Muslimani moraju shvatiti da imaju vječnog neprijatelja

Popularno na sajtu

Muslimani ne smiju zaboraviti da imaju vječnog neprijatelja, koji će ih napadati do Sudnjeg dana, što se uistinu pokazalo kroz cijelu islamsku historiju, i nastavilo se pokazivati i dan danas.

“Ovo je često zanemareno od ljudi koji misle da nemaju neprijatelja. Dok je imam Ibn Hazm rehimehullah rekao: ‘Čovjek koji misli da nema neprijatelja je medžnun (ludak)’,” rekao je profesor Farid Ahmed Okbah u govoru u seriji predavanja na temu “Razvoj imana i bogobojaznosti – briga za Siriju”, u Džakarti (Indonezija).

Profesor Farid je nastavio da se sa sigurnošću može ustvrdti da svaki musliman ima vječnog neprijatelja, čime nas je Allah obavjestio u Kur'anu, u suri Al-An'am u 112. ajetu¹, u kojem se navodi da je Allah stvorio svakog Poslanika da ima neprijatelje, šejtane u vidu ljudi i džinova.

“Treba napomenuti da je Allah prije spomenuo šejtane iz ljudskog roda,” rekao je profesor želeći istaći da je Allah u ajetu dao prednost ljudskim šejtanima kao većim neprijateljima od ništa manje opasnih džinskih.

Profesor Farid je u nastavku rekao da musliman treba biti svijestan prisutnosti neprijatelja i da je to veoma važno da bi se spriječio progon koji se dešava nad nemarnim muslimanima diljem svijeta.

“Kada su muslimani u nemaru u pogledu ovih neprijateljskih pokreta, dešavaće se takve stvari kao što je masakr muslimana u Afganistanu,” i u drugim dijelovima muslimanskog svijeta koji su se desili.

Masakri nad muslimanima, prema rječima profesora Farida, dešavali su se i dešavaju se pred očima UN-a, arapskih država, muslimanskih država, u kojima su prouzrokovane masovne žrtve kao rezultat slabosti muslimana.

Ovim nam želi reći da muslimani ne smiju dopustiti da se oslone na Ujedinjene narode, ili arapske režime jer su se prije dešavali pokolji pred njihovim očima a oni nisu učinili ništa da ih zaustave, osim ako bi to bilo direktno u njihovom interesu.

Muslimani iz Bosne su također povjedočili da je ovo istina, kada je cijeli svijet gledao šta se radi u Bosni, i nije htio pomoći i zaustaviti rat sve dok muslimani nisu ojačali i postali dominantna snaga u sukobu za svoju nezavisnost.

Dalje prefosor navodi da to neprijateljstvo nije završilo sa porazom Sovjetskog Saveza u Afganistanu. Nakon propasti Crvenog medvjeda i njegovih marionetskih država, Amerika pravi od muslimana sljedećeg neprijatelja zasnovanog na “sukobu civilizacija” – tezi savjetnika Bijele kuće.

“Odatle je nastala ideja ‘borbe protiv terorizma’ kao želja za borbom protiv islama i mudžahida,” rekao je profesor Farid, misleći time da su Sjedinjene Države “preuzele štafetu” od Sovjetskog Saveza kao sljedeći neprijatelj muslimana.

I samo kada pogledamo u noviju historiju od sovjetske invazije na Afganistan, pa srpske agresije na Bosnu, pa ruske na Čečeniju, pa američke na Irak i Afganistan ponovo, pa današnjeg ubijanja muslimana u Siriji, Jemenu, Africi, Pakistanu možemo da vidimo jasni kontinuitet neprijateljstva prema muslimanima koji ne pokazuje naznake stajanja.

Ovo neprijateljstvo treba posmatrati poput fizičkih zakona koje je Allah subhanehu ve te'ala uspostavio u prirodi i koji se svaki dan, iznova i iznova ponavljaju bez namjere da stanu. Da je neprijateljstvo nevjernika prema muslimana i njihova borba protiv Islama zakon koji je konstantan, to je potvđeno i u Kur'anu:

“Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli.” (2:217)

I znajte o muslimani, kada nevjernici prestanu da se bore protiv vas, znajte da su oni uspjeli da vas odvrate od vjere vaše, i da vi niste uspjeli “izumiti” neki “miroljubivi” islam sa kojim su nevjernici zadvoljni, a da taj “islam” ima ikakve veze sa vjerom u koju je pozivao Poslanik sallAllahu alejhi ve selem.

I na kraju osvrnite se oko sebe i razmislite protiv koje skupine muslimana u svijetu se nevjernici danas, bez prestanka, najžešće bore? Kada to shvatite, saznali ste odgovor na bolno pitanje ovog ummeta, pitanje skupine na pravom putu.

Priprema: Put vjernika

Fusnota:

1. “Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džinnova koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli.” (6:112)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz