Radosne vijesti koje se ogledaju u dobrim snovima i pohvalama i ljubavi ljudi

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah, dž.š., u Svojoj Knjizi kaže:

“l neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguj u Allahovi štićenici – oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu, – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, velik u spjeh biti.” (Junus, 62/64)

Zamahšeri, Allah mu se smilovao, je rekao: “Dobre vijesti koje Uzvišeni spominje u ovom ajetu je ono čime je Uzvišeni Allah obradovao bogobojazne vjernike na više mjesta u Svojoj Knjizi i ono što se prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.w.s.: “To su lijepi snovi koje će vjernik vidjeti ili koji će mu biti pokazani!”[1]

Od Poslanika, s.a.w.s., se, također, prenosi da je rekao: “Period vjerovjesništva je završen, ali su ostale radosne vijesti.“[2]

Kaže se da su te radosne vijesti ljubav ljudi prema njemu i lijepo sjećanje. Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi da je upitao Allahovog Poslanika, s.a.w.s., o čovjeku koji nešto uradi radi Allaha, pa ga vole ljudi, pa je Poslanik, s.a.w.s., rekao: “To su ubrzane radosti vjernika!”[3]

Ata’ kaže: “Njima slijede radosne vijesti na smrtnom času kada im dolaze meleki sa Allahovom milošću:

“…dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu; radosne vijesti koje ih očekuju na budućem svijetu je to što će im meleki pristizati donoseći im radosne vijesti o uspjehu i počastima; bjelina njihovih lica koju će vidjeti i dolazak i čitanje njihovih knjiga sa njihove desne strane.”[4]


Iz djela Bogobojaznost,
Autor: Ahmed Ferid
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali plodovi bogobojaznosti ovdje

Fusnote:

[1] Prenosi ga Tirmizi (128/9) u poglavlju o snovima i kaže: ,.Ovaj hadis je hasen”. Prenosi ga i Malik u Muvetti (958/2) u poglavlju o snovima i Hakim (39 1/4) smatrajući ga vjerodostojnim, a sa njime se slaže i Zehebi.

[2] Prenosi ga Buhari (375/12) u poglavlju o tumačenju snova i Tirmizi (127/9) u poglavlju o snovima.

[3] Prenosi ga Muslim (189/16) u Dobročinstvu, Ahmed (157, 168/5) i Ibn Madže (4225) u Zuhdu

[4] El-Keššaf, 35612.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz