Lekcije iz kandaharskog mesdžida

Popularno na sajtu

“Čuo sam da su krstaši uspjeli uhvatiti jednog od njih, pa mu je bila ponuđena sloboda i velika suma novca ako im kaže gdje se krije Usama. Ali, on im je odgovorio: ‘Allaha mi, kada bi se Usama krio pod mojim stopalom, nikada ga ne bi podigao i pokazao da je Usama ispod.'”


Nakon ikindije namaza mulla1 koji poučava u mesdžidu2 u Kandaharu, sjeo je u jedan kraj mesdžida nalosnivši se leđima o zid. Desetine mladića požurilo je prema njemu i posjedalo oko njega. Nakon što je vidio svoje učenike poredane oko njega, imam3 je pokazujući knjigu koju je donio započeo govor riječima: “Donio sam knjigu ‘Historija Kandahara’ i danas ćemo čitati priču o mudžahidu koji se zove Usama.”

Svom najbližem učeniku dodao je knjigu rekavši mu da čita glasno kako bi i ostali učenici mogli čuti. Mladić je sa oduševljenjem i ljubazno uzeo knjigu. Izgledao je veoma srećno što mu je imam povjerio taj zadatak. Otvorivši knjigu izabrao je dio pod naslovom “Priča o dolasku Usame bin Ladena u Afganistan i njegova borba zajedno sa vođom vjernika, Mulla Muhammed Omar Mudžahidom.” Započeo je sa bismilom4 i zahvalom Uzvišenom Allahu a zatim nastavio sa čitanjem knjige na glas:

“U mjesecu Muharremu 1417. hidžretske godine, Usama je stigao u Kandahar. Došao je jer ga je njegov narod protjerao zbog njegove postojanosti u odbijanju da im se pridruži u klanjanju idolu zvanom Amerika. Odlučio je da se bori protiv Amerike, ali njegov narod mu se nije odazvao osim malo njih i malo drugih koji su dolazili iz drugih zemalja u želji da mu se pridruže… ali oni su bili stranci i nejaki, nisu imali snage da se sami štite.

Usama je zatim obišao lidere arapskih plemena tražeći da mu pomognu i da mu osiguraju bezbjedno mjesto gdje bi se on i njegovi sljedbenici mogli pripremati za borbu protiv idola zvanog Amerika.

Jednog dana, čuo je da će se u Sudanu uspostaviti islamski zakon. S toga je poslao izaslanika da se susretne sa kraljem kako bi dobio garancije za sigurno mjesto boravka za njega i njegove sljedbenike.

Gospodin Kralj reče: “Naša vrata su uvijek otvorena i naša zemlja pripada svakome… molim vas, dođite kao počasni gost… uložite svoj imetak ovdje i molim vas pridružite se našem džihadu (borbi protiv pobunjenika u Sudanu na čelu sa Džonom Garangom).”

Usama je bio veoma sretan čuvši odgovor i odmah se pripremio za hidžru5 u Sudan.

Boraveći u Sudanu, osnovao je mnogo kampova i trenirao mudžahide zajedno sa kraljevim borcima. Oni su bili sretni početku izgradnje svoje zemlje… ceste su popravljane, tržišta obnovljena i zemlja je postala mnogo naprednija. Jednog dana, Idol je zarežao na gospodina Kralja rekavši: “Protjerajte ih iz vaše zemlje!”

Gospodin Kralj odgovori: “Da, gospodaru! Vašu veličanstvenu zapovjed mi visoko cijenimo radi sticanja vašeg zadovoljstva.”

Gospodin Kralj ode nazad kod Usame i reče mu: “Izlazi iz naše zemlje!”

Usama odgovori: “Zar se nismo dogovorili da zajedno vodimo džihad?”

Gospodin Kralj odgovori: “Da… ali džihad protiv Džona Garanga, a ne protiv Amerike.”

Usama odgovori: “Ja sam imao namjeru da uništimo i njega i njegove saveznike za duže vreme.”

Gospodin Kralj je odgovorio: “Nemamo mi snage… molim te, izlazi iz naše zemlje.”

Mulla je svom učeniku koji se udubio u čitanje, dao znak da se zaustavi na neko vrijeme jer je želio dati objašnjenje. Mulla reče: “U slučaju Usame, Sudan se očito više pobojao Amerike nego Allaha Uzvišenog. U istom trenutku Sudan je bio zbunjen, jer odlaskom Usame odlazi i njegovo bogatstvo koje je uveliko bilo uloženo u trgovinu u zemlji, ali je strah vladara Sudana od Amerike bio očito veći od brige za svoje stanovnike i samog sebe, toliko da je kralj izabrao da istjera Usamu radi zadovoljstva njegova godpodara Idola, iako Amerika još uvijek nije bila zadovoljna kraljem Sudana, pošto je kralj odbio da siđe sa prijestola i prepusti ga Džonu Garangu.

Zatim mulla reče: “Nastavi sa čitanjem, sinko!”

Mladić je, udubivši se u mullina objašnjenja, zaboravio gdje je stao, pa je brzo pokušao pronaći zadnji pročitani red i nastavio čitati: “Usama je morao pronaći ljude koji će mu dati garancije i pomoći mu u uništavanju Idola. Zatim je čuo da je islasmki zakon ponovo primjenjen u Kandaharu od strane skupine koja sebe naziva ‘Talibanima’. Predvodio ih je hrabri čovjek Mulla Muhammed Omar Mudžahid, koji je bio njihov emir.

Usama posla izaslanika kod njega…

Emir Talibana reče: “Uzmimo oružje… i borimo se protiv pobunjenika i bandita u našoj zemlji.”

Usama odgovori: “Naš cilj je da uništimo Idola.”

Emir odgovori: “Allahu Ekber6... uništavanje idola je naš hobi.”

Usama reče: “Ne samo hobi… već je u ime džihada na Allahovom putu.”

Emir odgovori: “Mi smo ljudi od džihada i mi smo djeca koja su rođena u vihoru metaka. Rat je za nas kao majka koja nas doji i hrani.”

Usama reče: “Da li biste mi se pridružili u borbi protiv krstaša?”

Emir odgovori: “Bori se i sklapaj mir s kim hoćes, pregovaraj s kim hoćes, uzmi koliko hoćeš od našeg imetka, mi ćemo biti sigurno strpljivi u borbi i hrabro ćemo koračati naprijed, čak i ako nas pozoveš da pregazimo okeane i kontinente da bi se borili protiv Idola, a posljedice ćemo snositi zajedno s tobom.”

Usama reče: “Ali pogađaće vas strijele iz cijelog arapskog svijeta, a i rimljanske7, iz istog luka.”

Emir reče: “Vjeruj, to se neće desiti osim sa dozvolom Stvoritelja.”

Usama reče: “Ali gospodin Idol će doći i platiti da vas razna plemena dokrajče.”

Emir odgovori: “Allah je naš zaštitnik… dok oni nemaju nikakvog zaštitnika.”

Usama još uvijek nije bio siguran, pa opet reče: “A da li znaš da gospodin Idol posjeduje ogromnu borbenu moć i veoma oštar mač? Oni će doći i navaliti na vašu zemlju.”

Emir odgovori: “Da, znamo, ali mi nećemo reći ono što je rekao narod Musaa, alejhiselama, svome Poslaniku: ‘Idite ti i tvoj Bog pa se borite, a mi ćemo čekati ovdje (i posmatrati)’. Mi ćemo te zaista, o Usama, zaštititi s desna i s lijeva, sprijeda i straga, uz nadu da ti Allah pokaže ono što čini tvoje srce sretnim. Zaista ova zemlja nije nikad bila osvojena od ijedne vojske, oni će zasigurno na vrat na nos pobjeći… osim snaga ‘Qutaibah’.”

Usama reče: “Čovječanstvo neće htjeti da ima ništa s vama i svi ljudi svijeta će vas napustiti.”

Emir reče: “Allah nam je dovoljan i, ako hoće, On će nas ujediniti sa stanovnicima Firdevsa8 na nebu.”

Usama reče: “Oni će vas bojkotovati i učiniti da gladujete.”

Emir reče: “Zaista je Allah najbolji obskrbljivač i On posjeduje svu moć.”

Usama reče: “Oni će željeti da mene uhvate.”

Emir reče: “Smiri se… neće te nikad ni dodirnuti sve dok su naše oči budne.”

Usama reče: “Hoćete li me zaštititi kao što štitite svoju djecu i žene?”

Emir odgovori: “Da, Allaha nam, mi bi ustvari njih izveli iz naših kuća da vi možete u njima živjeti. Krv se mora platiti krvlju, isto je i sa uništavanjem. Udari na Idola i ne zaboravi da kažeš: ‘U ime Allaha, udaram..!’ Mi bi žrtvovali našu djecu i naše majke, udaraj i zakloni se iza nas, neka stežu naše vratove sve dok je tvoj vrat siguran. Nastavi sa udarima, da Gospodar Veličanstveni bude s nama.”

Odjednom, mladić prestade čitati jer je čuo imama kako jeca. Iznenadio se kad je vidio da je mulla pokrio lice turbanom dok mu se tijelo treslo od napora da spriječi glasan plač. Neprekidno je tekbirao dok su ostali mladići bili tihi, bez riječi.

Mulla je počeo brisati oči napunjene suzama, a onda reče: “Čitao sam mnogo knjiga o historiji, ali nisam nikada naišao na ljude da tako iskreno pomažu čovjeku u potrebi kao što su bili pripadnici plemena Avsa i Hazredža, ensarija9 koji su pomogli Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme.

Pogledajte njihove mezare po planinama Tora Bore, Šanikota, Kandahara i Kabula… kao svjedočanstva da su bili uistinu hrabri ljudi… “Čuo sam da su krstaši uspjeli uhvatiti jednog od njih, pa mu je bila ponuđena sloboda i velika suma novca ako im kaže gdje se krije Usama. Ali, on im je odgovorio: ‘Allaha mi, kada bi se Usama krio pod mojim stopalom, nikada ga ne bi podigao i pokazao da je Usama ispod.'”

Zatim je mulla opet zaplakao… ovog puta glasnije… očigledno nije više mogao da nastavi sa lekcijom… ustao je i plačući napustio halku…

 

Izvor: http: //revolution.thabaat.net/

Prevod za Put vjernika: El wela wel bera

 

Fusnote:

 

1. mulla – imam, vodja, vjerski autoritet

2. mesdžid – džamija, mjesto gdje se klanja namaz (obavlja islamska molitva)

3. imam – vođa, predvodnik u namazu

4. bismila (bismillahir-Rahmanir-Rahim) – u ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog – riječi sa kojima se započinje dobro djelo.

5. hidžra – preseljenje, selidba

6. Allahu Ekber – Allah je najveći

7. tj. strijele Zapada

8. Firdevs (Firdews) – najuzvišenije mjesto u Džennetu (Raju)

9. ensarija – pomagač

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz