Nagrada sljedbenicima tevhida i imana

Popularno na sajtu

Allah Uzvišeni je vjernicima obećao mnogo lijepih stvari [još] na ovom svijetu, a od najvažnijih su: uspjeh, uputa, pobjeda, snaga, vlast, učvršćivanje vlasti na Zemlji, odbrana od neprijatelja, sigurnost, spas, razne blagodati, nepotpadanje pod nevjerničku vlast, posebna Allahova blizina i ljubav prema njima.

A za Ahiret im je obećao vječno uživanje, veliku vlast, te ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je ljudski razum to mogao zamisliti: I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. (Es-Sedžda, 17.)

Neke od najvećih počasti kojima će Allah vjernike počastiti i na ovome, a i na budećem svijet su:

Prva: Lijep život na oba svijeta

Uzvišeni veli: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (En-Nahl, 97.)

Druga: Ulazak u Džennet

Uzvišeni veli: Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela, zaista, uvesti u džennetske bašče kroz koje rijeke teku; Allah radi ono što hoće! (El-Hadždž, 14.)

Treća: Vječno uživanje u blagodatima Dženneta

Allah kaže: A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje rijeke teku; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: „Ovo smo i prije jeli.“ – a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti.“ (El-Bekare, 25.)

Četvrta: Zadovoljstvo Gospodara

On veli: Allah obećava vjernicima i vjernicama Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti! (Et-Tevbe, 72.)

Peta: Gledanje u Gospodara u Džennetu

Uzvišeni veli: Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati. (El-Kijame, 22-23.)

Šesta: Blizina Gospodaru Uzvišenom

Uzvišeni veli: Oni koji su se Allaha bojali biće u Džennetskim baščama i pored rijeka na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga. (El-Kamer, 54-55.)

Sedma: Slušanje Allahovog govora

On kaže: Stanovnici Dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni, oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni, u njemu će imati voća, i ono što budu željeli. „Mir vama!“ – biće riječi Gospodara Milostivog. (Jasin, 55-58)

Osma: Spas od Vatre

Uzvišeni je rekao: I svaki od vas će do Džehennema stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. (Merjem, 71-72.)

Ove karakteristike na ovome svijetu ne posjeduju mnogi današnji muslimani, što jasno ukazuje na slabost njihovog vjerovanja. Nema drugog puta za njihovo ostvarenje ili viđenje osim sa jačanjem postojećeg vjerovanja sa onim koji se od nas traži, kako bi smo postigli Allahovo obećanja na ovome svijetu svojim imanom, tako što će naš iman i dobra djala biti na razini imana i dobrih djela vjerovjesnika i ashaba, onako kako i treba.

Uzvišeni je rekao: Pa, ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete, na Pravome su putu; a ako glave okrenu, oni su onda samo inadžije i Allah će te sigurno od njih zaštititi, jer On sve čuje i sve zna. (El-Bekare, 137.)

I rekao je: O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet – daleko je zalutao. (En-Nisa, 136).

I rekao je: O vjernici, u islam potpuno uđite i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni. (El-Bekare, 208.)


Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz