Da li tragaš za ogromnim blagom?

Objavljeno / ažurirano:

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Za svaki korak nagrada godine dana posta i stajanja u namazu

Kaže Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem: “Ko uzme gusul i okupa se na dan džume, zatim porani i podrani i ode pješice a ne jašući, i približi se imamu i posluša hutbu a ne progovori, imat će za svaki korak koji napravi godinu dana nagrade posta i kijama (stajanja u namazu).”(prenose Ebu Davud i Tirmizi)

2. Zaštita od šejtana, nagrada oslobađanja deset robova i upisivanje sto dorbih i brisanje sto loših djela

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko kaže:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

‘La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve `ala kulli šejjin kadir` u danu stotinu puta, to mu je isto kao da je oslobodio deset robova, i bit će mu upisano stotinu dobrih djela, i izbrisano stotinu loših djela, i imat će zaštitu od šejtana toga dana sve dok ne omrkne.” (Muttefekun alejhi)

3. Kao da postiš godinu dana

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Post tri dana u svakom mjesecu je kao post čitave godine.”(Prenosi Muslim)

4. Opraštaju ti se grijesi

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko kaže سبحان الله وبحمده Subhanallahi we bihamdihi u jednom danu stotinu puta, umanjiće se (obrisat) od njegovih grijeha, makar ih bilo poput morske pjene.” (Muttefekun alejhi)

5. Nagrada oslobađanja roba od potomaka Ismaila alejhi selam

Od Ebu Ejjuba, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Ko kaže:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

‘La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve `ala kulli šejjin kadir` deset puta, biva kao onaj koji je oslobodio deset robova od potomaka Ismaila alejhi selam.”

Prijevod: Nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemoćan. (Muttefekun alejhi)

6. Klanjanje dva rekata nakon abdesta, ulazak u Džennet

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem Bilalu: “O Bilale, pričaj mi o najboljem djelu kojeg si uradio u islamu, zaista sam čuo zveket tvojih papuča u Džennetu. Reče: Nisam učinio bolje djelo kod mene, osim da se nikad nisam abdestio po noći ili danu, a da nisam klanjao sa tim abdestom ono što mi je propisano da klanjam.” (Muteffekun alejhi)

7. Dobra djela poput brda

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko otprati dženazu muslimana u imanu i nadajući se nagradi, i bude sa njim dok mu se ne klanja i ode nakon ukopa, vratiće se sa nagradom dva kirata, svaki kirat poput Uhuda, a ko klanja zatim se vrati prije ukopa, on će se vratit sa nagradom jednog kirata.” (Prenosi Buhari i Muslim)

8. Upisivanje hiljadu dobrih a brisanje hiljadu loših djela

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Da li neko od vas može svakog dana da zaradi hiljadu dobrih djela? Pa ga je neko upitao kako će zaraditi hiljadu dobrih djela? Reče: Da kaže stotinu tesbiha سبحان اللهSubhanallah (Slava Allahu), pa da mu se upiše hiljadu dobrih djela, ili da mu se izbriše – umanji hiljadu loših djela.” (Prenosi Muslim)

9. Nagrada onoga koji klanja cijelu noć, dok spava

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem: “Ko klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao polovinu noći, a ko klanja sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć.” (Prenosi Muslim)

Izvor: www.saaid.net

Prpiprema: Abdullah bin Hamud el-Ferih

Prevod s arapskog: Talibul ilm

NOVO NA SAJTU

Epizoda 8: Tri laži koje pornografija prenosi muškarcima | Izgubljen u...

0
Koje su to tri laž koje pornografija prenosi muškarcima i kolika je njihova pogubnost za onoga koji je gleda - pogledajte u 8. nastavku animiranog serijala Izgubljen u porno svijetu.

Preporučeni sadržaj

Žena muslimanka prema svome mužu

0
Mudra žena muslimanka je uvijek poslušna svome mužu u onome što ne predstavlja grijeh. Ona vodi brigu o tome da mu udovolji i da u njegovu dušu unese sreću, makar bio i siromah koji se nalazi u teškoj situaciji.

Islamske teme