Uspostavljanje dokaza u vjeri (fetva šejha Nasira el-Fahda)

Popularno na sajtu

Pitanje: Šta se cilja pod razumijevanjem argumenta pri uspostavljanju dokaza radi kojeg osoba biva opravdana ukoliko ga nije razumjela.

Odgovor: Pod razumijevanjem argumenta se cilja na razumijevanje značenja i to je ono što je uvjet pri uspostavljanju dokaza. A što se tiče shvatanja ispravnosti značenja tog šerijatskog teksta to nije uvjet za uspostavljanje dokaza.

Uspostavljanje dokaza u osnovi vjere biva dopiranjem dave na bilo koji način, u opšte poznatim meselama biva dostavljanjem šerijatskog argumenta, a u manje poznatim meselama biva otklanjanjem šubhe. I ovaj zadnji nije poput prva dva.

ukrasna-linija

Pitanje: Šta se cilja pod nerazumijevanjem prilikom uspostavljanja dokaza.

Odgovor: Pod nerazumijevanjem se ciljaju dvije stvari:

  • Nerazumijevanje značenja riječi, i to je ono što se smatra opravdanjem kod uspostavljanja dokaza. Poput stranca kojem se govori arapskim jezikom a on ga ne razumije. Da bi dokaz bio uspostavljen osoba mora razumijeti značenje riječi koje mu se govore.

  • Allahovo pečat na srca nevjernika tako da ne razumiju ispravnost značenja (tj. razumjeli su značenje jer im se govori jezikom koga razumiju ali nisu razumjeli da je to što im se govori ispravno, op.prev.) Ovo se ne uzima kao opravdanje. Od najjasnijih dokaza koji ukazuje na ovu stvar jesu riječi Uzvišenog:

ولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم

„Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju.“ (Enfal ,23)

Tj. učinio bi da razumiju ispravnost onoga što im je došlo od objave. Potom kaže:

ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون

„A da je i učinio da čuju, oni bi, opet, okrećući se od toga pobjegli.“ (Enfal, 23)

Tj. i da učinimo da oni shvate ispravnost onoga što im je došlo od objave opet bi okrećući se od toga pobjegli. A ko iskrenije govori od Allaha!

Uzvišeni ovdje pojašnjava da neznalice od nevjernika kojima je zapečatio njihova srca, čak i kada bi bili učenjaci koji dobro razumiju ono što im dolazi od objave, oni bi i dalje ustrajali u svom kufru. Pa ima li boljeg pojašnjenja nakon ovog! A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Nasir el-Fehd

Iz djela: Fetava el hajirije

Izvor: Tawhed.ws

Sa arapskog: Put vjernika (naslov je od Puta vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz