Ejmen ez-Zavahiri pozvao muslimane da se odreknu od svakog onog ko nije zadovoljan nezavisnim šerijatskim sudom

Popularno na sajtu

Džihadski mediji su ovih dana objavili novu audio poruku Ejmena ez-Zavahirija, prvog čovjeka Al-Kaide – globalne džihadske mreže.

Šejh Ejmen ez-Zavahiri, svoju novu audio poruku je posvetio ubijenom šejhu Ebu Halidu es-Suriju, osnivaču i vođi džihadske skupine Ahraruš-Šam u Siriji. Za ubistvo Ebu Halida je optužena Islamska država u Iraku i Šamu (IDIŠ) ali je IDIŠ zvanično negirao “da je naredio ubistvo Ebu Halida”.

Ez-Zavahiri je ubice Ebu Halida usporedio sa haridžijama koji su ubili Osmana i aliju radijAllahu anhuma i naglasio da “ova fitna zahtjeva od svih muslimana danas da joj se suprostave i da formiraju opći (generalni) stav protiv nje i protiv svakog ko nije zadovoljan nezavisnim šerijatskim sudom u njoj (fitni)”.

S obzirom da je govor Ejmena Ez-Zavahirija izazvao veliku reakciju kako među IDIŠ-ovim protivnicima, tako i pristalicama, Put vjernika vam donosi prijevod Zavahirijevog govora u cijelosti.

**********

Braćo muslimani na svakom mjestu, es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

Ja danas čestitam a ujedno i izjavljajum saučešće muslimaskom ummetu. Što se tiče čestitke, čestitam im istišhad (pogibija šehida) šejha, junaka, muhadžira, strpljivog mudžahida Ebu Halida es – Surija, Allah mu se smilovao i njemu nas priključio bez poniženja kajanja i upadanja u fitnu.

Što se tiče saučešća ona se odnosi na ovu slijepu fitnu koja se desila u blagoslovljenoj zemlji Šama, i na zločinca, miskina i obmanutog kojeg je poslao onaj ko ga je poslao -pod uticajem džehla, strasti, neprijateljstva i želje za vlašću – da ubije našeg šejha od šejhova džihada koji je svoj život od svoje rane mladosti proveo kao mudžahid i muhadžir šireći istinu i saburajući u zatočeništvu. Nikada nije posustao ili se vratio svojim stopama natrag ni koliko za pedalj pored velikih nedaća u koje je zapadao.

Upoznao sam ga još od vremena džihada protiv Rusa. Od kako sam ga upoznao pa sve do momenta u kojem je bio uhapšen u Pakistanu bio je saputnik učitelja mudžahida šejha Ebu Musaba es – Surija, Allah ga što prije oslobodio.

Zadnje pismo koje mi je stiglo od njega bilo je prije blizu deset godina, prije nego li je bio zatvoren. U njemu (pismu) me je podržao po pitanju mog govora u kojem sam rekao da je pobjeda u stvari samo sahat sabura. Potom je bio zarobljen tako da se veza između mene i njega prekinula. Potom je nasupila sirijska mubarek revolucija i uzdignuta zastava džihada radi uspostavljanja islamske države koja će suditi šerijatom, proširiti pravdu, uspostaviti šuru, osloboditi El-Aksu, osloboditi spoljnjeg uticaja i očistiti državu od nutarnjeg nereda.

Tada je Allah olakšao pa smo ponovo stupili u kontakt nakon što ga je Allah spasio zatvora nusajrija. Nama i našoj braći je bio divan savjetnik. Obavijestio me je, Allah mu se smilovao, da je zajedno sa njegovim učiteljem i saputnikom Ebu Musabom es – Surijem proveo sedam godina u zatvoru sve dok se nisu razdvojili. Molim Allaha da ubrza izlazak iz zatvora našeg voljenog brata Ebu Musaba.

Obavijestio me je, Allah mu se smilovao, da u Šamu vidi klice fitne koje je doživio u Peševaru, fitnu džehla, strasti i zulma koji ohalaljuje krv i čast pod raznoraznim izgovorima, šubhama, strastima i pohlepama.

To me podsjeća na smiješnu i istovremeno žalosnu priču koja mi se desila u Peševaru a čiji rezime je da sam sreo svoga voljenog brata šejha Ebu Muhammeda el Makdisija, Allah ga sačuvao svakog zla i ubrzao njegov izlazak iz zatvora, te sam mu rekao kako me jedna skupina tekfiri zato što ne tekfirim mudžahide Afganistana. On se tada nasmijao i rekao: „A ti ne znaš da oni tekfire mene zato što ja ne tekfirim tebe.“

To je taj džehl, strast i pohlepa koja nije vodila računa ni o svetosti krvi vladara pravovjernika, zun – nurejna, Osmana ibn Affana, radijellahu anhu. Ubiše ga sljedbenici džehla i strasti dok je Mushaf bio u njegovom naručju. Potom nisu vodili računa ni o svetosti krvi vladara pravovjernik, Allahova lava Alije ibn Ebi Taliba, te ga je jedan od njih ranio kada je htio obaviti sabah. Ta fitna koju je vidio Ebu Halid i upozoravao na nju, Allah je htio da bude njen šehid. Ova fitna danas ne vodi računa o svetosti, niti starosti, niti dugom učestvovanju u džihadu i hidžri kao i saburanju na zarobljeništvu i ustrajnosti na istini.

Ova fitna zahtjeva od svih muslimana danas da joj se suprostave i da formiraju opći (generalni) stav protiv nje i protiv svakog ko nije zadovoljan nezavisnim šerijatskim sudom u njoj (fitni). Naglašavam „nezavisni sud“, tako da se neće uzeti u obzir sud u kojem će njegove sudije postaviti strane koje se spore. Na svakom muslimanu i mudžahidu je da se odrekne onoga ko ne želi takav sud kao što je na svakom muslimanu i mudžahidu da se ne upušta u prolivanje krvi mudžahida. Na mudžahidu je da odbije akcije u kojima se u vazduh dižu predstavništva mudžahida u kojima se ubijaju njihovi šejhovi koji su ponizili velike zlikovce i nastojali da ih ubiju na svaki mogući način da bi potom došli ovi džahili i cjepidlake i prolili zabranjenu krv tih šejhova.

Na svim muslimanima je da ne pomažu one koji izvode eksplozivne napade na predstavništva mudžahida i šalju auto i ljudske bombe, i da prestanu pomagati takve na bilo koji način. A onaj ko uradi takve grijehe neka se prisjeti da neprijatelji islama njegovim sebebom ostvaruju ono što nisu u stanju svim raspoloživim sredstvima.

Doista me ubistvo šejha, muhadžira i strpljivog mudžahida podsjeća na ubistvo dva šejha Muhammeda Seida i Redžama, Allah im se smilovao, od strane Džema'atul islamijje el mukatile u Alžiru, što je predstavljalo duhovnu smrt tog džemata prije tjelesne. Onaj ko je bio umješan u taj zločin (ubistvo Ebu Halida) neće ostati neotkriven, saznaće se pa makar i nakon izvjesnog vremena, jer u tome su ih pretekli i zlikovci Džama'atul islamijje el mukatile koji je na početku negirao njihovo ubistvo dva pomenuta šejha Muhammeda Seida i Redžama, Allah im se smilovao.

A što se tiče tebe o Ebu Halide, tebe prepuštamo u emanet tvog Milostivog Gospodara, kojeg molimo da ti se smiluje zbog tvojih sjedih dlaka u džihadu, tvoje hidžre i zatočeništva. Molimo ga da ti oprosti grijehe podigne tvoj stepen a da tvojoj familiji, braći, voljenima i ostalim pomagačima džihada podari sabur zbog potresa rastanka s tobom.

Naša posljednja dova je: Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova.

Izvor:

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz