Plodovi mržnje fašističkih-islamofoba sa FTV-a i ostalih „objektivnih“ medija

Popularno na sajtu

Oni koji imaju priliku da prate informativne emisije FTV-a (čitaj: Fašističke Titoističke teleVizije), opet su u prilici da se svojim očima osvjedoče u istinost riječi Uzvišenog Allaha:

“Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom.Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.” (An-Nisa, 76)

Zaista je lukavstvo šejtana i šejtanskih slugu sa FTV-a i ostalih kjafirskih medija slabo.

Da bi se čitaoci osvjedočili u kontradiktornosti, laži i spletke kojima se služe šejtanove sluge FTV-a i ostalih sorti nevjernika u redovima novinara, navodimo vam citate iz teksta kojeg je objavio portal Preporod.

“Najeklatantniji primjer medijske nekorektnosti, te ciljanog i usmjerenog medijskog sataniziranja institucija i pojedinaca iz Islamske zajednice svaki građanin Bosne i Hercegovine koji je po sili zakona primoran plaćati pretplatu za održavanje ovakvih javnih servisa, može vidjeti u primjeru dva priloga objavljena od iste medijske kuće (Federalne TV), u istom nedjeljnom centralnom informativnom programu (Dnevnik 2), od istog autora priloga (novinar Muhamed Čabrić) i o istom problemu (imama u džematu Piljužići Ahmeda Omerbašića). 

U prvom prilogu, od 12. juna, 2011. godine u Dnevniku 2, Federalne TV Islamskoj zajednici spočitava sramotan zaštitnički odnos prema vjerskim služebenicima koji su ukaljali obraz, konkretno, prema imamu džemata Piljužići Ahmedu Omerbašiću, koji je, prema onome što je FTV nastojala u svom prilogu prikazati “godinama, kako svjedoče mještani, konstantno fizički zlostavljao djecu, a u Islamskoj zajednici za to je simbolično kažnjen po džepu. Mještani su odlučni, sa podrškom Islamske zajednice ili bez nje, Omerbašića žele otjerati iz sela kako bi zaštitili svoju djecu.”

Nakon pet mjeseci, 20. novembra, 2011. godine, dakle, pošto je nakon sprovedene disciplinske procedure imam navedenog džemata razrješen, Federalna TV, ponovno u svojoj nedjeljnoj centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2, donosi novi prilog u kojem je isti onaj imam Ahmed Omerbašić “fizički zlostavljač djece u mektebu” (prema tadašnjim tvrdnjama FTV-a) danas “junak” koji zajedno sa svojim pristalicama džemat Piljužići nastoji “odbraniti od vehabija ili novih muslimana koji uz pomoć nekih političkih krugova i prešutno odobravanje Islamske zejdnice u BiH otvoreno kreću u akciju preuzimanja vjerskih objekata, pa i čitavih džemata.”[1] (kraj citata)

Tako je isti medij, jednu te istu situaciju, prikazao u dva dijametralno suprotna svjetla: prvo se Ahmed Omerbašić predstavlja kao kriminalac koji „fizički zlostavlja djecu“ i kojeg apsolutna većina džematlija ne želi za imama, da bi se nekoliko mjeseci kasnije, isti čovjek Ahmed Omerbašić, u istoj situaciji, prikazao kao heroj koji spašava džamiju od „novih muslimana“ i to, vjerovali ili ne, uz svestranu podršku džematlija, koji u prvoj emisiji nisu mogli „smisliti“ Omerbašića, a u drugoj ga navodno hvale i veličaju, sve ovisno od toga, kakav cilj urednici FTV-a žele postići.

U oba slučaja, bošnjački narod se nemilosrdno gazi u dviljačkoj trci pomahnitalih “objektivnih” medija koji se takmiče ko će prije zadovoljiti svoje gospodare u BiH i na Zapadu.

Oba video priloga FTV-a, i prilog kada se imam Omerbašić predstavlja kriminalcem i prilog kada se predstavlja herojem, a koji se mogu naći na internetu, svjedočanstva su spletki i laži šejtanskih slugu FTV-a, zadojenih fašizmom i islamofobijom modernog doba a ujedno zatucani zaostalom titoističkom ideologijom. Svakako ove probisvjete sa FTV-a prate njihovi drugovi, šejtanske sluge, sa raznoraznih „nezavisnih“ i „objektivnih“ štampanih i elektronskih medija.

Napomena: Video prilozi sadrže scene sa nepropisno obučenim ženama, a posjetioci koji sumnjaju u naše navode, na svoju odgovornost, mogu ih pogledati na sljedećim lokacijama:

Prilog 1: FTV- Dnevnik 2, od 12. juna 2011. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;;v=Yx4P25YbkfI

Prilog 2: FTV – Dnevnik 2, od 20. novembra 2011. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=X3VfKm5cWyE

(Put vjernika)

Fusnota:


[1] Citat sa portala Preporod.com objavljen u ponedjeljak 21. novembra:

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz