Sirija: Emir Fadžr el-Šama kaže da je njegova grupa neutralna u sukobima među opozicijom

Popularno na sajtu

Komandant pokreta Fedžr el-Šam, islamističke grupe, pozvao je u intervjuu za sajt Zaman Alwasl na uspostavljanje zajedničke šure (vijeće) za mudžahide, govoreći da je njegova grupa odlučila da ostane neutralna po pitanju unutarnjih borbi između Islamske države u Iraku i Šamu (IDIŠ) i islamističkih grupa, uključujući Džebhatun nusru.

Grupa je nedavno zadobila veliku pažnju javnosti i međunarodnih medija zbog svojih značajnih operacija u zarobljavanju mnogih režimskih snaga kao i prodiranja u broj vojnih područja, i konačno zbog hapšenja mreže špijuna koji su radili za režim kroz “dvije žene” u Halepu.

Da bi saznao više o ovom pokretu, Zaman Alwasl je ekskluzivno intevjuisao Ebu Abdullaha eš-Šamija, emira grupe.

“Pokret je treće rođenje Islamskog pokreta El-Fedžr , i mi težimo da budemo jezgro plodonosnog islamskog projekta nakon poražavanja neprijatelja i uspostavljanja islamske države koja će vladati narodima sa islamskim šerijatom i pravdom,” rekao je.

“Sa Allahovom milošću, i privrženosti naše braće, mudžahidi u ovom pokretu su dokazali svoju snagu i učinkovitost na svim frontovima, i postavili primjer ljudi koji mare za interese ummeta zbog toga što smo mi dio njega, ali ne i cijeli ummet.”

“Ovi mudžahidi rade istinski da ispune očekivanja džihada u Šamu, koji je nada za sve muslimane diljem svijeta,” dodao je. “Pozitivna neutralnost je naš stav prema svakoj borbi koja se dešava unutar pokreta, i hvala Allahu, to nam je omogućilo da u više od jednom incidentu, sačuvamo muslimansku krv od prolijevanja i da popunimo praznine koje su nastale zbog borbi.”

“Svi mudžahidi su pokazali čvrstinu i hrabrost koja se manifestvovala u Azizi, četvrti Šejh Sad i južnim predgrađima Halepa, i sa Allahovom pomoći, bili su u mnogućnosti da preuzrokuju značajne gubitke života i municije Asadovih snaga, šebiha i militanata Hizbullaha.”

A što se tiče formiranja “soba za zajedničke operacije” u Halepu, Ebu Abdullah je pojasnio da pokret nije dio ovih osoba, potvrđujući da su formirane “bez njihovog znanja.”

Međutim on je pojasnio,” mi surađujemo na terenu i koordiniramo sa svim snagama koje se iskreno bore protiv Asadovog režima, u Halepu posebno i generalno u Siriji.”

U pogledu percepcije (sirijskog) društva prema muhadžirima, nakon sukoba koji su se dogodili sa IDIŠ-om, posebno jer i pokret uključuje jedan broj njih, Ebu Abdullah je rekao:

“Hvala Allahu, pitanje muhadžira je prošlo dobro, zbog toga što mi generalno radimo na širenju ideje da borba nije između muhadžira i ensarija, i mi smo uspjeli u tome.”

“Nema sumnje da su borbe između pobunjenika i IDIŠ-a na mnogim frontovima ostavili značajan uticaj na džihad u Šamu generalno i Halepu posebno, i dolaze u okviru zavjere Istoka i Zapada da uguše džihad u Šamu koji je džihad ummeta, i to je ono što je učinilo Halep i njegove frontove, opasnom situacijom koja zahtjeva potpunu opreznost,” objasnio je.

“Trebali bi tražiti sveobuhvatni prekid vatre i prevedni sud prema Allahovom šerijatu, u svemu što se desilo, i mi smo pojasnili fundamentalno rješenje u audio snimku, uspostavljanjem šure za (sve) mudžahide u Šamu, koja bi sadržavala iskrene grupe i pojedince i koja bi služila kao vijeće za rješavanje ljudskih problema i koja bi vodila državu,” rekao je na kraju.

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz