Pogrešno shvatanje pojma sredine (o govoru ljudi: Budi umjeren!)

Popularno na sajtu

Od uopštenog shvatanja ove osnove (vjere) je i shvatanje sredine¹ u vjeri. Neki ljudi kada vide onoga koji se drži vjere i čuva sunnet² kažu: ”Brate, nemoj pretjerivati (biti krut), drži se sredine (budi kompromisan, umjeren),” iako vidi da se on drži sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

I ovo je od pogrešnih shvatanja jer ovo znači kao da kažes Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “O Allahov Poslaniče, ti sa svojom praksom pretjeruješ (krut si)!” Zašto to ne kažeš za Ebu Bekra, Omera ili bilo kojeg ashaba, Allah njima bio zadovoljan, koji su se čvrsto držali sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njega slijedili. Ti kao da kažeš njemu: “Ovi pretjeruju, a bila im je obaveza da idu sredinom,” jer kada dodjemo svom sinu ili komšiji ili bratu i vidimo ga kako se čvrsto drži sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kažemo mu ovaj govor: ‘Ne pretjeruj, drži se sredine’.

Zbog toga, po ovom pitanju kažemo:

Kao prvo: Zaista čvrsto držanje svega što je od sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je istina i to je sredina, jer sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nema pri sebi pretjerivanja niti nedostataka. Zatim kažemo:

Drugo: Zaista je sredina (umjerenost) spomenuta u Kur’anu kao u riječima Uzvišenog, u prijevodu značenja:

“I tako smo vas učinili središnjom zajednicom.” (El-Bekare, 143) što znači: Da je zajednica muslimana, sljedbenici Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sredina između zajednice jevreja, kršćana i drugih. Kao što se središnjost spominje kao odlika ehlis-sunneta vel-džema’ata kada se kaže: ’Ehlus-sunnet je sredina između iskrivljenih i novotarskih pravaca. Oni su, na primjer, sredina po pitanju ashaba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, između rafidija (šija) i nevasiba (haridžija), oni su sredina u pitanjima imana i fikhskih propisa, oni su sredina u pitanjima kadera (određenja) između kaderija³ i džebrija[4] i oni su sredina između svih ti pravaca. Zatim, kažemo:

Treće: A što se tiče govora ljudi: ‘Budi umjeren’ tu ima pojašnjenje; ako se cilja time ostavljanje sunneta i njegovo napuštanje u ibadetima, međuljudskim odnosima itd. nema sumnje da je ovo netačno jer je sva istina u slijeđenju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to je sredina (umjerenost).

Ali ako je to upućeno onome ko pretjeruje u sunnetu i pređe granicu ili popusti pa mu se kaže: ‘Budi umjeren’, ovo je ispravno. Ali to ima posebne (pojedinačne) primjere, poput onih koji su za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekli: ‘Ja se neću ženiti.’ Kažemo mu: ‘Ne, ženi se, jer se Poslanik, sallallu alejhi ve sellem, ženio. Budi umjeren.’ Ili kao onaj koji je rekao: ‘Ja ću čitavu noć klanjati i neću spavati nikako!’ Kažemo mu: ’Budi umjeren.’ Jer, Poslanik, alejhis-selam je rekao ovima i njima sličnima: ”Tako mi Allaha, ja sam većeg strahopoštovanja od vas, ali ja se ženim, postim i mrsim, spavam i klanjam. Ko god se udalji od mog sunneta (načina života i rada), on ne pripada meni.” [5] Nasuprot ovima su oni koji su ostavili sve dobrovoljne namaze, post, zikr što ih vodi ka krnjavosti. Ovakav ne čini dovoljno a prvi je pretjerao u drugu krajnost, sredina je ispravna.

Dakle, postoji pogriješno shvatanje pojma ‘sredine’. Ovo pogrešno shvatanje nekad primjenjujemo na ljude na pogrešan način i to kada dođemo nekome ko se drži sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po pitanju brade i svoje nošnje i u stvarima namaza i svemu ostalome, dođemo takvome i kažemo: ‘Ne pretjeruj, budi umjeren.’ Kažemo da je ovakvo shvatanje pogrešno.

Autor: Šejh Abdur-Rahman Mahmud
Obrada: Put vjernika

Fusnote:

[1] El-vesetijje – srednji put, umjerenost (između dvije krajnosti).
[2] Tj.pokušava sprovesti sve što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na bilo koji način preporučio ili odobrio.
[3] El-kaderijje – negiraju određenje i volju Allaha, dželle še'nuh, a neki i sve stupnjeve Kadera.
[4] El-džebrijje – negiraju volju čovjeka i njegovo htijenje.
[5] Prenosi ga Enes, radijallahu anhu, a hadis je Muttefekun alejhi.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz