Predbračna dilema: Djevica ili udovica?

Popularno na sajtu

Pitanje: Selamun alejkum. Imam jednu dilemu što se tiče braka. Pošto duže vremena imam nijjet braka, jedan brat mi je preporučio jednu hairli sestru. Međutim, sestra je ranije udavana i ima dijete s bivšim mužem. Sestra nosi nikab, što mojim roditeljima sveukupno predstavlja “problem i veliku sramotu”.


Ovo sve za mene je veliko iskušenje i ne znam kako da postupim u ovom slučaju, kako da se ophodim prema roditeljima u ovom slučaju, a da Allah bude zadovoljan sa mnom. Da li im se moram pokoriti u ovom slučaju? Napominjem da mi se dotična sestra sviđa po svemu, vjeri, ahlaku, ima fine roditelje elhamdulillah.

Odgovor: We alejkums-selam we rahmetullahi we berekatuhu,

Najprije valja napomenuti da je poželjno da se musliman oženi djevicom osim ako u ženidbi sa udovicom ne postoji veća korist i hajr. Imam Buhari bilježi od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhu, da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je saznao da se oženio, upitao: “Djevica ili udovica?” Pa je Džabir odgovorio: “Udovica.”“Zašto nisi djevicu, da se igraš s njome i da se igra s tobom” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu na to reče: , a u drugom rivajetu “da je miluješ i da te miluje.”

Nakon toga je Džabir, radijallahu anhu, rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da mu je preselio otac i ostavio iza sebe kćerke (Džabirove sestre) koje su male pa je htio da dovede ženu koja će biti starija od njih, voditi brigu o njima i odgajati ih, na što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio za njega da mu Allah podari berićet.

Dakle, iz hadisa vidimo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstakao na ženidbu sa djevicama, osim ako u ženidbi sa udovicom ne postoji veća korist i hajr kao što je bio slučaj Džabira, radijallahu anhu.

Neki učenjaci navodeći prednost djevice nad udovicom spominju kako je ljubav djevice prema mužu veća jer je on prvi kojeg je zavoljela a ljubav prema prvom mužu je veća i jača. Također, čovjek više voli i raduje se djevici jer priroda vjernika je takva da više voli ženu koju nije niko dotakao za razliku od žene koja je bila udata. Također, djevica je uglavnom zadovoljna svim stanjima svoga muža jer nije imala drugog za razliku od udovice koja je već imala muža te joj kod drugog muža nedostaju svojstva prvog, i tako dalje.

Stoga, ono čime te savjetujemo jeste da najprije potražiš sebi čestitu vjernicu djevicu, a ako ne budeš u stanju onda se oženi udovicom. Ukoliko i tvoji roditelji od tebe traže da se oženiš djevicom onda je to još preče jer objedinjuješ dva dobra, praktikovanje sunneta i pokornost roditeljima.

A Allah najbolje zna.

Izvor: stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz