- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Admin

3272 ČLANCI
18 KOMENTARI

Borba za srca i umove: Praktični primjeri borbe protiv islamskih fundamentalista i ekstremista

I mi vidimo da se ovo dešava stalno, čak je došlo dotle da je danas urezano u umovima ljudi da su muslimani nasilni ljudi...

Masonstvo – jevrejska agenda

Masonstvo (Slobodno zidarstvo) je jevrejsko udruženje koje je formirano oko 900 godina prije Isaa a.s. (Isusa). Sastoji se od deset globalnih programa. U masonskoj...

Jesu li havarijuni sumnjali u Allahovu moć?

Mesela pravdanja neznanjem u nevjerstvu je mesela o kojoj se dosta često piše i govori u zadnje vrijeme. Ulema je detaljno pisala...

Da li je frizerka Faraonove kćerke bila samoubica

Od Abdullaha b. Abbasa, Allah bio s njim zadovoljan, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: "Kada sam ...

Dugoročno uništavanje muslimana uranijumskom demokratijom

Ove fotografije novorođene djece su snimljene od strane dr. Muhammeda Dauda Mirakija, poznatog afganistanskog istraživača, antropologa, sociologa i znanstvenika. On je posjetio Afganistan želeći...

Zašto je čečenska krv jeftinija od palestinske?

Australijski novinar Bret Stivens je postavio sljedeće retoričko pitanje: „Zašto cijeli svijet posvjećuje veliku pažnju palestinsko-“izraelskom“ sukobu, dok je praktično nezainteresovan za ono što...

Šest jevrejskih kompanija kontrolišu 96% svjetskih medija

Moć laži, obmane i dezinformacije, dok Amerikanci plaćaju cijenu kolektivne gluposti “Vi znate vrlo dobro, a i glupi Amerikanci to jednako dobro znaju, da mi...

Borba za srca i umove: Preporuke Allahove neprijateljice Bernard (treći dio)

Njena prva preporuka je u vezi odnosa muslimana prema Šerijatu: Trebamo publicirati i distributirati radove modernih muslimana po sniženim cijenama Ovo je u cilju promocije...

Al-Džezirin intervju sa šejhom Enverom el-Awlakijem

Oni (Amerikanci) odbacuju princip ponosa i zahtijevanja pravde, potpomažu princip poniženja i poslušnosti, i žele da plasiraju američki demokratski i miroljubivi „islam“ koji poziva...

Bitka na Jemami – najsurovija bitka protiv odmetnika od islama

Musejleme je bio potpuno spreman za rat protiv muslimana, a i Halid isto tako. Musejleme je vojno komandovanje prepustio čovjeku po imenu Muhakkem ibn...

Latest news

- Advertisement -spot_img