Postom do izlječenja raka i duševnih bolesti

Popularno na sajtu

Postom do izlječenja raka

U knjizi: Rak, leukemija i druge prividno neizlječive bolesti izlječive prirodnim putem, austrijski ljekar 80-godišnjak R. Brojs tvrdi da se rak može izliječiti pomoću posta, putem unutrašnjih sila koje svaki organizam ima u sebi.

Po njemu “post jeste i ostaje za sada najdragocjeniji oblik liječenja bolesti”. Brojka od preko 10.000 izliječenih ovom terapijom uvijek mu je iznova služila kao dokaz da nema ničeg radikalnijeg i ljekovitijeg od dobrovoljnog odricanja od hrane i omogućavanje liječenja unutrašnjim silama koje u sebi ima svaki organizam.

Međutim, tu unutrašnju silu veoma malo poštujemo. Iz neznanja zanemarujemo ono što je čovjekov Stvoritelj stavio u njegovo tijelo. Brojsov metod liječenja postom polazi od teorije da za vrijeme posta, da bi se održali vitalni organi organizma, tijelo mora “pojesti tumor i sve drugo što ne pripada organizmu.”

Onaj, kome post nije stran, odmah shvata suštinu, jer za vrijeme posta tijelo se oslobađa svega onoga što mu ne prpada, pa tako u stvarnosti razdvaja sve što je bolesno od zdravog, sve dok tijelo još raspolaže sopstvenim rezervama snage i bolesnik gaji uvjerenje postojanja božanske sile liječenja u sebi.

Brojs često podsjeća da je tumor samostalna izraslina i da njegove ćelije mogu da nestanu jedino postom, jer su i nastale usled pogrešne ishrane. Iz iskustva znamo da se tijelo odricanjem od hrane oslobadja svega što mu je strano, tj. svega što ne pripada organizmu.

Uloga posta u liječenju duševnih oboljenja

Nije potrebno veliko znanje pa da se spozna vrijednost islamskog posta za zdravlje ljudi. O tome se danas piše ne samo u naučnim časopisima i stručno-medicinskim knjigama, već i u takvima koje nisu ni najmanje naklonjene vjeri, ali informiraju o dostignućima nauke i uspjesima iz prakse.

Manje je poznato da i psihoterapija pridaje značaj postu. Pod psihoterapijom se podrazumijeva liječenje duše, psihe. Naučno rečeno, to je metoda liječenja koja se primjenjuje kod svih neuroza, a u nekim slučajevima i kod psihoze.

Veoma su vrijedni pažnje rezultati do kojih je došao ruski psihijatar dr. J. Nikolajev, primarius jedne klinike za duševna oboljenja nedaleko od Moskve. On je sa uspjehom primjenio novi postupak u liječenju mentalno oboljelih terapijom koja se sastoji u potpunom i dugotrajnom postu. Odbijanje hrane čest je sindrom akutne šizofrenije. Takvi su bolesnici do sada prinudno hranjeni. Međutim, dr. Nikolajev je takvu reakciju shvatio kao spontano opiranje bolesnikovog organizma, pa je došao na ideju da pokuša primijeniti metodu totalnog posta. Za vrijeme posta bolesnici dobijaju samo vodu, vitaminske injekcije i rastopine nekih mineralnih soli. Otkrice dr. Nikolajeva važno je i sa jedne druge strane. Ono, naime, ide u prilog jednoj od novijih i najznačajnijih hipoteza o uzrocima nastanka šizofrenije. Prema toj hipotezi, šizofrnija je organska bolest fiziološke prirode izazvana poremećajima u metabolizmu, tj. u hemijskim procesima bolesnikova tijela u toku kojeg se stvaraju neke otrovne supstance koje negativno djeluju na rad mozga, upravo kao kod droge. Post, prema Nikolajevu, pruža organizmu priliku da se “pročisti” od tih supstanci, da uspostavi svoj metabolički ekvilibri i da ozdravi.

Naša je štampa pisala o slučaju izlječenja teške upale zglobova postom, čija je terapija trajala mjesec i po dana. Poznato je da je Mahatma Gandi političar i filozof imao 64 godine kada je 1933. god. proveo svoj čuveni totalni post. Prema nalazima liječnika koji su ga nadzirali, nakon deset dana posta toliko se podmladio da je izgledao kao da je četrdesetogodisnjak.

Prema tome, sve islamske ustanove i propisi imaju svoje duboko opravdanje. Savremena nauka ih takoreći svakodnevno potvrđuje.

Islamski post je ljudska potreba. Postom se liječi i tijelo i duša i to bez nekih posebnih izdataka i troškova. Post je veliki prijatelj.

 

Iz knjige „Osnovne vrijednosti ramazanskog posta“

Mr. Ismail Haverić

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz