Allahu, azze ve dželle, pripada sve što je dobro

Popularno na sajtu

Allah, azze ve dželle, izabrao je za Sebe od svake vrste ono što je najbolje, jer Allah, azze ve dželle, je dobar i voli samo dobro i prima samo ono što je dobro od riječi, djela i sadake.1

To su vrata sreće i nesreće jednog roba, jer dobrima dolikuje samo ono što je dobro, zadovoljni su samo time, smireni su samo uz dobro, srca su im spokojna samo uz dobro. rs tqTakvi robovi prihvataju od riječi samo lijepe riječi, jer su one jedine koje se uzdižu ka Allahu, azze ve dželle. Oni najviše mrze vulgaran govor, laž, ogovaranje, prenošenje riječi, potvoru, lažno svjedočenje i svaki drugi ružan govor.

lskreni Allahov, azze ve dželle, rob naviknut je samo na dobra djela, a to su djela koja lijepim smatraju neiskvarene ljudske prirode, poslanički šeri'ati i zdrav razum; to je obožavanje jedinoga Allaha, azze ve dželle, Koji nema druga, davanje prednosti Allahovom, azze ve dželle, zadovoljstvu nad svojim strastima, nastojanje koliko god je moguće da ga Allah, azze ve dželle, zavoli, zatim koliko se može lijepo postupati sa Njegovim stvorenjima, odnoseći se prema njima kako bi volio da se oni odnose prema njemu.

Iskreni Allahov, azze ve dželle, rob kiti se samo najljepšim osobinama kao što su razboritost, dostojanstvo, strpljivost, milost, odanost, iskrenost, dobronamjernost, skromnost, čuvanje obraza i neponižavanje osim pred Allahom, azze ve dželle.

lskreni Allahov, azze ve dželle, rob izabire samo dobru hranu, koja je halal i prijatna, koja hrani tijelo i dušu na najbolji način bez loših posljedica.

Također, za bračni život bira najbolje, i od prijatelja samo dobre, takav spada u one za koje je Allah, azze ve dželle, rekao:

“One kojima će meleki dušu uzeti – a oni čisti, i kojima će govoriti: ‘Selamun alejkum! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili’.” (An-Nahl, 32)

Oni kojima će čuvari Dženneta reći:

“Selamun alejkum, od grijeha ste čisti, zato uđite u njega, u njemu ćete vječno boraviti.” (Ez-Zumer, 73)

Riječ zato, u ajetu ukazuje na razlog ulaska u Džennet, zato što ste se očistili.

Uzvišeni kaže:

“Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci za nevaljale žene, čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore. Njih čeka oprost i veliko obilje.” (En-Nur, 26)

Ovo je protumačeno da su nevaljale riječi za nevaljale, a dobre riječi za dobre ljude. Također, protumačeno je da su dobre žene za dobre muškarce i obrnuto. Ustvari, ajet obuhvata to i još više.

Uzvišeni Allah je sve dobro smjestio u Džennet, a sve loše u Džehennem. Tako postoji kuća samo za dobro, kuća samo za nevaljalo i kuća u kojoj je pomiješano i dobro i nevaljalo, a to je ovaj svijet.

Kada nastupi Dan proživljenja, Allah, azze ve dželle, će odvojiti dobro od lošeg, pa će se sve svesti na samo dvije kuće. U svakom slučaju, Allah, azze ve dželle, je naznačio dobro i loše da se raspoznaju. Mogu se u čovjeku nalaziti obje osobine, pa koja nadvlada takav će biti. Ako mu Allah, azze ve dželle, bude želio dobro očistit će ga prije smrti, tako da mu neće biti potrebno čišćenje Vatrom. Mudrost Uzvišenoga odbija da Mu u blizini bude rob u Njegovoj kući, Džennetu, s lošim djelima, zato ga stavlja u Vatru kako bi se očistio. Boravak ovakve vrste ljudi u Džehennemu zavisi od brzine, odnosno sporosti nestanka grijeha. Poštoje mušrik nečist sam po sebi Vatra ga ne može očistiti, baš kao što pas u biti ne postaje čist pa makar se i u moru okupao. A zbog vjernikove čistoće i nevinosti Vatra mu je zabranjena, jer nema razloga za čišćenje. Slava Onome pred čijom mudrošću zastaje pamet.

Autor: Šejhul-islam Ibn Kajjim el-Dževzijje
Izvor: Muhtesar Zadul-mead (Opskrba za Ahiret)
Obrada: Put vjernika

Fusnota:


1. Rekao je Ebu Hurejre: ”Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ljudi, Allah je lijep i prima samo lijepo…’ (Muslim, K itabu ez-zekati, Poglavlje19)

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz