Budi hrabar (III): Hrabrost kod teških situacija

Popularno na sajtu

Iz serijala članaka “Budi hrabar”.

Prvi dio: Budi hrabar (I): Hrabrost ispred Allahovih neprijatelja

Drugi dio: Budi hrabar (II): Hrabrost ispred vladara


Mnogo je teških situacija u životu čovjeka, ali istinski čovjek je onaj koji poteškoće dočekuje sa hrabrošću i snagom.

Drži se ovih stvari kada je u pitanju hrabrost kod poteškoća:

Vjernost Allahu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Vjernost Allahu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ohrabruje čovjeka u teškim situacijama bez postojanja ikakvog straha i dvoumljenja.

Prenosi se da je Ebu Bekr, Allah bio njime zadovoljan, onda kada su se muslimani dvoumili da li da pošalju Usaminu vojsku koju je Allahov Poslanik pripremio da krene za Šam, rekao:

„Tako mi onoga u čijoj je ruci Ebu Bekrova duša, kada bih znao da će me divlje zvjeri raskomadati izvršio bih slanje Usamine vojske onako kako je naredio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ja se ne dvoumim u stvari koju je započeo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: uradio bih to, pa makar u gradovima ne ostao drugi čovjek osim mene.“

Strpljivost kod rastavljanja sa voljenim

Od hrabrosti čovjeka je da bude strpljiv prilikom smrti i rastanka sa njegovim voljenim, zato što je smrt jasna činjenica za svako stvorenje.

Prenosi se da – kada je preselio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem – mnogi nisu mogli podnijeti tu vijest, te da su je većina ashaba zanegirali, sve dok nije izašao Ebu Bekr, Allah bio njime zadovoljan, i rekao:

„O ljudi, ko je obožavao Muhammeda – pa zaista Muhammed je mrtav. A ko je obožavao Allaha – pa Allah je Živ i On ne umire.“

Taj postupak je bio dokaz za Ebu Bekrovu hrabrost, Allah bio njime zadovoljan.

Plodovi hrabrosti kod poteškoća

Allahova ljubav

Allah poklanja svoju ljubav Njegovom hrabrom robu kod poteškoća, jer je ta hrabrost dokaz njegovog imana.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Jači vjernik je bolji i voljeniji Allahu od slabijeg vjernika, a u obojci ima dobra.“ [1]

Potvrda imana

Rekli su učenjaci odgoja:

„Čovjekov iman potvrđuje hrabrost koju ima kod teških situacija. Shodno veličini vjernikovog imana u Allaha koji se ne pobjeđuje, istini koja se ne mijenja, biva veličina njegove hrabrosti, smjelosti i ispoljavanja riječi istine.“

Potvrda lijepog mišljenja o Allahu

Musliman je uvijek lijepog mišljenja o njegovom Gospodaru, Slavljenom i Uzvišenom, a njegova hrabrost to potvrđuje. Neko je rekao:

„Lijepo mišljenje o Allahu sadrži svojstvo hrabrosti, a ružno mišljenje o Allahu sadrži svojstvo kukavičluka.“

Napisao: Jasir ibn Ali ibn Nur
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_37111.html

[1] Muslim

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: