Sirija: 8 muhadžirskih pokreta potvrđuje lojalnost komandi Tahriru-Šama

Proglas je došao nakon velike medijske propagandne kampanje protiv Tahriru-Šama koje je pokrenuta unutar ali i izvan Sirije, a njegova važnost je velika zbog lažnih tvrdnji da je većina muhadžira napustila Tahriru-Šam

Popularno na sajtu

Više muhadžirskih jedinica i vojnih tijela koji aktivno operiraju u Siriji odnosno učestvuju u borbi protiv Assadovog kriminalnog režima izdalo je zajednički proglas pod nazivom “Podrška i odanost Tahriru-Šamu“.

Proglas je došao nakon velike medijske propagandne kampanje protiv Tahriru-Šama koje je pokrenuta unutar ali i izvan Sirije, a njegova važnost je velika zbog lažnih tvrdnji da je većina muhadžira napustila Tahriru-Šam u svjetlu napredovanja težnji oko spajanja sa uglednom sirijskom opozicijskom grupom Fejleku-Šam.

Proglas na arapskom:

Proglas je započeo sa zahvalom Uzvišenom Allahu i donošenjem salavata na Poslanika s.a.w.s.

Prvenstveno je spomenuta uloga saveza Tahriru-Šam u uspostavi šerijata, zaštiti muslimana i nastavku džihada. Potpisnici i autori proglasa su ukazali na iskrenost i mudrost komande ovog saveza, što je kako tvrde bio razlog da se oko tog blagoslovljenog tijela okupi većina muhadžira i ensarija sirijske arene.

U proglasu su upozoreni oni koji žele da napadnu Tahriru-Šam, a zatim je upućena zahvala svim stanovnicima Šama uopćeno, a Tahriru-Šamu posebno zbog gostoprimstva i lijepog odnosa prema muhadžirima (stranim borcima).

Također, spomenuto je da muhadžiri nemaju nikakvu vlast u Siriji nad ostalim muslimanima, već su isključivo tu kako bi ih pomogli u njihovoj borbi i uspostavljanju šerijatskog entiteta.

Na kraju, upućen je savjet iskrenima koji su van Sirije da ne nasjedaju na sve što čuju o pomenutom savezu, zatim da olahko ne vjeruju na laži i potvore te da dobro istraže ono što im dođe od sumnjivih vijesti.

Potpisnici proglasa:

 1. Turkistanska islamska Partija; ispred njih – Emir Ebu Omer Turkistani,
 2. Uzbekistanski bataljon Tevhid vel Džihad; ispred njih – Emir Ebu Salah Uzbeki,
 3. Brigada Muhadžirin vel Ensar; ispred njih – Emir Ebu Muhammed Dagestani,
 4. Albanski bataljon; ispred njih – Emir Ebu Katade Albani (direktor vojne akademije Tahriru-Šama),
 5. Pokret sunnijskih muhadžira Irana; ispred njih – Emir Ebu Safija,
 6. Saudijska mreža “Meali”; ispred njih – Član vijeća za fetve pri Tahriru-Šamu Muatesim Billah El-Medeni i Ebu Velid Kuvejti,
 7. Maldivski bataljon; ispred njih – Emir Ebu Ejub Maldivi,
 8. Marokanski Pokret Šamul-islam; ispred njih – Emir Ebu Džabir Magribi,
  – Član šure i vijeća za fetve: Šejh Ebu Feth Fergali,
  – Vojni komadant Tahriru-Šama: Muhtar Turki,
  – Šef odbrane Tahriru-Šama: Ebu Husejn Urduni,
  – Vođa muhadžira Tahriru-Šama: Ebu Hadžir Tunisi,
  – Kadija vojnog krila Tahriru-Šama: Ebu Abdurahman Zubejr Gazi.

Važno je napomenuti kako je savez Hejjetu Tahriru-Šam (HTŠ) trenutno jedina realna pobunjenička sila koja je u stanju da se suprotstavi sirijskom režimu. Pomenuti džihadski savez koji je formiran početkom 2017. godine u stanju je mobilizirati do 30.000 boraca ukoliko sirijski režim napadne regiju Idlib, navode mediji.

Grupe poznatije kao Liwaul-Haqq, Džejšus-Sunna, Džebhetun-Nusra, Edžnadu-Šam i Ketaib Eššida čine jezgro saveza. U savezu kojeg predvodi komponenta Džebhetun-Nusra nalazi se veliki broj muhadžirskih jedinica što potvrđuje i najnoviji proglas.

Ummet Press

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz