Surova realnost arapskih diktatura: Dječak koji je ponizio tagutske sluge

Objavljeno / ažurirano:

Dvanaestogodišnji Muladž Hassan je princ prijestolonasljednik u Maroku, sjevernoafričkoj arapskoj zemlji u kojoj je na snazi gruba diktatura.

Video snimak u prilogu pokazuje da diktatori opstaju na vlasti preko ljudi bez vjere, časti i dostojanstva, koji za malo dunjaluka ljube ruke i čine ruku’, a neki i sedždu diktatorima.

Međutim, ovaj dječak na video snimku je više nego ponizio pomenuti soj ljudi ne dopustivši im da mu poljube ruku.

S druge strane, video prikazuje žalosnu činjenicu da se visoke i odgovorne funkcije u zemljama muslimana (kojima sada vladaju taguti) povjeruju neodgovornim ljudima a vrlo često i djeci, sve dok su ovi članovi vladajućih familija.

(Put vjernika)

Novo na sajtu

islam coast sun

Komentar hadisa o dobru i zlu od šejha Saliha Fewzana

Hvala i zahvala pripada Allahu, Njemu zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost za grijehe tražimo. Allahu se utječemo od zla naših duša i od...

Preporučeni sadržaj

islamske teme

Onaj ko čini dobra djela neće nikad biti ponižen od Allaha

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Činilac dobra je zaštićen od zlog uništenja.” (Al-Silsilah al-Sahihah) Kada su smutnje tek nastupile, Talk...

Islamske teme