Sirija: Zamjenik muftije Asadovog režima dozvolio silovanje muslimanki

Popularno na sajtu

Zamjenik glavnog muftije sirijskog režima izdao je fetvu u kojoj Asadovim vojnicima dozvolio da siluju žene da bi im se osvetili, njima i opozicionim borcima, prenosi Zaman Alwasl.

Grupe za ljudska prava su izvjestile da je hiljade žena silovano od strane vojnika Asadove vojske, u ratu koji uskoro puni treću godinu. Taj trend bi mogao samo rasti, s obzirom da je zamjenik glavnog muftije izdao fetvu u kojoj je dozvolio silovanje.

U četvrtak, “šejh” Abdurrahman Ali al-Dala (na slici), pomoćnik glavnog muftije sirijskog režima, dao je intervju za Sham FM, radio stanicu koja podržava Asada.

U intervuu, Al-Dala je rekao da vojnici imaju dozvolu da “ožene” neudate i udate žene, sestre i majke pobunjeničkih boraca, bez ikakvog službenog bračnog sporazuma. On je pojasnio da silovanje ima namjeru da kazni (ženu) zbog toga što ne prijavljuju pobunjenike “vladinim snagama”.

Da bi potkrijepio svoje izjavu, “šejh” je naveo da silovanje žena i djevojaka od strane režimskih vojnika dolazi kao “dio njihove borbe protiv pobunjenika”.

Prema svjedočenju koje je uzeto od vojnika i ofcira prije nego što su pogubljeni, silovanje je bilo stalna praksa Asadove vojske, mnogo prije nego što je Al-Dala izdao  ovu”fetvu.”

Sajt na kraju navodi da se ljepše žene navodno odvode višim komandantima, dok su žrtve silovanja  žene muslimanke koje su potpuno pokrivene sa nikabima na licima.

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz