Surova realnost arapskih diktatura: Dječak koji je ponizio tagutske sluge

Objavljeno / ažurirano:

Dvanaestogodišnji Muladž Hassan je princ prijestolonasljednik u Maroku, sjevernoafričkoj arapskoj zemlji u kojoj je na snazi gruba diktatura.

Video snimak u prilogu pokazuje da diktatori opstaju na vlasti preko ljudi bez vjere, časti i dostojanstva, koji za malo dunjaluka ljube ruke i čine ruku’, a neki i sedždu diktatorima.

Međutim, ovaj dječak na video snimku je više nego ponizio pomenuti soj ljudi ne dopustivši im da mu poljube ruku.

S druge strane, video prikazuje žalosnu činjenicu da se visoke i odgovorne funkcije u zemljama muslimana (kojima sada vladaju taguti) povjeruju neodgovornim ljudima a vrlo često i djeci, sve dok su ovi članovi vladajućih familija.

(Put vjernika)

NOVO NA SAJTU

Kultura kletve i proklinjanja ashaba i majki vjernika kod šiija

0
Pustimo da sami šijitski autoriteti govore o svom ubjeđenju, ali bez tukje - pretvaranja! Pogledajte pogana ubjeđenja šiizma - idolopokloničke sekte koja se krije iza islama. Šije lažu i potom proklinju najveće svetinje islama.

Preporučeni sadržaj

Dokaz da šije ne vjeruju u Kur'an: Mula Hajderi o šiijskom...

0
Kada je u pitanju šijitska sekta, mnogi muslimani su obmanuti i nisu svjesni nevjerstva ove sekte. Ovome doprinosi blagonakloni stav Islamske zajednice prema šiizmu, kao i medijska propaganda koju vrše šijitske misinarske službe na našim prostorima, ali i na nivou čitavog ummeta.

Islamske teme