Dragulji iz riznice Ibnul Kajjima, rahimehullahu te'ala (2)

Popularno na sajtu

 • Gubljenje vremena je teže od smrti, jer te gubljenje vremena udaljava od Allaha i Ahireta, a smrt od dunjaluka i njegovih žitelja.
 • Kako će biti razuman onaj ko proda Džennet i ono što je u njemu za strast koja traje nekoliko trenutaka.
 • Kada bi znanje koristilo bez djela, Allah ne bi ukorio sveštenike i monahe od ehlul kitabija, i kada bi djelo koristilo bez ihlasa (iskrenosti), Allah ne bi ukorio munafike (licemjere).
 • Koga je Allah stvorio za Džennet, neprestano će mu dolaziti njegove hedije (pokloni) u vidu poteškoća, a ko je stvoren za vatru neprestano će mu dolaziti njegove hedije u vidu strasti.
 • Čovjek koji radi djela bez ihlasa i slijeđenja sunneta Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, je poput musafira (putnika) koji svoju torbu puni pijeskom koji mu samo otežava stvar i ne koristi mu.
 • Dunjaluk nije vrijedan ni tvojih koraka na njemu, pa zašto onda trčiš za njim?
 • Dunjaluk je lešina, a lav ne jede lešinu.
 • Ljudi ulaze u Džehhennem na tri vrata:

– Vrata šubhe, koja za sobom povlači sumnju

– Vrata strasti, koja za sobom povlači davanje prednosti strastima nad Allahovim zadovoljstvom

– I vrata srdžbe, koja za sobom povlači nasilje prema ljudima.

 • Osnova svih grijeha su tri stvari:

– Oholost, a ona je načinila od Iblisa ono što je već poznato

– Pohlepa, a ona je izvela Adema, alejhis-selam, iz Dženneta

– Zavist, a ona je navela jednog od sinova Ademovih na nasilje

Ko bude sačuvan šera (zla) ovih stvari, sačuvan je svakog šera. To zbog toga što je kufr od kibra (oholosti), grijesi od pohlepe a nasilje i zulum od zavisti.

 • Loši učenjaci sjede na vratima Dženneta pozivajući ljude svojim riječima njemu (tj. Džennetu) a svojim djelima Vatri. Kad god njihove riječi kažu ljudima: Dođite, krenite (tj. ka Džennetu), njihova djela kažu: Ne slušajte ih, jer da je ono čemu pozivaju istina, bili bi prvi koji bi se odazvali. Takvi su spoljnje gledano upućivači, a u suštini razbojnici.
 • Tako mi Allaha, nije te napao neprijatelj osim nakon što te je napustio prijatelj, zato nemoj misliti da te je šejtan pobijedio već te je Zaštitnik ostavio.
 • Rob ima dva stajanja pred svojim Gospodarem: stajanje pred Njim u namazu i stajanje pred Njim na Sudnjem danu. Ko istinski bude stajao na ovom prvom stajanju (tj. namazu), biće mu lahko drugo stajanje, a ko ga omalovaži i ne da mu njegovo pravo, biće mu otežano drugo stajanje. Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja): ‘’I u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaj, i dugo Ga noću hvali? A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni koji ih čeka’’ (Insan, 26-27).
 • Najčudnija stvar je da Ga spoznaš, zatim Ga ne voliš; da čuješ Njegov poziv, zatim kasniš sa odazivom; da spoznaš vrijednost ‘’poslovanja’’ sa Njim, zatim posluješ sa drugim; da znaš veličinu Njegove srdžbe, zatim joj se izlažeš; da okusiš gorčinu grijeha i otuđenosti u nepokornosti Njemu, zatim ne tražiš blizinu u Njegovoj pokornosti; da osjetiš stezaj srca u govoru bez Njegova spominjanja, zatim se ne uželiš proširenosti prsa u spominjanju Njega i razgovoru sa Njim. I još čudnije od svega toga, a to je da znaš da ne možeš bez Njega i da si Ga najpotrebniji, a zatim se okrećeš od Njega i ka onome što od Njega udaljuje žudiš.
 • Ko spozna svoju dušu zauzeće se njenom popravkom od mahana ljudi.
 • Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je u dovi spajao između uticanja od grijeha i duga, to zbog toga što grijeh povlači gubitak Ahireta a dug propast dunjaluka.

Iz knjige: „El-Fevaid“ od Ibnul Kajjima
Izvor: www.stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz