Grijesi koji izazivaju kletvu Allahovog Poslanika

1414

Allahov Poslanik, sallAllahu alehi ve selem, prokleo je ljude koji čine određene harame. Od grijeha koji su spomenuti u njegovim kletvama postoje i veći harami, koji tim prije zaslužuju tu kletvu. On je prokleo:

– ženu koja tetovira,

– koja se tetovira,

– koja nadovezuje kosu,

– koja nosi nadovezanu kosu,

– koja šilji i tanji zube,

– koja traži da joj se šilje i tanje zubi,

– čovjeka koji prima kamatu,

– čovjeka koji daje kamatu,

– ko svjedoči i piše ugovor o kamati,

– kradljivca,

– onoga ko pije vino (alkohol),

– ko ga sipa,

– ko ga cijedi,

– kome se cijedi,

– ko ga prodaje,

– ko ga kupuje,

– ko se njegovom cijenom hrani,

– ko ga nosi i kome se nosi,

– ko izmjeni međe (granice) imanja,

– ko prokune svoje roditelje,

– ko uzme živu stvar kao cilj u vježbanju gađanja,

– ljude koji se pretvaraju da su žene,

– žene koje se nose kao ljudi,

– ljudi koji kolju u nečije drugo, a ne u Allahovo ime,

– ko uvede neku novotariju ili zaštiti novotara,

– slikare (likova),

– homoseksualce,

– one koji psuju roditelje,

– one koji slijepca pogrešno upute,

– one koji opće sa životnjama,

– onoga ko oprži životinju po licu,

– onoga ko nanese štetu muslimanu ili mu napravi spletku,

– one koji često posjećuju groblje, koji na njima prave džamije i postavljaju svjetljike,

– onoga koji želi da iskvari sliku žene kod čovjeka ili roba kod gospodara,

– onoga ko vrši analni odnos,

– ženu koja izbjegava da spava (da ima odnos) sa mužem proklinju meleci dok ne osvane,

– Allahov Poslanik proklinje i onoga koji zagovara da je sin čovjeka koji mu nije otac,

– ko uperi oružje u svog brata meleci ga proklinju,

– i prokleo je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem, onoga ko psuje ashabe

Allah u Svojoj knjizi proklinje one koji čine nered na zemlji i kidaju rodbinske veze; one koji ružno govore o Allahu i Njegovom Poslaniku sallAllahu alejhi ve selem, one koji kriju jasne dokaze i uputu koje je Allah objavio; one koji optužuju vjerne, čedne i nedužne vjernice za razvrat; one koji kažu da je nevjernikov put ispravniji od puta vjernika.

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem je prokleo čovjeka koji nosi žensku odjeću i ženu koja nosi mušku; prokleo je onoga koji daje mito i koji ga prima i posrednika u tome. Postoje i druge stvari koje su uzrok prokletstva. Kada ne bi postojala kazna za ove postupke, dovoljno bi bilo da se kaže da zbog toga proklinju Allah, Njegovo Poslanik i Njegovi meleci pa da se čovjek okani ovih postupaka.

Autor: Ibn Kajjim el-Devzijje

Iz knjige: Zašto ne smijem griješiti

Priprema i obrada: Put vjernika