Surova realnost arapskih diktatura: Dječak koji je ponizio tagutske sluge

Objavljeno / ažurirano:

Dvanaestogodišnji Muladž Hassan je princ prijestolonasljednik u Maroku, sjevernoafričkoj arapskoj zemlji u kojoj je na snazi gruba diktatura.

Video snimak u prilogu pokazuje da diktatori opstaju na vlasti preko ljudi bez vjere, časti i dostojanstva, koji za malo dunjaluka ljube ruke i čine ruku’, a neki i sedždu diktatorima.

Međutim, ovaj dječak na video snimku je više nego ponizio pomenuti soj ljudi ne dopustivši im da mu poljube ruku.

S druge strane, video prikazuje žalosnu činjenicu da se visoke i odgovorne funkcije u zemljama muslimana (kojima sada vladaju taguti) povjeruju neodgovornim ljudima a vrlo često i djeci, sve dok su ovi članovi vladajućih familija.

(Put vjernika)

NOVO NA SAJTU

Tajna koja se mora čuvati i tajna koju je obaveza otkriti

0
Zabranjeno je biti vjeroloman U hadisu se kaže: “Ne sjede zajedno oni ljudi koji nemaju međusobnog povjerenja."1 Sabit prenosi da je Enes kazivao: "Jednom, došao je...

Preporučeni sadržaj

Šejh Tarifi o istinskoj slobodi i svrsi ovosvjetskog života

0
- Stvarna sloboda podrazumijeva robovanje samo Allahu i nikome više mimo Njega. Tumačenje slobode kao dozvole izlaska van okvira naredbi i zabrana koje je Allah...
Poklon bolesniku

Poklon svakom bolesniku

Islamske teme