Fetva o vraćanju prava pred tagutskim sudnicama

Popularno na sajtu

Pitanje: Na osnovu prethodne osnove pomenute u prethodnom pitanju, onaj ko nije u stanju vratiti svoje pravo osim putem tagutskih (nešerijatskih) sudnica da li je to dozvoljeno jer se radi o daruri (nuždi) a darura dozvoljava ono što je u osnovi zabranjeno?

Odgovor: Nije dozvoljeno parničiti se pred tagutom osim u stanju prisile, to zbog toga što je takav postupak kufr. Neke daije smatraju da darura dozvoljava pomenuti postupak navodeći kao dokaz hadis Hadžadža ibn Allata.

Također, neki učenjaci daruru svrstavaju pod ikrah (prisilu) kako smo već spomenuli u prethodnom pitanju. Ispravno je da parničenje pred tagutom nije dozvoljeno.

Međutim, ukoliko je čovjek prinuđen (tj. u nuždi) i uradi pomenuto djelo smatrajući da je to dozvoljeno zbog te'vila (tj. tumačeći hadis Hadžadža i tome slično) onda nije nevjernik. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Nasir el-Fehd
Izvor: Tawhed.ws
Sa arapskog: Put vjernika


Ukratko o autoru:

Šejh Nasir ibn Hamd el Fehd, jedan od šejhova tewhida današnjice, rođen je i odrastao u Rijadu 1388. hidžretske godine (1968. gregorijanske) . Završio je šerijatski fakultet u Rijadu, a znanje o Allahovoj vjeri sticao je pred mnogim šejhovima među kojima su šejh ‘Abdul-‘Azīz bin ‘Abdillah ar-Rādžihi, šejh ‘Abdul-‘Azīz bin ‘Abdillah āl-eš-Šejh, šejh Sālih al-Atram, šejh ‘Abdullah ar-Rukbān i mnogi drugi.

Godine 1412. hidžretske (1992. gregorijanske) postavljen je za predavača na Fakultetu Usulu din (Fakultet o propisima vjere) na odsjeku za Akidu gdje je radio sve do hapšenja 1415. h.g. Iz zatvora je pušten i suspendovan sa fakulteta 3 godine kasnije, 1418. h.g. Kasnije opet biva hapšen i zatvaran zbog svojih fetvi o džihadu i suprotstavljanju vladajućem tagutskom režimu. Šejh Nasir el-Fehd je uhapšen u maju 2013. godine i od tada je u zatvoru u tzv. Saudijskoj Arabiji. Autor je mnogih članaka i knjiga.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz