Proglas Džebhetu Fethi-Šama o događajima na sjeveru Halepa i saradnji sa kafirima

Popularno na sajtu

Svjedoci smo da se zadnjih mjeseci situacija u Siriji dodatno zakomplicirala, ulaskom turske vojske u direktan sukob, kao i nedavnim prispjećem američkih vojnika u grad El-Rai na sjeveru Sirije.

Neke od pobunjeničkih frakcija su zdušno podržale turski ulazak u sukob, kao i američki, druge frakcije su prihvatile tursku direktnu pomoć a odbacile američku dok su treće pristale da djeluju pod komandom Pentagona izvršavajući njegove naredbe u Siriji.

Kako bi čitaocima približili stvarnost situacije na terenu među pobunjeničkim skupinama, u prilogu donosimo prijevod proglasa Džebhetu Fethiš-Šama (Džebhetun-nusra) o pomenutim dešavanjima na sjeveru provincije Halep.

*****

Elhamdulillah, neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga uzmu za prijatelje, a zatim:

Sjeverni Haleb je u zadnje vrijeme svjedočio zapetljanim dešavanjima i novostima koje su jedne za drugim dolazile na vojnom i političkom polju.

To se jasno vidjelo u bici za Džerabulus i onome nakon nje i onoga što je oko nje izazvano. A zatim u onome što je slijedilo od mješanja američkih snaga, kako bi završili treću fazu operacije Derul Ferat.

Ispred ove situacije, objasnit ćemo sljedeće:

1. Ova mesela je od novih slučajeva s kojima treba polahko i treba se sustezati govoriti o ovome izučavajući stvarno stanje i duboko i studiranjem ga spoznavajući, kako bi mu dali odgovarajući šerijatski propis, u skladu s time. Pogotovo, kada se više puta mijenja ista situacija.

2. Učenjaci su se podijelili oko mesele potpomaganja u ratu na dvije skupine, one koji ga zabranjuju uopšteno i one koji ga dozvoljavaju uz stroge uvjete, kao da vodstvo pripada muslimanima i da su sigurni od prevare i zla nevjernika, da mu muslimani nužno imaju oštroumnost koja će čuvati njihovu vjeru i dunjaluk, da ne postoje drugi načini mimo potpomaganja i dr.

3. Ono što se trenutno dešava u sjevernoj Siriji je produžetak prošlih dešavanja i prilika. Haridžije nisu ostavile nijednu vrstu nepravde, a da ju nisu počinili nad muslimanima i skupinama uopšteno.
Na tom području se sudaraju i gomilaju razni planovi(projekti):

-Plan haridžija (cilja se na ISIL, op.PV)
-Plan nusajrijskog režima i njegovih saveznika od Rusa
-Plan Radničke partije Kurdistana (PKK) kojeg pomaže Amerika, i pored onog koji je u osnovi američki
-Plan turske vojske koja svoju borbu predstavlja kao čuvanje svojih granica od Radničke partije Kurdistana.

Dodajmo tu i skupine pod komandom Pentagona koje rade po njegovim naredbama poput skupine “Hamza”, “Liwa Mutesim”, i bore se pod zastavom državne koalicije.

A nasuprot tome su različite skupine od stanovnika tih područja i njihovih boraca koji se tu nalaze, a oni su slaba sila ako ih uporedimo sa drugim.

Kao što postoje neke skupine koje su tu ušle zadnjih mjeseci, a neki su došli zadnjih dana, ali nisu jake toliko da se promijeni situacija.

4. a) Ono što se dešava u sjevernoj Siriji od miješanja američkih snaga će učiniti situaciju kritičnom, zapetljat će ovaj slučaj, a miješanje Amerike nikada neće biti rješenje slučaja stanovnika Šama, nego je ovo očita okupacija, direktno neprijateljstvo, jasna bitka i nove podjele.

Nikome nije skrivena uloga Amerike u opštem pomaganju PKK na račun područja ehlu sunneta i njihovom davanju vlasti njima nad tim područjima, i njenu jasnu ulogu u rusko-američkom sporazumu koji želi učvrstiti Assadov režim i borbu protiv aktivnih snaga opozicije u Šamu.

b) Ulazak Amerikanaca u predstavu dešavanja na način na koji smo vidjeli skoro, čini podržavanje potpomaganja sa kafirima neprihvatljivim sa šerijatskog i činjeničnog aspekta.
Jer, amerikanci su neprijatelji, kafiri koji direktno napadaju muslimane, pa zabranjeno je surađivanje sa njima na bilo koji način, i pod bilo kakvim opravdavanjem i sredstvom, ma koliko to izvrtali neki. Tim neće zaslužiti osim toga da im presudimo presudom onima koji uzmu kafire za zaštitnike i prijatelje.

c) Premještanje bitke na sjever, a to je regionalna i državna želja, nasuprot udaljavanja od prekidanja opsade Haleba, ili ne usmjeravanja bitke prema Hami i osvajanja puta Damaska, to je skretanje bitke sa njenog pravog toga, koji će srušiti režim Bašara i njegovih saveznika, i to je razbijanje truda i gubljenje vremena, uz to što ove bitke trebaju samostalni oblik i odgovarajuće vrijeme.

Na osnovu prethodnog kažemo, tražeći pomoć od Allaha:

Smatramo da je zabranjena borba na sjeveru Sirije pod vodstvom bilo koje regionalne strane ili državne koalicije, niti potpomagajući se, niti udruživanjem sa njima, jer trenutno stanje nije potpomaganje i zato što nisu ispunjeni nužni šerijatski uslovi u ovoj situaciji.
Opozoravamo onoga koji je dozvolio potpomaganje u ovoj situaciji da ponovo prouči trenutno stanje i na ono na što se vraća fetwa na precizan način i da pogleda u ono što se nadovezuje na njegovu fetwu od rezultata, za koje mi smatramo da će biti katastrofalni i da će otvoriti vrata velikom zlu koje će upropastiti džihad i ono što je dosad postignuto njime.

I na kraju:

Posjećamo sebe i našu braću mudžahide uopšteno na čuvanje plodova džihada, čuvanje krvi stotina hiljada šehida i potpunjavanje onoga na čemu smo se dogovorili od pomaganja naših, uspostavljanja naše vjere i uzdizanja naše zastave.
Sa našim jedinstvom i slogom ćemo osloboditi našu zemlju u potpunosti, bez mandata ili podjela.

Naša obaveza, kao vođa i skupina, je da muslimane uzdignemo iz položaja poniženja i borbe za opstanak, i da se sa njima popnemo na položaja slave i ponosa, da im našom krvlju i žrtvovanjem ucrtamo put slave i odbijanja.

Naš Šam će pobijediti, i neće propasti onaj o kome se Allah brine.

“Ako vas Allah pomogne, niko vas neće pobjediti, a ako vas ponizi, pa ko je taj ko će vas pomoći nakon Njega. A na Allaha neka se oslone vjernici.”

21. zul hidždže 1437.
23. septembar 2016.

PRIJEVOD: SALAFIMEDIA BALKAN

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz