Da li će biti nagrađena osoba koja neprekidno čita Kur'an ali ne razumije šta čita?

Popularno na sajtu

Pitanje:

Da li dobija nagradu osoba koja neprekidno čita Kur'an ali ne razumije šta čita?

Odgovor:

Časni Kur'an je blagoslovljen jer Uzvišeni Allah kaže: “Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sad, 29)

Dakle, čitač Kur'ana biće nagrađen iako ne razumije značenje onoga što čita međutim, ne smijemo zaboraviti da samo čitanje nije dovoljno, jer Kur'an nije objavljen samo za čitanje, nego da se i praktikuje u svakodnevnom životu svakog muslimana.

Ako neko želi da nauči određenu oblast jedne nauke npr. medicine, on obavezno mora čitati knjige medicine, svim snagama se trudeći da shvati ono što je napisano kako bi kasnije mogao da naučene stvari praktikuje u svojoj profesiji. Dakle, ako čovjeku nije dovoljno samo mehaničko čitanje da bi naučio nešto što mu koristi na ovom svijetu, šta onda reći za Kur'an koji je uputa ljudima i koji koristi ljudima i na ovom i na budućem svijetu.

Zato, ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi naučili ajet napamet ne bi učili nijedan ajet više sve dok prvih deset ne bi shvatili dobro i praktikovali ih u svojim životima.

Dakle, musliman će biti nagrađen za čitanje Kur'ana iako ne razumije ono što čita, međutim istovremeno on mora nastojati da nauči značenje Kur'ana putem komentara poznatih učenjaka kao što su: “Komentar Ibn Kesira, Komentar Ibn Đerira” i dr.

Na pitanje odgovorio: Šejh Muhammed Ibn Salih el-Usejmin, rahimehullah

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz