Da li je dozvoljeno za svakog vojnika otpadničke vojske reći da je otpadnik

Popularno na sajtu

Pitanje:

Es-selamu alejkum, dragi naš šejhu! Allah te nagradio za tvoju službu islamu i muslimanima i ovom Minberu. Allah te sačuvao!

Da li je dozvoljeno izgovoriti riječ „murteddi” (otpadnici) na primjer za pakistansku vojsku, ili afganistansku, ili iračku, jer se nekad može desiti da neki od njih nisu murteddi? Koji je dokaz o dozvoljenosti izgovaranja te riječi, ako je to tako?

Drugo: Kakav je propis oficira ili vojnika u pakistanskoj vojsci – koji ne učestvuje u borbi, i kloni se pomaganja vojske u borbi? Da li se važi riddet (otpadništvo) samim tim što je on prisutan (u toj vojsci) ili priključivanjem njoj?

Odgovor:

U ime Allaha, zahvala pripada Allahu, i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim:
Ove vojske koje si ti naveo za primjer, su vojske podređene tagutskim murteddskim vladama. Osnova kod njih je kufr i riddet, zato što su one te koje pomažu tagute i koje im pružaju pomoć i učvršćuju njihove stubove, i sprovode laičke zakone i nevjerničke ustave vatrom i željezom, i ubijaju mudžahide, i daije, i muvehhide… I čine druge stvari od očitih mukeffirata – djela koja izvode iz islama.

Shodno tome, svaki onaj ko se pripisuje (pripada) ovim vojskama je kafir murtedd, ma koji god bio njegov posao kod njih, i dozvoljeno je za njega reći da je murtedd. A dokaz da je dozvoljeno reći su riječi Uzvišenog:

“Reci: ‘O vi kafiri.'” (El-Kafirun, 1.)

Uzvišeni Allah je zahtjevao od Vjerovjesnika alejhis-salatu ves-selam da se obraća i naziva kafire njihovim imenom kojim ih je Allah nazvao, a murtedd je onaj koji je učinio kufr nakon islama, i on potpada u tom obraćanju i nazivanju.

I nad svakim pojedincem u tim vojskama se spušta propis, a to što se on ne bori – to ga ne izvodi niti izdvaja iz osnovnog propisa kojeg on ima kao vojnik taguta. To zbog toga što je ulema odredila da indirektni saučesnik uzima propis direktnog učesnika u borbenim grupama.

A tvrdnja o tome da se u tim vojskama nekad može naći onaj ko ne pomaže vladu – niti je uzima za štićenika, niti pomaže laičke zakone i druge stvari – je zapravo fantazija koja je veoma daleko od stvarnosti, i za to ne postoji dokaz. Naprotiv, stvarnost je suprotna tome, a najmanje što se za ovakve može reći – kada bi pretpostavili da postoje – jeste to da oni svojevoljno povećavaju crnilo (brojnost) taguta u grijehu, a onaj ko povećava crnilo nekog naroda, on je od njih.

Rekao je imam En-Nevevi: „Onaj ko povećava crnilo (brojnost) jednog naroda, taj uzima njihov propis u vanjštinskim dunjalučkim kaznama.”

Zatim, pretpostavimo da se u ovim vojskama našao onaj ko ne učestvuje u borbi i kloni se pomaganja vojske u borbi, i kod njega se našla prepreka od prepreki tekfira koje se uzimaju u obzir, i budemo uvjereni u to – tada podižemo (skidamo) propis tekfira od njega (ne tekfirimo ga), sve dok nestane prepreka. Pa ako on ostane u vojsci i nakon nestanka prepreke, tada lično postaje kafir. A ako izađe (odatle) – Allah ga je spasio, i ovo nam je draže. Ali, ako mi ne znamo da se kod njega nalazi određena prepreka, on tada ostaje na osnovi da je on od pomagača taguta u njihovom kufru svojevoljno, uzima propis vojske taguta.

Rekao je Uzvišeni:

„Oni koji vjeruju bore se na putu Allaha, a oni koji ne vjeruju bore se na putu taguta, pa borite se protiv šejtanovih evlija. Doista je spletka šejtana slaba”.

Ako pak, želiš više dokaza o ovome i detaljnijo pojašnjenje, onda ti savjetujem da se vratiš na knjigu „Ed-delail fi hukmi muvelati ehlil-išrak” od šejha Sulejmana bin Abdillaha bin šejha Muhammeda bin Abdilvehhaba. Zaista je on napisao odgovor na pitanje koje je slično tvome, i u njemu je sakupio i nabrojao dokaze o kufru onoga ko uzme pomagače kupola i (laičkih) zakona za svoje štićenike, i pripoji se njihovim vojskama

A kod Allah Uzvišenog je uspijeh.

 

Odgovorio: šejh Ebul-Velid el-Makdisi (Palestinski šejh i daija, pozivač u izvorni islam i borac za tewhid. Ubijen je u zračnom napadu “izraelskih” snaga u oktobru 2012. godine.)

Izvor fetve: http://tawhed.ws

Napomena: Članak je prethodno objavljen 19. juna 2013.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz