeće: “Ko god, dobrovljno počini kufr, vanjštinom činimo tekfir njega (proglašavamo ga nevjernikom), međutim, mi ne isključujemo da on u sebi može biti vjernik. (Vidi “Usulul din li El-Bagdadi”, i druge knjige imama ešarija). Ovaj stav je pogrešan stav radikalnih murdžija, ali sada nije riječ o tome, nego je to spomenuto samo da bi se uporedili moderni medhalijevci sa njihovim prethodnicima.

Sada prelazimo na našeg glavnog junaka, Ljulju Kafirova (Ramzana Kadirova, aktuelnog marionetskog predsjednika Čečenije, op.prev.), i spominjemo ga u svjetlu “mezheba” u određenim pitanjima vezanim za osnovu vjere svakog muslimana.

Kafirov o strahu od Allaha

“Sve što ja kažem – iz moje je duše. Ja jednostavno ne krijem svoje misli. Ja se jedino bojim ruskih zakona, kao što se bojim Boga. Danas, ja pokušavam da iskreno i propisno služim mom narodu.”

Kafirov o suđenju s onim što je Allah objavio

Šerijatski sudovi su u suprotnosti sa ustavom Rusije, i mi smo čak u vrijeme Ičkerije bili protiv šerijatske uprave. Ja samo govorim o običajima. Pitajte svakoga, čak i najmanje dijete, pitajte ga, šta ćeš uraditi da je tvoja sestra na pijanki? Svako će odgovoriti: Ubio bi je!”

“Mi moramo svi snažno, to je naša sveta dužnost, da poštujemo ustav i zakone Rusije. I danas mi imamo naš tradicionalni islam, koji nam je ostavljen od Poslanika. I danas mi gradimo politiku, bez kršenja zakona Rusije. To nas ne remeti, mi gradimo džamije, i otvaramo sveta mjesta.

– Mislite da to nije u suprotnosti jedno sa jedno?

– Bez ikakve smetnje. Mi gradimo crkve, pomažemo kršćanima u republici Čečeniji po pitanju demokratije, slobode govora i religije. Me se ne sukobljavamo. U našoj zemlji osoba može prihvatiti bilo koju vjeru i tu nema smetnje.” (vidi http://www.voinenet.ru/index.php?aid=21200)

Kafirov o Džennetu

“Kunem se Allahom, da ako takve mule i ulema odu u Raj, onda Raj ne postoji…”

Kafirov o Putinu

“Dok je on (Putin) dobrog zdravlja, morali bi ga pitati, klečeći, da upravlja državom.”

“Njegova politika, njegove riječi za mene su zakon. Putin je sačuvao naš narod, on je heroj. Putin – dar Božiji, on nam je dao našu slobodu.”

“Putin – moj idol! Volim ga, poštujem ga. Ja bi dao svoj život za njega!”

“Putin je učinio sve za mene. On je u najtežim vremenim sačuvao našu naciju. I u najtežim trenutcima moga životu, on me je podržao. I da ne razočaram Putina, ja ću učiniti sve. Ja nisam nečija marioneta – ja služim svom narodu, ruskom narodu, ja poštujem ustav Rusije i zakone Rusije.”

Zaklinjanje svecima

“Ja sam rekao i kažem – zaklinjem se Bogom, zaklinjem se svim svecima – ako Putin ne bude vodio zemlju, onda mi nećemo nikada biti velika sila.”

Putin je Kafirovu draži od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

“Putn, za mene je najsvetiji čovjek, gdje god da je, šta god da je bio u prošlosti – instalater, vozač kombajna…”

Kafirov o dijalogu između vjera

“Nemojte misliti da se mi borimo samo za ‘čisit islam’. Mi poštujemo sve vjere – mi gradimo hramove, mi ćemo napraviti sinagogu.”

Kraj riječi otpadnika.

Mi smo mogli spomenuti mnogo više ovakvih njegovih rječi, ali pametnom čovjeku, tako mi Allaha, ovo će biti dovoljno da shvati da je govornik – kafir, murted, nutrinom i vanjštinom, jer on ne može imati nikakvo opravdanje da kaže ovakve stvari! I svako ko ne čini tekfir Kadirova i sličnih njemu, znajuči njihove riječi i postupke, onda njemu priliči kufr osobno (kao da je on sam počinio kufr).

Na kraju, želio bih istaći da moderne murdžije, koji se raspravljaju o tome da je on musliman i koji su odbili da ga optuže za nevjerstvo, gore su od ekstremnih murdžija prošlosti, koje sam spomenuo ranije. S obzirom da bi te murdžije bez sumnje za ove riječi izrekli hukm (presudu) nevjerstva u ovom životu, ali su rekli da on može bitii vjernik u sebi, što će ga spasiti u budućem životu.

Međutim, moderne murdžije su još dalje zalutale, i rekle da je ovog čovjeka, koji govori ovakve odvratnosti, zabranjeno optužiti za nevjerstvo i kažu da je musliman, čak šta više, imam (vođa) muslimana!

Neka je Allahovo gnjev na njih zbog načina na koji iskrivljavaju Allahovu vjeru i služe tagutu!

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Murdžije su obožavaoci vatre ovoga ummeta, kad se razbole – nemojte ih posjećivati, a kad umru – nemojte prisustvovati njihovoj sahrani”. (Taberani 4205, sahih prema ocjeni šejha Albanija)

Molimo Allaha da pomogne mudžahidima i svoj braći muslimanima i da nas sačuva od fitne murdžija i drugih zalutalih pokreta, da izliječi naša srca i naše duše, i da među nama odabere za šehide one koje On želi!

Ebu Merjem el-Tataristani, Ramazan 1430 h.g.

Izvor: Kavkaz centar

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz