Ko ometa ujedinjenje u Šamu?

Popularno na sajtu

Nezavisan šejh Muslih el-El'jani pojašnjava šta ometa ujedinjenje grupacija. Kaže da su prije govorili kako je veza Džebhetu-n-Nusre sa Al-Kaidom jedina prepreka ujedinjenja u Šamu. Neki su se čak zaklinjali da će, ako prekinu njihove veze, ujedinjenje biti činjenica.

Ali, kada je Džebhetu-n-Nusra prekinula njihove veze, i kada je učinjen drugi pokušaj za ujedinjenje grupacija, oni su nastavili ponavljati kako zapadni mediji tvrde da Džebhetu Fethu-š-Šam nije stvarno prekinula veze sa Al-Kaidom, bez obzira što su promijenili ime i organizaciju. Neki su rekli da promjena njihovih veza nije dovoljna – trebaju promijeniti njihovu ideologiju.

Onda je došao i treći pokušaj, gdje su rekli da šejh Ebu Muhammed el-Dževlani ne bi trebao biti vođa ujedinjenih grupa, jer će ih Zapad označiti terorističkom organizacijom. Neki su se čak zaklinjali da će, ako Dževlani odustane od vođstva, ujedinjenje biti činjenica. Pa je šejh Ebu Muhammed el-Dževlani nedavno prihvatio da ne bude vođa ova grupe, već da vođa treba biti iz Ahraru-š-Šama, te da predvodnik šure neće biti iz Džebhetu Fethu-š-Šama, nego iz grupe Harakat Nuruddin ez-Zinki. Tek tada je ujedinjenje prihvaćeno i potpisano od strane velikih grupacija, a sastanak je završen sporazumom o ujedinjenju. I svi su čekali proglas o ujedinjenju.

Međutim, nakon toga su svi bili iznenađeni što je šura Ahraru-š-Šama ipak trebala odlučiti o ujedinjenju, čiji je vođa već potpisao ugovor u spajanju. Već je dogovoreno da će on biti vođa. Onda je došlo drugo iznenađenje što su većina članova šure Ahraru-š-Šama bili protiv ujedinjenja, pod izgovorom da će biti označeni i opisani kao teroristička organizacija. Samim tim su dali prednost manjem zlu nad većim: terorističkom oznakom Zapada nad potpunim kolapsom džihada u Šamu. To je ono što usporava ujedinjenje – nekoliko članova šure Ahraru-š-Šama efektivno ometaju ujedinjenje.

Vođa Ahraru-š-Šama i većina mudžahida i studenta znanja iz Ahraru-š-Šama prihvataju ujedinjenje, ali ti članovi(pojedinci iz šure, op.prev.) sada predstavljaju prepreku svima, čak i njihovom vlastitom predvodniku i njihovim vojnicima. Neki od njih su rekli da se samo vojska i sudstvo trebaju spojiti, izbjegavajući potpuno ujedinjenje, što je tema razgovora više od dvije godine. Jasno je da je Ahraru-š-Šam još uvijek zaglavljen u mreži teoretizacije, dok arena Šama treba smjesta biti spašena djelom: ujedinjenjem grupacija.

Ostao je još jedan konačan sastanak Ahraru-š-Šama, na kojem će odlučiti o ujedinjenju i svi nestrpljivo čekaju njegov ishod. Budućnost džihada u Šamu zavisi od ovog važnog trenutka.

(Al-Maqalaat)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: