Vjernik ne smije biti naivan

Objavljeno / ažurirano:

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom kazao: “Ne smije vjernik dozvoliti da ga iz jedne rupe dva puta guja ujede.”1

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, vjernik ne smije biti nemaran i mora se koristiti inteligencijom; ako nastrada na određen način, vjernik ne smije dopustiti da se to ponovi.

U vezi s tim, Muavija, radijallahu anhu, govorio je: “Samo ako je iskusan, mudracom se može zvati.”2

Kao da je Muavija, radijallahu anhu, htio reći to da se iskustvo temelji na pronicanju u zapetljane stvari, pa se takav čuva eventualne nesreće i sve što čini, čini na mudar način. A Allah najbolje zna.

Drugo, vjernik nikada nije siguran od neprijatelja, a čuva se i od prijatelja. Stoga je Omer, radijallahu anhu, kazao: “Ne budi siguran od neprijatelja, a čuvaj se prijatelja, osim ako je povjerljiv, a povjerljiv je onaj koji se boji Uzvišenog Allaha.”3

Istaknuti tabiin Mutarrif govorio je: “Čuvajte se ljudi i budite oprezni s njima.”4

Iz knjige Enciklopedija zabrana u islamu 3
Autor: Selim ei-Hilali

Fusnote:

1 El-Buhari (6133) i Muslim (2998).
2 El-Buhari ga je naveo bez lanca prenosilaca. Vidjeti: Fethul-Bari, 10/529.
3 Vidjeti Šerhus-sunna, 13/88.
4 Vidjeti: Fethul-Bari, 10/531.

NOVO NA SAJTU

Kako postupiti protiv nasilnika i griješnika iz redova muslimanskih vladara

0
Što se tiče džihada protiv vladara i kraljeva, to će se učiniti time što ćemo ih savjetovati i upozoravati podsjećanjem na njihove obaveze i...

Preporučeni sadržaj

Uloga Irana i Hezbolaha u ratu protiv Amerike i “Izraela” i...

1
Iza američke dominacije u svijetu, i dominacije "Izraela" na Bliskom istoku, postoje dva svjetska aktera koji se, na prvi pogled, suprotstavljaju Americi i "Izraelu"....
abdest

Nedoumice u vezi s abdestom

Islamske teme