Savez sramote

Popularno na sajtu

Piše: Šejh Zubejr El-Ghazi

Pitanje: Jesu li Bagdadijeve bande postale saveznik kriminalnog nusajrijskog režima?

Odgovor:

Da, bez sumnje. Ovo je treća (zajednička) operacija Bagdadijevih bandi s nusajrijskim režimom.

1. Napustili su Ukajribat i predali ga nusajrijskom režimu nakon malog pritiska, i došli su na teritorije naroda islama, i napadali su mudžahide dok nisu zauzeli (naselja) Rahdžan, Šakusija i mnoga druga. Ovo je prva predaja muslimanskih teritorija dok su zauzimali drugo područje s ciljem da i njega predaju nevjernicima.

2. Mudžahidi su uspjeli povratiti inicijativu nad IDIŠ-om, a kada su (haridžije) bile izolirane u nekim selima, napustili su ih i javno predali nusajrijama. Bio sam prisutan u bitci kada se na radiju čulo kako je IDIŠ došao do brda Ma'lumah, tako da su heroji krenuli tamo da ih odbiju i sukobili su se s njima do jutra, sve dok nismo vidjeli da je režim od IDIŠ-a preuzeo sve položaje do vrha Abu Al-Ghara, IDIŠ mu je predao tri sela (Tutah, Hajilah, ‘Aniq Bajarah).

Ovo je drugi put da su predali sela muslimana režimu, režim ih je zaposjeo i dao im neka druga sela. Opkolili smo IDIŠ u ta tri sela ali nismo bili u stanju da napredujemo zbog režimskog bombardovanja oko sela, bombardovanje se nije zaustavilo ni na trenutak a kako bi nas spriječilo da dođemo do njih. Tada smo zarobili jednog iz IDIŠ-a i on je priznao kako su svoje ranjene predavali režimu te da su oružje i zalihe dolazili od režima.

Dakle, ovo je druga predaja i jasnija je od prve.

3. Nakon toga, nusajrijski režim i otpadnici IDIŠ-a napredovali su u ruralnoj Hami rame uz rame, a njihovo kretanje je bilo kao da imaju jednog vođu koji ih vodi. Naši vojnici su govorili da će režim otvoriti put IDIŠ-ovcima prema Al-Tamani'ahu i Han Šejhunu.

I zaista, naše sumnje su bile u pravu u vezi režima, njihovih agenata i savezničkih snaga iz IDIŠ-a. Jer kada je IDIŠ bio opkoljen u ruralnoj Hami, nusajrijski režim je otvorio puteve (na svojoj teritoriji) udaljenosti od 30 kilometara!

IDIŠ je prešao svu ovu udaljenost pred očima režima nakon što mu je predao oblast veličine 1100 kvadratnih kilometara, i došli su ka pravcu Al-Tamani'aha i Han Šejhuna kao što smo očekivali. Počelo je novo poglavlje izdaje, sa kojim su se ljudi islama suočili sa hrabrošću i junaštvom.

Ovo je bio treći put kada je potvrđena njihova izdaja i da su oni uistinu saveznici nusajrijskom režimu te da se bore protiv muslimana, bore se da zemlju islama predaju nevjernicima; nusajrijama, rafidijama i Rusima.

I ova treća predaja dokazuje veleizdaju haridžija više nego prethodne.

I kunem se Allahom Svevišnjim, da režim nije tražio pomoć od haridžija onda nebi bio u mogućnosti da zauzme Badiju, Ebu Zuhur i Sidžar, niti ove hiljade kvadratnih kilometara koji su bili pod kontrolom muslimana.

O Allahu, razdvoji nas od nusajrija i njihovih agenata iz IDIŠ-a, i podrži nas protiv njih. Amin.”

Izvor: Al-Maqalaat/Ummet Press

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz