Mut’a brak je moderni način prostitucije kod šiija

Popularno na sajtu

Očito je da u Iranu nije teško zadovoljiti biološke potrebe za seksom. Iranska omladina je već odavno upoznata sa terminom mut'a brak”. Ako posjetimo bilo koju šiitsku džamiju u Iranu, vidjet ćemo da one omogućavaju sklapanje mut’a brakova, te da u njima postoje posebne prostorije u kojima se isti sklapaju.

Žene su izložene u tim prostorijama da bi ih muškarci, koji žele da stupe u mut’a brak, pohotno odabirali. Cijena mut'a braka varira u ovisnosti od izgleda žene i vremena trajanja braka.

“Želite li da budete u braku sahat ili dva?  Za jedan sahat, cijena je tolika…”, kazao je Halil prenoseći priču prijatelja koji je studirao u Iranu, dok su slušaoci u nevjerici odmahivali svojim glavama.

Zanimljivo je da broj mut'a brakova nije ograničen. “Ne postoji nikakvo ograničenje. Možete imati i do hiljadu mut'a brakova u isto vrijeme”, nastavio je on.

“Da bi muslimanski brak bio ispravan, neophodno je prisustvo velija (staratelja) i dva svjedoka. Šiitski mut'a brak to ne zahtijeva jer je se ovdje radi o kupoprodaji”, dodao je Halil.
“Kako možemo reći da je to muslimanski brak ako se sklapa na ovaj način?”, upitao je on.

Imam Ahmed prenosi hadis u kojem je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema braka bez staratelja i dva svjedoka.”
U Iranu je mut’a brak popularniji od stalnog braka. Dr. Šahla Ezazi, iranski profesor sociologije, izjavila je da je fenomen mut'a brakova u naglom porastu zbog  zahtjeva velikog broja iranskih službenika koji žele prisustvo “mračnih veza” između muškaraca i žena, pa stoga oni pokušavaju da ozakone ove odnose putem privremenih brakova.

Popularnost mut'a brakova nije u porastu samo zbog neobuzdanih požuda iranskih službenika. Statistika pokazuje da najveći zagovornici mut'a brakova zapravo dolaze iz redova građana Kuma, koji se smatra svetim gradom. On je centar šiitskog vjerskog obrazovanja. Najpoznatije mule (šiitski vjerski službenici) završavaju škole u njemu.
Mut'a brakovi ne postoji samo u Iranu. U stvari, oni se praktikuju od strane šiitskih mladića i u ovoj zemlji (Indoneziji), o čemu je podrobno pisano u nekim indonezijskim časopisima.
Za razliku od Irana, gdje se mut’a transakcije strasti obavljaju u džamijama, indonezijska omladina to čini u planinskom odmaralištu koje se nalazi na ostrvu Java. Postoje li džamije u tom planinskom odmaralištu? Naravno da ne postoje! Mladići ga posjećuju da bi se sastali sa prostitutkama.

“Dakle, oni iznajmljuju vile i unajmljuju prostitutke”, rekao je Halil.

Prije sklapanja mut’a brakova, šiitski mula održi govor tim prostitutkama, rekavši im da one neće počiniti zinaluk (blud) ako sklope mut'a brak.

“Mi nismo ovdje da bludničimo, već da sklopimo mut'a brak”, rekao je Halil oponašajući glas jednog od šiitskih mladića.

Jedna od pet prisutnih prostitutki je počela da plače, grcala je u suzama, dok su se ostale cerekale.
Šiitski mula, koji je održao govor, upita prostitutku koja je plakala:

“Zašto plačeš?”

“Plačem jer sam se sjetila prošlosti. Završila sam medresu, a sada sam prostitutka”, odgovorila je ona.

“A zašto se ti cerekaš?”, upitao je on.

“Smijem se jer mi je smiješno to što morate prvo da održite govor. Ako želite da nešto uradite, onda to i uradite!” 

A sada da vidimo šta kažu šiitske zbirke hadisa o mut’a braku:

Od Ebu Besira se prenosi da se prilikom sklapanja mut’a braka moraju koristiti sljedeće riječi: “Ženim te na toliko i tolko dana i za toliko i toliko novca.“ (Tehzib, 2/188; El-Istibsar, 3/146)

Prenosi se da je Džafer es-Sadik rekao: “Nije od nas ko ne vjeruje u naš povratak i ko ne dozvoljava mut’a brak.“ (Men la jahduruhu fekih, 2/148)

Prenosi se da je Džafer es-Sadik takođe rekao: “Uzvišeni Allah je nama šiijama zabranio svaku vrstu opojnog pića, ali nam je zato dozvolio mut’a brak.“ (Men la jahduruhu fekih, 3/151; i Vesailu šij'a, 14/443)

Šiije su otišle dalje, pa su, pravdajući prostituciju, slagali i na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se da je Ebu Džafer rekao: “Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na Isra i Mi'radžu, Džibril mu je rekao: ‘O Muhammede, Allah ti poručuje da je oprostio svim ženama koje su u mu’ta braku iz tvog ummeta.’”  (Men la jahduruhu fekih, 2/150)

Od Zerare se prenosi da je upitao Džafera: “Moj komšija je oženio mut’a brakom nevaljalicu (prostitutku), pa šta misliš?” Džafer reče: “Ne smeta.” (Et-Tehzib, 2/312 i Istibsar, 3/132)

Izvor: prisonerofjoy.blogspot.com

Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz