Poklon svakom bolesniku

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Hvala pripada Allahu, Gospodaru svijetova, Koji nas je uputio u vjeru islam i počastio nas Sunnetom najboljeg stvorenja1. On je Gospodar i nema druga, On je Jedini, Njemu niko nije ravan, On je Neovistan i ništa Mu nije potrebno, Njemu se svi obraćaju. On nema djece ni supruge, On je Uzvišeni i Njemu ništa ne liči niti iko nosi (sa pravom) Njegovo ime. Sve će nestati osim Njega. Donosim salavat i selam na najbolje stvorenje od džinna i ljudi, Muhammeda bin Abdullaha sallallahu alejhi ve sellem.

Zatim:

Prvo: Brate bolesniče, znaj da nas je Allah stvorio na ovom svijetu da Ga obožavamo, nije nas stvorio bez razloga i nije nas ostavio bez životnog cilja. Mi ćemo biti odgovorni za svako učinjeno djelo na ovom svijetu, bilo to veliko ili malo, krupno ili sitno, dobro ili loše. Rekao je Uzvišeni Allah:

”Džinne i ljude sam stvorio da bi me obožavali. Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da me hrane, Opskrbitelj je jedino Allah Moćni i Jaki!” (Ez-Zarijat, 56-58).

I kaže Uzvišeni:

”Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti? I neka je Uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodar Arša veličanstvenog!” (El-Mu'minun, 115-116).

Nije dozvoljeno da nešto od ibadeta2 upućujemo nekome drugom osim Allaha, i ko to učini, već je učinio širk3 Uzvišenom Allahu. Danas ima puno ljudi čije se vjerovanje pomiješalo, te su počeli smatrati da su korist, šteta i lijek u rukama nekog od stvorenja, što nije ispravno. Zaista, korist i lijek su samo u rukama Uzvišenog Allaha od Koga mi tražimo pomoć. Samo Njega molimo, samo se na Njega oslanjamo, i samo u Njegovo ime koljemo (žrtvujemo).

Uzvišeni kaže:

”Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista, posvećeni su Allahu, Gospodaru svijetova, Koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.” (El-En'am, 162-163).

Drugo: Brate bolesniče, ako tražiš pomoć od Allaha i učiš ono što je propisano i ispravno od kur'anskih i hadiskih dova4, trebaš biti potpuno i čvrsto ubijeđen, bez imalo sumnje da je Uzvišeni Allah u Kur'anu dao lijek.

Kaže Uzvišeni Allah:

”Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a zulumćarima on samo povećava propast.” (El-Isra’, 82).

Treće:  Brate bolesniče, trebaš shvatiti da je bolest koja te je zadesila Allahovo iskušenje, a Allah kad voli jedan narod, stavi ga na iskušenja. Vjernik se neprestano iskušava.

Uzvišeni kaže:

”Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem, te gubljenjem imetka, života i ljetine. A ti obraduj strpljive.“ (El-Bekare, 155).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

”Ne zadesi muslimana umor, ni glad, ni briga, ni žalost, niti ga ubode trn, a da mu Allah neće za to oprostiti grijehe.” (Bilježe Buharija i Muslim).

U drugom hadisu stoji:

”Čudna je stvar vjernika. Zaista je svako njegovo stanje za njega hajir5, a to nije za nikoga osim za vjernika. Ako ga zadesi dobro zahvaljuje se pa bude dobro za njega, a ako ga zadesi zlo bude strpljiv, pa opet bude dobro za njega.” (Bilježi Muslim).

Zato, brate bolesniče, trebaš biti strpljiv, očekuj Allahovu nagradu za iskušenje koje te zadesilo i budi zadovoljan s time, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem6, rekao: ‘‘Ko je zadovoljan, na njega je zadovoljstvo, a ko je srdit, na njega je srdžba.” (Et-Tirmizi, i kaže da je hasen).

Četvrto: Brate bolesniče, ako učiš propisno učenje trebaš se pridržavati instrukcija koje ti daje liječnik, a to su:

1. Da tvoje srce bude povezano sa Allahom i da budeš ubijeđen da je tvoj lijek u Allahovim rukama, a ne u rukama stvorenja, bez obzira bio to ljekar u bolnici ili liječnik koji liječi Kur'anom, nego je to samo razlog (sebeb) ako je Allah odredio da se preko njih izliječiš.

2. Da redovno i na vrijeme obavljaš propisane namaze7 u džema'atu u džamiji, a što se žene tiče, klanjaće na vrijeme kod svoje kuće. Uzvišeni kaže:

”…jer namaz je propisan vjernicima u određenim vremenskim razmacima!” (En-Nisa, 103).

3. Da očistiš svoje srce i kuću od svih nevaljalih stvari i grijeha, poput slika (živih stvorenja), muzike, pušenja, a ako je žensko da bude oprezna i da nosi hidžab8 i da ne izlazi otkrivena, našminkana, i da namirisana ne izlazi pred ljude, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ako se žena namiriše, pa prođe kraj muškaraca i oni osete njen miris, ona je bludnica.” (Hasen-Sahih, ”Sahihul-džami’ ”: 1/320).

Žena, takođe, ne treba izlaziti iz kuće bez potrebe, jer je Uzvišeni Allah rekao:

”U kućama svojim boravite…” (El-Ahzab, 33).

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

”Žena je avret9, pa kad ona izađe (iz kuće) šejtan će poglede ljudi usmjeriti prema njoj.” (Et-Tirmizi).

Sve navedeno trebaš učiniti da bi Uzvišeni Allah vidio tvoju iskrenost, tvoje pokajanje, tvoj povratak Njemu i da bi meleki10 ušli u tvoju kuću u kojoj živiš i da iz nje pobjegnu šejtani i džinni.11

To će biti tako ako ti izvršavaš ono što su ti Allah i Njegov Poslanik naredili i ako se kloniš onoga što su ti Allah i Njegov Poslanik zabranili, i sve to uz Allahovu dozvolu pomaže liječenju.

4. Treba svaki dan učiti Kur'an, a posebno suru12 ‘El-Bekare’ i neka bude to u kući jer je odabrani Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

”Nemojte učiniti vaše kuće grobovima, jer u kući u kojoj se uči ‘El-Bekare’ ne ulazi šejtan.” (Muslim i Ahmed).

Isto tako treba neprekidno slušati Kur'an i ovo pomaže, uz Allahovu dozvolu, liječenju.

5. Redovno učenje zikra13 iz Kur'ana i vjerodostojnog hadisa, kao što je: zikr ujutru i naveče, ulazak i izlazak iz kuće, pred spavanje, pred ulazak i izlazak iz nužnika jer je to šejtanov stan, pri jedenju, itd. Preporučujemo svakom muslimanu da nabavi knjižicu ”Hisnul-muslim” (Štit muslimana) od Seida bin Wehfa el-Kahtanija.14

6. Da redovno uzimaš – upotrijebiš lijek, kojeg ti je preporučio liječnik kao što je npr. da tri puta dnevno piješ vodu na koju je izvršeno propisno učenje, ili mazanje sa uljem na kojem se učilo, tako da namažeš ono mjesto gdje osjećaš bolove, a možeš i cijelo tijelo ako hoćeš, a to je bolje…

7. Treba što više istigfara15 jer čovjek puno griješi i radi neispravno, pa je Allah učinio istigfar milost za vjernike, a ko to redovno obavlja, grijesi će mu biti izbrisani. Kaže Uzvišeni Allah:

”i govorio: Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilatu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati. Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite.” (Nuh, 10-13).

Prenosi ibn Abbas da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

”Ko redovno čini istigfar, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz, za svaku brigu rješenje i opskrbiće ga odakle ne očekuje.” (ebu Davud, Ahmed, ibn Madžeh, el-Hakim).

Peto:  Brate bolesniče, oprezo, oprezno i još jednom, oprezno. Nemoj, ni u kom slučaju da ideš sihirbazima16, gatarama, lažljivcima, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

”Ko ide astrologu, gataru ili vračaru, pa mu vjeruje ono što kaže, učinio je nevjerstvo u onome s čime je došao Muhammed.” (lanac prenosioca je dobar).

Ko nosi hamajliju oko vrata, neka je skine odmah, jer u hadisu stoji:

”Hamajlije i talismani su širk17.”

I rekao je, sallallahu alejhi ve sellem:

”Ko nosi hamajliju, Allah mu ne potpunio, a ko nosi školjku, Allah ga ne ostaviuo na miru.” (Ahmed, ebu Ja'la i el-Hakim i ovaj zadnji je rekao da je lanac prenosioca vjerodostojan).

Većina ljudi misle da je lijek u tim hamajlijama i da je to jak štit od svih zla. To nije dozvoljeno jer je to otvoreni širk – pripisivanje Allahu druga, a s druge strane, sve te hamajlije i zapisi ne daju nikakav rezultat, osim putem čarobnjaka i gatara.

Šesto: Brate bolesniče, najveći broj bolesti dolazi čovjeku kao rezultat psihičkih kompleksa i ovo je polovina svake bolesti. Zato, neophodno je da tvoje srce bude povezano s Uzvišenim Allahom, da se na Njega oslanjaš onako kako treba i da svoju stvar (problem) Njemu predaješ.

Ja savjetujem, dragi brate, i mene i tebe i svakog muslimana, bolesnog ili zdravog da obavlja noćni namaz, ”jer se Uzvišeni Allah spušta svake noći na zemaljsko nebo kada prođe prva trećina noći i kaže:

”Ja sam Vladar, Ja sam Vladar, ko Me moli da mu uslišam, ko traži od Mene, da mu dajem, ko traži oprost od Mene, da mu oprostim, i tako se nastavlja do zore.” (lanac je vjerodostojan od ebu Hurejre, ”El-džami'ussagir”).

Pa zato, brate bolesniče, moli Allaha i budi skrušen i skroman prema Njemu, jer Uzvišeni Allah kaže:

”Gospodar vaš je rekao: Pozovite me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Zbilja, oni koji se ohole da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem18 poniženi.” (el-Mu'min, 60).

I kaže Uzvišeni:

”Onaj Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja…” (en-Neml, 62).

Brate bolesniče, trebaš se pridržavati svega onoga što smo spomenuli, instrukcija i objašnjenja stvari koja ti nisu bile jasne u tvom životu i ibadetu – obožavanju Allaha, pa se nadati da će nam Uzvišeni Allah podari nagradu i brzo liječenje, uz Njegovu dozvolu.

Sedmo: Brate bolesniče, ako ti se pojavi koja bolest i ti to osjećaš u sebi bez psihičkog kompleksa, onda se trebaš obratiti onima koji ti Allahovom odredbom mogu pomoći u liječenju na propisan način, koji su pouzdani i koji imaju šerijatskog znanja.

A Allah najbolje zna.

Napisao: potreban oprosta svoga Plemenitog Gospodara, Ahmed bin Hasen ez-Zehrani

Fusnote:

1. Sunnet – praksa (riječi i djela) Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem.
2. ibadet – sve ono sa čime je Allah zadovoljan, sa čime se Njegov rob pokorava Njemu.
3. širk – djelo nevjerstva; suprotnost tewhidu; obožavanje nekog drugog mimo Allaha Uzvišenog; vjerovati da neko ili nešto od stvorenja može imati osobine Stvoritelja, kao kada neko misli da hamajlija ima moć otklanjanja štete ili pribavljanja koristi.
4. dova – molitva.
5. hajir, hajr – dobro, blagostanje.
6. sallallahu alejhi we sellem – Neka je Allahov blagoslov i mir na njega.
7. namaz – posebna vrsta ibadeta (molitve) koji počinje tekbirom a završava selamom. Namaz je jedan od stubova islama. Dnevno, muslimani su dužni obavljati pet puta namaz.
8. hidžab – propisno oblačenje koje podrazumijeva pokrivanje cijelog tijela žene osim lica i šaka.
9. avret, awret – ono što treba da pokrije (prikrije) od pogleda stranaca.
10. meleki – anđeli.
11. šejtani i džinni – stvorenja od vatre koja mi ne vidimo. Za razliku od šejtana (đavola) koji su sušto zlo bez ikakva dobra, džinni mogu biti dobri i loši, muslimani i nemuslimani.
12. sura – poglavlje u Kur'anu.
13. zikr – spominjanje Allaha, veličanje Allaha.
14. “Hisnul-Muslim” (Zaštita svakog muslimana) možete preuzeti sa sljedećeg linka: hisnul muslim.
15. istigfar – traženje oprosta od Allaha.
16. sihirbaz – mađioničar, onaj ko izvodi magiju; mag. Nema dobrih i loših magova (bijelih i crnih). Onaj ko “otklanja” bolest magijom, taj magijom i uzrokuje bolest, a ništa se ne desi ako Allah to ne želi.
17. pogledaj fusnotu pod rednim brojem 3.
18. Džehennem – Pakao.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz