Grijesi koji izazivaju kletvu Allahovog Poslanika

Popularno na sajtu

Allahov Poslanik, sallAllahu alehi ve selem, prokleo je ljude koji čine određene harame. Od grijeha koji su spomenuti u njegovim kletvama postoje i veći harami, koji tim prije zaslužuju tu kletvu. On je prokleo:

– ženu koja tetovira,
– koja se tetovira,
– koja nadovezuje kosu,
– koja nosi nadovezanu kosu,
– koja šilji i tanji zube,
– koja traži da joj se šilje i tanje zubi,
– čovjeka koji prima kamatu,
– čovjeka koji daje kamatu,
– ko svjedoči i piše ugovor o kamati,
– kradljivca,
– onoga ko pije vino (alkohol),
– ko ga sipa,
– ko ga cijedi,
– kome se cijedi,
– ko ga prodaje,
– ko ga kupuje,
– ko se njegovom cijenom hrani,
– ko ga nosi i kome se nosi,
– ko izmjeni međe (granice) imanja,
– ko prokune svoje roditelje,
– ko uzme živu stvar kao cilj u vježbanju gađanja,
– ljude koji se pretvaraju da su žene,
– žene koje se nose kao ljudi,
– ljudi koji kolju u nečije drugo, a ne u Allahovo ime,
– ko uvede neku novotariju ili zaštiti novotara,
– slikare (likova),
– homoseksualce,
– one koji psuju roditelje,
– one koji slijepca pogrešno upute,
– one koji opće sa životnjama,
– onoga ko oprži životinju po licu,
– onoga ko nanese štetu muslimanu ili mu napravi spletku,
– one koji često posjećuju groblje, koji na njima prave džamije i postavljaju svjetljike,
– onoga koji želi da iskvari sliku žene kod čovjeka ili roba kod gospodara,
– onoga ko vrši analni odnos,
– ženu koja izbjegava da spava (da ima odnos) sa mužem proklinju meleci dok ne osvane,
– Allahov Poslanik proklinje i onoga koji zagovara da je sin čovjeka koji mu nije otac,
– ko uperi oružje u svog brata meleci ga proklinju,
– i prokleo je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem, onoga ko psuje ashabe.

Allah u Svojoj knjizi proklinje one

  • koji čine nered na zemlji i kidaju rodbinske veze;
  • one koji ružno govore o Allahu i Njegovom Poslaniku sallAllahu alejhi ve selem,
  • one koji kriju jasne dokaze i uputu koje je Allah objavio;
  • one koji optužuju vjerne, čedne i nedužne vjernice za razvrat;
  • one koji kažu da je nevjernikov put ispravniji od puta vjernika.

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem je prokleo čovjeka

  • koji nosi žensku odjeću i ženu koja nosi mušku;
  • prokleo je onoga koji daje mito i koji ga prima i posrednika u tome.

Postoje i druge stvari koje su uzrok prokletstva. Kada ne bi postojala kazna za ove postupke, dovoljno bi bilo da se kaže da zbog toga proklinju Allah, Njegovo Poslanik i Njegovi meleci pa da se čovjek okani ovih postupaka.

Autor: Ibn Kajjim el-Devzijje
Iz knjige: Zašto ne smijem griješiti
Priprema i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz