Koja ulema treba da se slijedi

Popularno na sajtu

Pitanje:

Čitam kako se s jedne strane govori o tome da ulemu treba slijediti, a sa druge strane kritikuju se pojedini učenjaci poput dr. Qaradawija i hanafijska ulema. Jel’ to nisu sljedbenici Sunneta Allahovog Poslanika s.a.w.s i ako nisu koja ulema treba da se slijedi?

Odgovor:

Bismillahi, wessalatu wesselamu ala resulillahi!

Svaki učenjak kada kaže nešto što je u skladu sa Kur'anom, Sunnetom i idž'maom se slijedi, i to ne zbog njega nego zbog istine. Svaki učenjak koji pogriješi i kaže nešto suprotno nepovrjedivim osnovama šerijata – Kur'anu, Sunnetu i idžm'au ili bira slaba mišljenja nasuprot onih koja imaju čvršće utemeljenje i odbacuje preovladavajuće mišljenje se ne slijedi, makar se zvao Kardawi ili bio hanefija.

Naravno ne smije se ni odbacivati neko mišljenje zato što je mišljenje hanefijske pravne škole ako je ispravno, kao što je slučaj sa pitanjem nasljeđivanja braće sa djedom gdje je jedino hanefijski mezheb na tome da oni ne nasleđuju sa djedom. To mišljenje imamo obavezu prihvatiti jer je ispravno, i zasnovano je na dokazu, a odbacujemo ostala tri mezheba jer nemaju dokaza itd…

Allah ti se smilovao!

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz