Kako postupati prema murdžijama koji ne prihvataju dokaze?

Popularno na sajtu

Pitanje:

Kako je najbolje postupati prema današnjim murdžijama koje ne prihvataju ispravne šerijatske dokaze, već slijede svoje strasti; da li ćemo nastaviti debatirati sa njima, a to dovodi do krutosti srca i uvlačenja šubhi, ili ćemo, pak, zažmiriti i preći preko toga, a što može dovesti do širenja njihovog bidata posebno među omladinom?

Odgovor:

Ne, naprotiv borite se protiv njih i nastavite u tome kako se ne bi proširila njihova novotarija. A što se tiče raspravljanja i debatiranja sa njima, pa shodno tome što spominješ da se oni ne potčinjavaju ispravnom šerijatskom dokazu već da slijede svoje prohtjeve, smatram da se ne raspravlja niti debatira sa njima, već da se hedžre (bojkotuju) i da se upozorava na njih kao što su to činili i selefu salih sa murdžijama njihovog vremena.

Međutim, prema njima će se odnositi na način na koji se odnosi prema muslimanu koji je novotar, a ne kao prema kafiru, jer i oni imaju islamska prava onoliko koliko imaju kod sebe od islama, i na njih se odnose pravila o novotarima onoliko koliko oni imaju kod sebe od novotarija. S’ tim što vam niukom slučaju nije dozvoljeno da protiv njih pomažete nevjernike, tagute, sekulariste isl., rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
„Musliman je brat muslimanu. Ne čini mu nepravdu, niti ga predaje (belajima, neprijateljima isl.)“.

Odgovorio: Šejh Ali el-Hudajr, hafizahullah
Izvor: „Medžmu'u rasaili ve fetava“ (156 str.) od Ali El-Hudajra

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz