Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu nadomjestiti boljim od toga

Popularno na sajtu

Strasti pokušavaju ovladati dušama, osvojiti ih, i nastaniti se u srcu. Zato je teško strasti ostaviti, mučno je njih se riješiti, ali onaj ko se Allaha boji, Allah mu je dovoljan, a onaj ko od Njega pomoć traži, On će ga pomoći i dobrim mu nadoknaditi.

– Ko ostavi traženje od ljudi, i moljenje njih i plač pred njima, a svoje potrebe povjeri Allahu Jedinom, Allah će mu nadomjestiti boljim od onoga što je ostavio. Opskrbit će ga slobodom u srcu, ponosom u duši i neovisnošću o ljudima. Onaj ko traži strpljivost Allah će ga potpomoći da bude strpljiv, a ko traži čednost Allah će ga učiniti čednim i čestitim.

– Ko ostavi protivljenje Allahovoj odredbi i preda se svome Gospodaru u svim svojim stvarima, Allah će ga opskrbiti zadovoljstvom i ubjeđenjem i pripremit će mu lijepu završnicu, koja mu nije mogla ni na um pasti.

– Ko ostavi odlazak gatarima, sihirbazima i proricateljima, Allah će ga opskrbiti strpljivošću i istinskim osloncem na Allaha i ostvarenjem ubjeđenja u Allahovu jednoću.

– Ko ostavi čežnju za dunjalukom, Allah će mu olakšati njegove poslove i dati mu bogatstvo, a dunjaluk će mu sam dolaziti.

– Onaj ko ostavi strah od nekog drugog osim od Allaha, i samo se Allaha Jednog bude bojao, bit će sačuvan slabosti i Allah će ga učiniti sigurnim od svake stvari, te će njegov strah biti zamijenjen sigurnošću, prijatnošću i spasom.

– Onaj ko ostavi laž i drži se istine, Allah će ga uputiti ka dobročinstvu i kod Allah će biti upisan kao istinoljubiv i bit će opskrbljen istinoljubivim jezikom kod ljudi, te će ga poštovati, njemu se povinovati i slušati njegov govor.

– Ko ostavi raspravu pa makar bio i upravu, garantuje mu se kuća u sred Dženneta, bit će sačuvan zla raspravljanja, zaštit će čistoću svoga srca i bit će sačuvan razotkrivanja njegovih mahana.

– Onaj ko ostavi prevaru u kupovini i prodaji, povećat će se povjerenje ljudi u njega, njihova zainteresovanost za njegovu robu.

– Onaj ko ostavi kamatu i prljavu zaradu, Allah će mu dati bereket u opskrbi i otvorit će mu vrata bereketa i dobra.

– Onaj ko ostavi gledanje u ono što je zabranjeno, Allah će mu nadomjestiti istinskom pronicljivošću, nurom, prosvjetljenošću, plemenitošću i slašću koju će naći u svom srcu.

– Onaj ko ostavi škrtost i da prednost širokogrudnosti i dijeljenju, ljudi će ga voljeti i približit će se Allahu i Džennetu, bit će sačuvan od brige, tuge i teškoće u prsima, te će se penjati ka stepenima savršenstva i vrlina.

– Ko ostavi oholost a bude se držao skromnosti, poniznosti povisit će se njegov položaj a neće se umanjiti njegove vrline. U hadisu kojeg bilježi Muslim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko bude ponizan radi Allaha, On će ga uzdići.”

– Ko ostavi loše društvo, za koje je mislio da su mu bili krajnje prisni i da je sa njima nalazio sreću, Allah će mu nadomjestiti to dobrim i bogobojaznim prijateljima u čijem će društvu naći zadovoljstvo i korist. U druženju sa njima će naći dobro na dunjaluku i na ahiretu.

– Onaj ko ostavi mnogo uzimanje hrane, sačuvat će se gojaznosti i drugih bolesti, jer onaj ko mnogo jede, mnogo i pije, a ko mnogo pije, mnogo i spava, pa tako mnogo dobra propusti.

– Ko ostavi odugovlačenje duga, Allah će ga pomoći i za njega vratiti, čak šta više Allah se obavezuje da će ga potpomoći.

– Ko ostavi srdžbu sačuvati će svoj ponos i plemenitost i tako se udaljiti od poniženja, pravdanja i kajanja, te će ući u skupinu bogobojaznih.

– Onaj ko ostavi napadanje na čast drugih ljudi i istraživanje njihovih mahana i njihov prezir i omalovažavanje, Allah će mu nadomjestiti sa sigurnošću od njihova zla i sa opskrbljenošću strpljivosti u sebi.

– Onaj ko ostavi druženje sa glupacima i kloni se neznalica bit će sačuvana njegova čast, olakšat će sebi a sačuvat će se od slušanja onog što bi ga ezijetilo.

– Onaj ko ostavi zavist bit će sačuvan od njegovih štetnih posljedica, jer zavist je bolest.

– Onaj ko ostavi ružno mišljenje o ljudima bit će sačuvan od uznemirenosti srca, zauzetosti misli, jer ružno mišljenje uništava ljubav a donosi zabrinutost i uznemirenost. Zato je Allah na nju i upozorio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: „Čuvajte se lošeg mišljenja (o ljudima), jer je loše mišljenje najlažljiviji govor.”

Autor: Šejh Muhammed Ibrahim el-Hamed

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz