Čudan način klanjanja iranskog predsjednika Ahmadinedžada

Popularno na sajtu

Ahmadinedžad je tokom sjedenja na tešehhudu podigao dva prsta, pa ljudi misle da on pokazuje simbol pobjede/slobode dok dovi na tešehhudu. Mi svi znamo da smo obavezni da za vrijeme izgovaranja šehadeta (kojim se potvrđuje tevhid) podignemo samo jedan prst (kažiprst), a ne dva prsta.
Podizanje dva prsta bi prema šiitskom učenju moglo da znači izgovaranje šehadeta, simbol slobode/pobjede, ritual ‘vrijeđanja i psovanja’ Poslanikovih ashaba Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhum, a i pripisivanje partnera Allahu, dželle šanuhu.

Bez obzira na svrhu, ovaj ritual je u suprotnosti sa učenjima islama koja se baziraju na čistom monoteizmu (tevhidu).

“I svima njima će Gospodar tvoj prema djelima njihovim platiti, jer On dobro zna ono što su radili.” (Hud, 11:111)

Izvor: PrisonerOfJoy

Prijevod: Put vjernika

Ključne riječi:{tortags,4252,1}

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz