Namaz za imamom koji piše hamajlije?

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li je dozvoljeno  klanjati za imamom koji liječi putem hamajlija?

Odgovor: Hamajlije i zašitite se dijele na tri vrste:

Prva vrsta: hamajlije i zaštite koje su širk, kao što je traženje utočišta kod džina, šejtana, evlija, ili nekog drugog mimo Allaha Uzvišenog. Ovo su hamajlije koje su zasnovane na širku i zabranjeno ih je pisati, nositi ili upotrebljavati, a onaj koji ih piše, upotrebljava ili ih širi među ljudima je mušrik i nije dozvoljeno klanjati za njim.

Druga vrsta: hamajlije napravljene od (arapskih, op.PV) harfova, talismana, nerazumnih riječi i pisanje istih na nečemu šivenome, na koži ili slično tome su zabranjene hamajlije. Osoba koja ih nosi, i ako ne vjeruje da će joj ta hamajlija pomoći (sama po sebi, op.PV), ona misli da je hamajlija uzrok pomoći (tj. da će Allah putem hamajlije poslati pomoć, op.PV), te nošenje ovakvih hamajlija se smatra malim širkom. Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, ”Ko nosi hamajliju Allah će ga njoj prepustiti”, a u jednoj predaji stoji: ”Ko nosi hamajlije počinio je nevjerstvo”.

Osoba koja nosi ovu vrstu hamajlija i bude vjerovala da će mu ona sama otkloniti belaje počinio je veliki širk. A imam koji piše ove hamajlije obaveza ga je posavjetovati i upozoriti da se kloni tih stvari, ako se okane toga hajr je, a u suprotnom ga odgovorne institucije razrješavaju sa dužnosti imama da ne bi utjecao na ljude i širio ove zabranjene stvari među njima. Namaz za imamom koji piše ovakve vrste hamajlija je ispravan ako ne bude ubjeđenja da te hamajlije same po sebi otklanjaju zlo ili liječe.

Treća vrsta: hamajlije i zaštite iz Kur’ana i propisanih dova koje su napisane na arapskom jeziku. Po pitanju ove vrste hamajlija učenjaci su se razišli na dva mišljenja:

Prvo mišljenje: dozvoljenost ovih hamajlija zato što su čiste od širka i svega što vodi ka njemu.

Drugo mišljenje: zabrana, zbog opće zabrane Allahovog poslanika sallAllahu alejhi we sellem: ”Doista su rukja,hamajlije i sihr nevjerstvo”.

Drugo mišljenje je ispravnije zato što je došlo puno hadisa koji zabranjuju hamajlije.

Stalna komisija za fetve, pitanje br. 18679

Izvor: Usbium

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz