Borba za srca i umove: Osobine “modernih muslimana” (koji su dopadljivi Zapadu)

Popularno na sajtu

Izvještaj RAND-a1 pod nazivom “Građansko-demokratski islam”, napisan je od strane Šeril Bernard, židovke udate za otpadnika (a ovo ne može biti gore). Njen muž je Zalmai Halilzad, otpadnik (ako je uopšte i bio musliman) koji je bio na visokim pozicijama u američkoj administraciji. On je jedno vrijeme bio ambasador u UN-u, Afganistanu i Iraku, tako da ga oni stavljaju na neke prilično osjetljive pozicije (Halilzad je danas šef američkog pregovaračkog tima za pregovore sa talibanima, op.PV).

Dakle, ova Šeril Bernard je njegova žena i ona je objavila izvještaj za RAND pod nazivom “Građansko-demokratski islam”. Iz naslova možete vidjeti kakvu vrstu islama oni žele, na kakvu vrstu islama oni žele da nas natjeraju! A uz to, oni su voljni da idu do kraja, šaljući svoje vojske da nas prisile na njihovu posebnu verziju islama koju bi mi trebali slijediti.

Braćo, subhanAllah, muslimani trebaju da se ujedine protiv ovakve drskosti.

Neke od njenih preporuka su, a ona je rekla da govori o ovim „modernim muslimanima“:

“Publicirati i distribuirati njihova djela (tj. djela „modernih muslimana“, op. rec.) po smanjenim troškovima”.

Da vidimo ko su „moderni muslimani“ prema njima? Oni su napravili listu da bi definisali ko je moderan musliman, a ko nije. O tome imaju prilično detaljan rad!

“Osobine modernih muslimana” prema izvještaju RAND-a

 1) Demokratija

Tako je, prema njima, moderni musliman onaj ko vjeruje u demokratiju i vjeruje u demokratski sistem. Tako postoje neki muslimani koji prihvataju demokratiju i govore da je šura2 jednaka demokratiji, tako da se može koristiti termin demokratija kao da je muslimanski. U realnosti, mi vjerujemo u šuru, ali oni kažu da je više dopadljivo Zapadu kad govorimo o demokratiji, zato što Zapad ne razumije islamski koncept šure.

I oni vjeruju da mogu dobiti pomoć i podršku Zapada da promijenu diktaturu koja postoji u muslimanskom svijetu ako sebe obilježe kao one koji žele demokratiju, a tu nastaje veliki problem jer:

demokratija nije islamska, demokratija je jedan sistem života, a islam je nama donio potpuno drugačiji sistem života. A malo njih u stvarnosti vjeruje u sistem islamske države i šuru… Onda recite šura, zovite je onim imenom što i jeste, a nemojte je zvati demokratijom. To je prvi problem.

– ovaj trik neće proći kod ovih ljudi u RAND-u, jer oni su dali tačnu definiciju šta je demokratija koju oni očekuju od modernih muslimana! Oni kažu, a ja citiram: “Predanost demokratiji kako je shvaćena u slobodnoj zapadnjačkoj tradiciji“. Tako, ne govorite o demokratiji kako je shvaćena iz islamske tačke gledišta. Ne! To nije zadovoljavajuće! Ono što oni žele je predanost demokratiji kako se shvata u zapadnjačkoj liberalnoj tradiciji!

Oni (RAND) idu dalje i kažu: “Podrška demokratiji zahtijeva protivljenje konceptu islamske države”. Tako je moderni musliman, onaj musliman koji vjeruje u demokratski sistem koji se suprotstavlja islamskoj državi!

A zatim kažu:

“Iz gore navedenog slijedi da nije dovoljno da određeni pokret sebe deklariše kao demokratski, u smislu naklonosti izborima kao sredstvom za uspostavljanje vlasti, kao u slučaju egipatskog pokreta Muslimanska braća.”

2) Druga karakteristika modernog muslimana je “prihvatanje nevjerničih izvora zakona”

Ovo znači da slijede ljudske zakone dobrovoljno i iskreno, kao što stoji u ovom izvještaju: “Linija koja dijeli moderne muslimane i radikalne islamiste je – treba li uspostaviti Šerijat ili ne”.

Tako, prema njima, svaki musliman koji želi da primijeni Šerijat (zakon objavljen od Allaha) je ekstremista, a moderni musliman je musliman koji je voljan da prihvati francuski ili britanski zakon ili međunarodni zakon ili ga nazovi kako hoćeš, sve dok ga ljudi donose.

3) Treća karakteristika modernog muslimana je “poštivanje prava žene i manjinskih vjerskih grupa”

Mi vjerujemo u prava žene i vjerujemo u prava vjerskih manjina, ali ne prema njihovoj definciji. Prema njihovoj definiciji, ako postoji islamska država koja zahtijeva hidžab (propisno islamsko pokrivanje žena, op.rec.), to je ekstremizam. Ako traže od kršćana i židova džizju (porez), onda su oni ekstremisti!

4) A zatim, četvrta karakteristika modernog muslimana je “suprotstavljanje terorizmu i nelegalnom nasilju”

Tako da musliman koji brani svoju zemlju, musliman koji odbacuje okupaciju, musliman koji želi da živi prema islamskim pravilima, on je ekstremista. A „moderan musliman“ je “musliman” koji poziva američku vojsku da dođe i okupira njegovu zemlju, i sretan je da slijedi ljudske zakone, jer je on osoba koja nema časti i dostojanstva da odbrani sebe od agresije. To je „moderan musliman“!

Kao što vidite, “moderan musliman” prema njima u stvarnosti je nemusliman!

Prema ovim definicijama koje su oni dali, ovo je nevjerstvo, a ne islam!  Tako da od sada, ja ih neću nazivati „modernim muslimanima“, nego mislim da je prikladniji naziv za njih – “RAND muslimani”.

Nastavit će se, ako Bog da…

Iz audio predavanja šejha Envera el-Avlakija
Izvor: Kavkaz centar
Obrada: Put vjernika

 


1. RAND je neprofitna organizacija koja vrši analize za američko Ministarstvo odbrane

2. šura – islamsko upravno vijeće, vijeće odabranih muslimanskih učenjaka koje se konsultira sa halifom u državnim pitanjima, op.prev.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz