Da li će biti nagrađena osoba koja neprekidno čita Kur'an ali ne razumije šta čita?

Objavljeno / ažurirano:

Pitanje:

Da li dobija nagradu osoba koja neprekidno čita Kur'an ali ne razumije šta čita?

Odgovor:

Časni Kur'an je blagoslovljen jer Uzvišeni Allah kaže: “Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sad, 29)

Dakle, čitač Kur'ana biće nagrađen iako ne razumije značenje onoga što čita međutim, ne smijemo zaboraviti da samo čitanje nije dovoljno, jer Kur'an nije objavljen samo za čitanje, nego da se i praktikuje u svakodnevnom životu svakog muslimana.

Ako neko želi da nauči određenu oblast jedne nauke npr. medicine, on obavezno mora čitati knjige medicine, svim snagama se trudeći da shvati ono što je napisano kako bi kasnije mogao da naučene stvari praktikuje u svojoj profesiji. Dakle, ako čovjeku nije dovoljno samo mehaničko čitanje da bi naučio nešto što mu koristi na ovom svijetu, šta onda reći za Kur'an koji je uputa ljudima i koji koristi ljudima i na ovom i na budućem svijetu.

Zato, ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi naučili ajet napamet ne bi učili nijedan ajet više sve dok prvih deset ne bi shvatili dobro i praktikovali ih u svojim životima.

Dakle, musliman će biti nagrađen za čitanje Kur'ana iako ne razumije ono što čita, međutim istovremeno on mora nastojati da nauči značenje Kur'ana putem komentara poznatih učenjaka kao što su: “Komentar Ibn Kesira, Komentar Ibn Đerira” i dr.

Na pitanje odgovorio: Šejh Muhammed Ibn Salih el-Usejmin, rahimehullah

NOVO NA SAJTU

Tajna koja se mora čuvati i tajna koju je obaveza otkriti

0
Zabranjeno je biti vjeroloman U hadisu se kaže: “Ne sjede zajedno oni ljudi koji nemaju međusobnog povjerenja."1 Sabit prenosi da je Enes kazivao: "Jednom, došao je...

Preporučeni sadržaj

Šejh Tarifi o istinskoj slobodi i svrsi ovosvjetskog života

0
- Stvarna sloboda podrazumijeva robovanje samo Allahu i nikome više mimo Njega. Tumačenje slobode kao dozvole izlaska van okvira naredbi i zabrana koje je Allah...
Poklon bolesniku

Poklon svakom bolesniku

Islamske teme