Poglavlje o onome ko traži berićet putem drveta, kamena i tome slično

Popularno na sajtu

Uzvišeni kaže: „Šta kažete o Latu i Uzzau…“ (En-Nedžm, 19)

Od Ebu Vakida Lejsija se prenosi da je rekao: „Izišli smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na Hunejn, a bili smo skoro napustili nevjerovanje (kufr). Mušrici su imali lotosovo drvo kod kojeg su boravili i na njega vješali svoje oružje, i koje se zvalo Zatu envat. Prošli smo pored tog drveta i rekli smo: ’Allahov Poslaniče, napravi i ti nama Zatu envat, kao što i oni imaju Zatu envat“. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Allahu ekber! To su, uistinu, suneni! Rekli ste, tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, onako kako su rekli Benu Israil Musau: ‘Napravi i ti nama boga, kao što i oni imaju bogove!’ ‘Vi ste, uistinu narod koji nema pameti,’ reče on.1 Vi ćete, uistinu, slijediti primjere onih koji su bili prije vas.’“ Bilježi ga Tirmizi i smatra ga vjerodostojnim.2

Komentar

✦ Značenje berićeta: Berićet u jeziku dolazi od riječi birket, tj. mjesto okupljanja vode koje se odlikuje mnoštvom vode i njenom stabilnošću. Što se tiče teberruka, u šerijatskoj terminologiji to je traženje berićeta djelom ili ubjeđenjem.

Traženje berićeta (teberruk) može biti putem dozvoljene stvari, putem stvari koja je širk i putem stvari koja je novotarija.

Što se tiče teberruka koji je širk, njega dijelimo na dvije grupe:

Teberruk ibadeta, kojeg opet dijelimo na dvije grupe:

› Teberruk ibadeta ubjeđenjem i

› Teberruk ibadeta djelom.

Što se tiče teberruka ibadeta ubjeđenjem, to je vjerovanje da određena stvar daje berićet ili da je berićetna sama po sebi, pa makar ovo ubjeđenje i ne pratilo djelo.

A što se, pak, tiče ibadeta djelom, poput toga prinese žrtvu njoj, ili da traži bereket u prinošenju žrtve njoj, ili upućuje dovu njoj, čini tavaf oko nje itd. Sve pomenuto predstavlja veliki širk. Dokaz tome su riječi Uzvišenog:

„Mesdžidi su Allaha radi i ne upućujte dove, pored Allaha, nikome.“ (El-Džinn, 18)

Takav je posvetio nešto od ibadeta nekom drugom mimo Allaha (i time počinio širk). Ovim teberrukom su iskušani oni koji obožavaju nekog ili nešto drugo mimo Allaha.

1Teberruk sredstvom

A to je da čovjek, na primjer, zakolje radi Allaha pored stvari ili predmeta za koje smatra da su berićetni, ili klanja Allahu pored njih. Ovo se svrstava u teberruk sredstvom, a pravilo kojim ga definišemo jeste da se djelo čini radi Allaha pored stvari za koju smatra da je berićetna. U ovaj teberruk spada trljanje o nešto, poput trljanja o stubove Mesdžidul-harama ili trljanje o Ka’bu radi berićeta. Propis ovoga vida teberruka jeste da je mali širk.

2Novotarski teberruk

Što se tiče teberruka koji je novotarija, to je poput ljubljenja Mushafa radi teberruka, a ne radi veličanja i uvažavanja, jer ljubljenje mushafa u cilju veličanja i poštivanja mushafa su neki pravnici dozvolili. Takav postupak se prenosi od Ikrime ibn Ebi Džehla, radijallahu anhu, kako to bilježi Abdullah sin imama Ahmeda u Musnedu, broj predaje 110.

U ovo takođe spada vjerovanje određenih ljudi da ukoliko se oženi noć uoči džume ili tada sklopi bračni ugovor da je to berićetnije. Također, sklapanje bračnog ugovora u mesdžidu s ubjeđenjem da je to berićetnije po brak, sve to predstavlja novotariju u teberruku.

3Propisani teberruk

Što se tiče propisanog (dozvoljenog) teberruka, on biva uzimanjem propisanih sebeba radi sticanja hajra i berićeta. Postoji pet oblika dozvoljenog teberruka:

› Teberruk zatom (bićem), poput teberruka nečim od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je važilo isključivo za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio živ.3

› Teberruk riječima i djelima koja su propisana šerijatom, a koja ukoliko čovjek uradi bivaju sebeb hajra i berićeta, poput učenja Kur'ana, šehadeta (pogibije) na Allahovom putu, jer je to sebeb oprosta grijeha, itd.

› Teberruk u mubarek mjestima. Postoje određena mjesta gdje se traži berićet odlaskom u njih, poput namaza u Mesdžidul-haramu, u džamiji Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i mesdžidu El- Aksa, jer se na ovim mjestima umnogostručavaju dobra djela.

› Teberruk u mubarek vremenima, time što čovjek nastoji činiti dobra djela u ovim vremenima, poput Ramazana, deset dana zul-hidždžeta, muharrem, dan džume, itd.…

› Teberruk mubarek hranom ili vodom, poput meda, vode Zemzema, tj. da je čovjek pije s nijjetom zdravlja ili ozdravljenja i izlječenja od određene bolesti, sve to je dozvoljeno, kao i čorokotovo ulje.

✧ Da li je dozvoljeno prenositi Zemzem vodu?

Da, dozvoljeno je. Među svijetom je rašireno ubjeđenje da ukoliko se voda Zemzema prenese, nestaju njena svojstva i osobine, što nije tačno. To su bile neke dozvoljene stvari za koje je potvrđeno šerijatskim putem da su mubarek.

Ima ljudi koji odlaze u određene mesdžide zbog toga što u njima ima ukopanih, poput mesdžida Zejda,… što predstavlja teberruk koji je širk, a o ovome će biti riječi u poglavlju o onome ko obožava Allaha kod groba dobrog čovjeka.

✦ Mes’ela: Da li je dozvoljeno slijediti tragove Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u mjestima u kojima je boravio?

Ako to radi sa ciljem teberruka, onda nije dozvoljeno, to je novotarija. Što se, pak, tiče onih stvari koje je Poslanik radio po svojoj prirodi po kojoj je stvoren, od Ibn Omera se prenosi da je i on to radio zbog svog velikog slijeđenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, međutim, ashabi su mu to osporili. Od onih koji su osporili slijeđenje tragova vjerovjesnika je i Omer, radijallahu anhu, poput odlaska u pećinu Hira, Sevr i sjedenja u njima.

✧ Da li pod ovu zabranu potpada i posjećivanje historijskih mjesta?

Što se tiče mjesta koja se vežu za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabe, prioritetnije mišljenje je da ih nije dozvoljeno posjećivati preventivno4, poput odlaska na mjesta gdje su oni vodili bitke, izuzev Uhuda, jer ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjećivao kao što je, isto tako, posjećivao i mesdžid Kuba. O ovoj mes'eli je govorio šejh Bin Baz u kratkoj poslanici koja predstavlja odgovor Muhammedu Ahmedu Džemalu, a koja se nalazi u njegovim fetvama.

Autor je u naslovu poglavlja rekao „Poglavlje o onome ko traži berićet preko drveta, kamena“, a potom je rekao „i tome slično“ što ukazuje da se propis ne odnosi samo na onoga ko traži berićet putem drva i kamena već i putem određenog mjesta, turbeta, isto tako teberruk odjećom dobrih ljudi, njihovim stvarima i ostavštinama. Što se tiče teberruka njihovim ostavštinama posebno treba osporiti takav postupak, jer to vodi ka njihovom veličanju i ibadetu. Neki učenjaci takav postupak smatraju malim širkom.

Ibn Hadžer i Ševkani su, pak, stava da je to dozvoljeno, navodeći kao dokaz teberruk ashaba Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ali je to slabo mišljenje zbog jasne razlike između Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i dobrih ljudi.

✦ Mes'ela: Kakav je propis riječi: „Ovo je od tvog berićeta, o dotični,“ ili „Dotični je čitav berićetan“?

Što se tiče riječi „Ovo je od tvog berićeta, o dotični“, one su dozvoljene. Na to ukazuje hadis Usejda ibn Hudajra kojeg bilježi Buhari u kojem stoji: „Ovo nije prvi berićet koji dolazi od vas o porodico Ebu Bekra,“ kao i hadis Aiše, radijallahu anha, kojeg bilježi Ebu Davud: „Nisam vidjela berićetniju ženu za svoj narod od Džuvejrije.“ I dozvoljeno je slično ovome. Isto tako Allah nas je obavijestio da su određeni ljudi mubarek, poput dobrih i bogobojaznih ljudi, kao što je došlo u hadisu o dobrom drugu da će te on ili namirisati, ili prodati miris ili ćeš od njega osjetiti ugodan miris, s tim što ne smije doći do pretjerivanja, poput riječi: „Posjetio nas je berićet (ciljajući na osobu koja je došla)“, itd.

Što se, pak, tiče riječi: „Dotični je čitav berićetan“, one nisu dozvoljene jer predstavljaju pretjerivanje, čovjek nije čitav mubarek. A što se tiče riječi „Donio si nam bereket, o dotični“, to nije dozvoljeno, jer davanje bereketa je od Allaha, i na to je ukazao Ibnul Kajjim u svome djelu El-Bedai’.

Takođe, nije dozvoljeno da kada pada kiša i dođe određena osoba kažemo: „Ovo je berićet fulana“, ili: „… zbog fulana i fulana“, jer je sebeb spuštanja kiše isključivo Uzvišeni Allah.

Komentar šerijatskih tekstova navedenih u poglavlju

1Riječi Uzvišenog: „Šta kažete o Latu i Uzzau…“5

✦ „Šta kažete…“ Ono što je poznato u tefsiru ovih riječi jeste da one znače „obavijestite me“,

✦ „… o Latu…“ Tj. kipu koji se obožavao mimo Allaha. To je bio kip od kamena, a Lat je bio čovjek koji je hadžijama mijesio brašno, pa je preselio, te su, vremenom, počeli obožavati kamenje na njegovom grobu.

✦ „… i Uzzau…“ Sto se tiče Uzaa, to je bilo drvo kojeg su obožavali mimo Allaha. I Menat je bio kamen koji su obožavali mimo Allaha. Arapi su vjerovali da su ova njihova božanstva bila berićetna sama po sebi ili da daju berićet, ili da se zauzimaju u sticanju berićeta. Tako da su oni činili kod njih teberruk koji je širk. Ovaj ajet je dokaz za prvi vid teberruka kojeg smo spomenuli, tj. teberruk koji je širk.

2Hadis Ebu Vakida el-Lejsija

Od Ebu Vakida Lejsija se prenosi da je rekao: „Izišli smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na Hunejn, a bili smo skoro napustili nevjerovanje (kufr). Mušrici su imali lotosovo drvo kod kojeg su boravili i na njega vješali svoje oružje, i koje se zvalo Zatu envat. Prošli smo pored tog drveta i rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, napravi i ti nama Zatu envat, kao što i oni imaju Zatu envat“. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Allahu ekber! To su, uistinu, suneni! Rekli ste, tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, onako kako su rekli Benu Israil Musau: ‘Napravi i ti nama boga, kao što i oni imaju bogove!’ ‘Vi ste, uistinu narod koji nema pameti,’ reče on. Vi ćete, uistinu slijediti primjere onih koji su bili prije vas.’“ Bilježi ga Tirmizi i smatra ga vjerodostojnim.

✦ „Izišli smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na Hunejn…“ tj. u bitku na Hunejnu.

✦ „…a bili smo skoro napustili nevjerovanje (kufr)…“ Ovo su riječi koje je ovaj ashab spomenuo kao opravdanje za riječi koje su izgovorili u ovom hadisu. To što su skoro napustili kufr je bio razlog zbog kojeg nisu postali nevjernici kada su tražili nešto poput onoga što je tražio Benu Israil. Ovo je mišljenje najbliže istini, dok je, pak, autor (tj. šejh Muhammed ibn Abdul Vehhab) kao razlog naveo činjenicu da su samo tražili, ali nisu uradili. Stoga je prepreka u tekfiru bila činjenica da su tek prihvatili islam ili da nisu uradili ono što su tražili, ili i jedno i drugo.

✦ „… mušrici su imali lotosovo drvo kod kojeg su dugo boravili…“ I'tikaf znači dug boravak. Cilj njihovog i'tikafa kod drveta jeste traženje berićeta (teberruk), tj. činili su teberruk dugim boravkom kod drveta.

✦ „… i na njega vješali svoje oružje…“ Koji je to berićet kojeg su tražili vješanjem oružja na to drvo? To je berićet kuveta (snage). Ibn ishak spominje da su dolazili svake godine. To je godišnji teberruk.

✦ „Prošli smo pored tog drveta i rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, učini i ti nama Zatu envat kao što i oni imaju Zatu envat!“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Allahu ekber!’“ Hadis ukazuje na izgovaranje tekbira prilikom čuđenja i negiranja.

✦ „Rekli ste, tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, onako kako su rekli Benu Israil Musau…“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se zakleo da su njihove riječi poput riječi Benu Israila. Hadis takođe bilježi Ahmed, Ebu Ja'la i Ibn Ebi Šejbe a on je, kako je spomenuo Tirmizi, vjerodostojan.

✧ Mes'ela: U pokuđeni teberruk spada i postupak pojedinih ljudi koji kada padne kiša i pomiješa se sa zemljom, trljaju ruku o zemlju a potom trljaju svoje tijelo i lice radi berićeta. Ovakav postupak nije poput postupka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bi, kada bi pala kiša, izložio se kiši i rekao: „Ona je skoro pala od Milostivog.“ (Muslim)

Ima i onih koji se trljaju vodom kojom je oprana Kaba radi berićeta ili pak čine teberruk putem platna koje prekriva Kabu. Sve ovo spada u novotariju.

Autor: šejh Ali el-Hudajr (biografija šejha ovdje)
Iz djela “Mu'tesar – komentar na Kitabut-tevhid”
Priprema i naslov: Menhedž

Bilješke:

1 El-E’araf, 138.
2 Tirmizi (2181).
3 Ovaj vid teberruka su mogli činiti samo ashabi, radijallahu anhum, jer su oni zatekli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako se od njih prenosi da su uzimali Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, kosu, njegov mubarek znoj, trljali se njegovom pljuvačkom i vodom koja bi kapljala sa njega pri uzimanju abdesta. (op.prev.)
4 Tj. da ne bi dovelo do veličanja tih mjesta pa zatim činjenja ibadeta na njima i tome slično, (op.prev.)
5 En-Nedžm, 19.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz