Pitanja i odgovori: Šejh Husein ibn Mahmud o arapskim revolucijama!

Popularno na sajtu

Šta se to događa u Libiji?

Revolucija naroda.

Je li to rat?

Da.

Je li to džihad?

Najuzvišeniji džihad, za one sa iskrenim nijjetom.

Ima li bombardovanja iz aviona?

Aviona, tenkova i brodova iz mora, to je rat.

Šta čini nijjet?

Namjera da se ukloni onaj koji je loš, a da se  zaštiti krv i čast muslimana.

Jeste li čuli govor Sejful Islama Gaddafija?

Jesam.

Šta mislite o tome što je on rekao?

Bojao sam se da ne kaže nešto drugo sem onog što je rekao, i hvaljen neka je Allah koji je cjelokupnu tu porodicu učinio budalama, kompletna familija je izludjela, da Allah sačuva.

Šta time želite reći?

Libijci su vrlo osjetljiv narod, ali su istovremeno i veliki prkosnici i ustrajni, tako da je prijetnja njima ispala najbolji način za buđenje naroda i plemena.

Komentarišite stav zapadnih zemalja 

Rekao sam ranije da je Libija bila pod italijanskom kontrolom, a to je u interesu Libije. Gadafi im daje naftu kako bi osigurao vlast, oni su ti koji su ga na vlast doveli, takođe po veoma niskim cijenama vrši prodaju nafte na crno određenim evropskim zemljama. Isto to radi i sa Amerikom, njegova prijetnja da će zaustaviti saradnju sa njima u zaustavljanju nepravne imigracije, u stvarnosti je prijetnja za naftu.

Zbog čega ove promjene u stavovima? 

Zato što oni  trguju na crnom tržištu kršeći zakon, dok evropske naftne kompanije svoje proizvode prodaju po tržišnim cijenama, iako ih ona ne košta mnogo. Takođe iz razloga što određeni ljudi u Evropi ne vole Gadafija, pa čak i oni koji sarađuju sa njim, i mnogi ljudi iz američke i evropske vlade ispašće lažovi i prevaranti ako Gadafi proglasi neke od tih sporazuma kao nezvanične.

Je li nafta jedini razlog?

Ne, oni su sada u problemima jer nisu našli nikoga ko će vladati Libijom. Libija nema političku partiju koja će vladata kao Tunis ili Egipat. Tunis i Egipat su predsjednike svrgnuli sa vlasti, ali njihov sistem i dalje postoji. Dok je u Libiji Gadafi sam od sebe ‘sistem’. Oni sada traže njegovu zamjenu, ili je možda otkrio da su ga iskoristili da ih novčano pomogne u revolucijama drugih država.

Drugi razlog: Evropljani imaju sličnu historiju sa islamskim državama Magriba osobito Libijom i Alžirom, a oni se njih boje, i sve ovo vrijeme bili su pod njihovom okupacijom, i ne žele da taj narod bude slobodan od šačice taguta. Islamske vojske su one koje su izlazile i sa obala Alžira napadale evropske gradove, zarobljavali žene i muškarce. Pamćenje Evropljana je još uvjek svježe o tim događajima, a Libija i Alžir imaju velike skupine mudžahida, i plemena koje ‘savremena civilizacija’ još uvijek nije iskvarila. Većina njih ima čistu akidu, pa zamislite: mudžahidi naoružani čistom i oštrom akidom. Dakle, to su svojstva koja Zapad ne želi.

Arapski stav?

Koji stav? Zar ove vlade imaju svoje stavove? Oni su sljedbenici Zapada: Ako Zapad govori, i oni govore.

Gdje je rešenje za Libijce?

Ono što smo govorili Egipćanima i Tunižanima je da što prije preuzimaju vlast, prije nego stranci intervenišu. U Egiptu i Tunisu su zakasnili i nisu završili svoj posao do kraja, zato i država nije u njihovim rukama, nego u rukama prethodnih sistema.

Ubijeno je mnogo ljudi!

To je cijena slobode i ponosa!  Svako ko se bori da Allahova riječ bude gornja on je šehid, a to nije gubitak. Oni koji su ubijeni na Allahovom putu su živi i Allah ih opskrbljuje. Libijska ulema je dala fetvu da je obaveza ustati protiv Gadafija! Ovo kažemo, a govore i emiri džihada već 30 godina, da je ovaj čovjek (Gadafi) kafir, otpadnik, i treba ustati protiv njega.

Zašto su čekali do sada? 

Idite i to pitajte njih!

Karadavi, El-Berrak i drugi dali su fetvu za ustanak protiv njega zbog njegovog kufra!

Čuo sam njegov govor. Karardavi je nekoliko godina išao njemu i sa njim se smijao, a sada daje fetvu za njegovo ubistvo (svrgavanje)! On odlazi kod većine arapskih predsjednika, hvaleći ih uz prijatne osmjehe. Poručujemo mu: “Šta ako se ljudi okrenu protiv tih predsjednika da li ćeš dati fetvu za njihovo ubistvo? Šta ako ne bi pobijedile revolucije u Egiptu, Tunisu ili Libiji, da li bi promijenio svoje stavove i vratio se svom ranijem odnosu spram tih predsjednika? 

Kao da svaljujete odgovornost na njih!

Mi želimo stabilne stavove uleme, želimo sačuvati prava naroda, ne želimo od njih popuštanje i miješanje. Oni su vaAllahi – sa onim što nose u svojim prsima od miraza Poslanstva – vredniji od klanjanja tim tagutima (šejh aludira na ulemu koja hvali, brani i podržava tagute). Ako ostanu na ispravnim stavovima i narod će ostati sa njima na tim stavovima, a sa njima će imati i velik uticaj i moć, nakon Allahove pomoći.

Šta o Berraku? 

Šejh Berrak je osoba koja ima jasne stavove, ali je ipak izoliran u Saudiji. On još uvijek daje žestoke fetve, mada mi od njega zahtijevamo više… želimo čisto pravo… od ovih predsjednika ne tražimo ništa drugo osim Allahovog zakona. Želimo sprovođenje Allahovog zakona nad onima koji mijenjaju Allahov šerijat i koji sudi po onome što Allah nije objavio, i koji prijateljuju sa Allahovim neprijateljima a u isto vrijeme zastrašujući Allahove evlije. Sprovođenje Allahovog zakona nad onima koji kradu imetak muslimana, koji šire razvrat i nemoral kod vjernika i koji muslimane bespravno lišavaju slobode, i nad svima koji se poigravaju sa budućnošću ummeta.

Tek sada kada je ustalo 20 miliona u Egiptu, Hosni Mubarak je postao tagut i kafir! Nakon što su ubijeni oni koji su ubijeni u Tunisu Ben Ali je postao otpadnik od vjere! Nakon masakra u Libiji, Gadafijeva krv postade dozvoljena! Zar nije šejh Usama, Allah bio zadovoljan njime, taj koji nam je još prije tri decenije govorio o ovome, a optužen je kao haridžija, tekfirdžija i onaj koji prouzrokuje fitnu! Koja je razlika? On je pozivao na ustanak protiv njih, a sada su se ljudi oglasili i ustali. Koja je razlika?

Neki kažu da je odaziv bio miran a šejh Usama je pozivao na oružani ustanak!

Šejh Usama i dalje poziva na oružani ustanak. Miran ustanak nije imao uspjeha u Egiptu i Tunisu, a neće imati koristi niti u Jemenu, Maroku, Alžiru niti Libiji. U Egiptu i Tunisu nije se ništa promijenio spoljni (suštinski) izgled vlade, i došlo je do nekih promjena u socijalnom stanju. Država je i dalje u rukama odmetnika. Mladi nisu dali svoje živote da ode Hosni Mubarak a ostane njegova stranka i njegov sistem.

Ali vi ste podržavali proteste u Egiptu!

Ja sam još uvijek za, i kažem im što sam rekao ranije: Morate završiti svoj put do kraja, morate dobiti vlast u svojim rukama i nikako ne stati na pola puta, to se ne može zaustaviti osim silom, a dani su pred nama … 

Šta reći o Libiji?

Obavezno se mora završiti ono što se nije završilo do kraja u Tunisu i Egipatu. Moraju se zauzeti sva mjesta u vladi, da se zauzmu i mediji takođe, uhvatiti Gadafija i njegove sinove prije njihovog bijega i objesiti ih. Mora se formirati grupa plemenskih poglavara, mislilaca i vojnih šefova. To će biti ljudi koji će donositi odluke, koji će birati ono što je dobro za njihovu vjeru i dunjaluk, prije nego im odabere Evropa i Amerika kao sto su to uradile u Egiptu i Tunisu. Kažem ono što sam rekao Egipćanima i Tunižanima: Budite oprezni, ne vjerujte Zapadu, niti arapskim predsjednicima, svi su oni izdajice i lažljivci. Oslonite se (nakon Allaha) sami na sebe, vi odlučujete i birate ono što je najbolje za vašu vjeru i dunjaluk. 

Mislite li da će narod Libije pobijediti? 

Oni su stvarni pobjednici. Ostalo je još nekoliko dana da se osvoji i Tripoli. Ali, obavezno je potrebno velika i javna podrška i omasovljavanje organizacije. Sa svih strana ući u Tripoli i paziti da ne pobjegne Gadafi ili bilo koji od njegovih sinova.  Ah, kad bi ga samo uhvatili živoga i zaklali u centru Tripolija pred svim kamerama.

Neki pozivaju na važnost mirovnih stavova! 

Takvi su ludi poput Gadafija. Zar je Gadafi ostavio prostora za mir!? Bombarduje ih iz aviona, tenkova, iz protiv-avionskog naoružanja, brodova, i još uvijek kažu mir!? Džihad, i ništa drugo osim puta džihada.

Šta kažete o plaćeničkoj vojsci kojom je Gadafi zaprijetio, i rekao da će ih dovesti u Libiju? 

Oni i jesu stvarno u Libiji. Njima se ne može suprotstaviti nenaoružani narod Libije, već su potrebni vojska i udružena libijska plemena, jer je to direktna i otvorena okupacija njihove zemlje. Moguće je da Gadafi dovede plaćenike i iz Sjeverne Amerike: Od onih koji koriste bogatstvo Libije, jer oni imaju veliko ratno iskustvo.

Šta mislite o ulasku Egipćana i Tunižana u Libiji, i stanovnicima Alžira?

Neće dozvoliti ni Egipćanima ni Tunižanima da uđu, dok je za Alžirce ulazak lakši. Džihad u Libiji sada je farz-‘ajn (pojedinačna obaveza) za sve one koji imaju sposobnost i mogućnost da se bore – stanovnicima Libije, Egipta, Alžira, Čada, Sudana i Nigera, sve te zemlje okružuju Libiju. Svako ko ima oružje koje funkcioniše mora požuriti ući u Libiju i pomoći im, jer Afrikanci koje je Gadafi doveo nemaju vjere niti pameti, kao i onaj koji ih je doveo. Nisu svi oni dovedeni, jer Gadafi posjeduje skupine afričkih robova otkupljene od djetinjstva koji su kao robovi obučavani za njegovu zaštitu, a njih ima desetak hiljada.

Šta kažete o Jemenu?

Jemen je problem. U Jemenu su plemena naoružana sa tenkovima i protiv-vazdušnim raketama. Na sjeveru je pokret koji želi odvajanje. Također su husijuni i zejdije, a tu su i mnoge stranke koje imaju neke sumnjive ciljeve, dok su  intervencije Saudije, Amerike i Irana jasne.

Hoće li uspjeti u svrgavanju Ali Saliha? 

Problem nije kod Ali Saliha, problem je u cijelom Jemenu. Možda će se i podijeliti na manje države! Stanje Jemena treba biti duga lekcija za pouku, jer zaista, stanje nije kao u Tunisu, Egiptu i Libiji.

A Bahrein?

Oni su rafidije. Iran njih pokreće protiv Amerike i vladara Rijada zbog njihove podrške opoziciji u Iranu.

Vladari Rijada?! 

Da, pod naređenjima Amerike. Rijad u vanjskoj politici čeka na znak američkog ureda.

Možda malo odemo van teme, ali, kakav je stav El-Džamija (rebiovaca, medhalijevaca) na ovo što se sada događa?

“Obožavaoci sultana”. Svakog dana im se obara po jedno božanstvo! No, dok je njihov najuzvišeniji gospodar u Rijadu oni su tihi.

Je li ispravno tako reći, mislio sam: ”Obožavaoci sultana”? 

Allah s.v.t. kaže: “Oni smatraju ‘ahbare’ (židovski svećenici), zatim ‘ruhbane’ (kršćanski redovnici) i Mesiha (Isus) sin Merjemin, za gospodara osim Allaha …” (Kur'an, 09:31)

A u hadisu stoji: “Zabranili im dozvoljeno a dozvolili im zabranjeno, a to su njihova božanstva”, ovi predsjednici im dozvoljavaju zabranjeno a zabranjuju im dozvoljeno a oni ih slijede, a to je obožavanje njih. I svako ko slijedi onog koji mu zabranjuje halal a dozvoljava haram je njegov obožavatelj. 

Vratimo se Libiji. Mislite li da će biti više napada i ubistava? 

Rekli smo da je Gadafi lud i pokvaren, ali vidimo da su i njegovi sinovi poput njega, zato vidim da može zapaliti cijelu Libiju ako je moguće, ali se molimo Allahu za milost libijskom narodu i da omogući njegovo hvatanje prije nego se prolije mnogo krvi muslimana. 

Postoje priče o nekim italijanskim i židovskim avionima u Libiji? 

Moguće je. Rekli smo da je Libija bila potčinjena Italiji, dok židovi mogu uzimati libijsku naftu. Oni bi svojim snagama pomagali Libiji na medijskom i političkom planu u zapadnim zemljama. 

A vatreni slogani i žestoka predavanja protiv židova koje je održao Gadafi? 

To su slogani poput Fet'ha i nusejrija ateista u Siriji i drugim arapskim vladama: za regionalnu korist.

Allah s.v.t. kaže: “Kada se sretnu s onima koji vjeruju govore: ‘Mi vjerujemo’! Ali kad se osame sa svojim šejtanima (poglavarima), kažu: ‘Mi smo s vama, mi smo se samo sa vjernicima šalili’.” (Kur'an, 2:14)

Zapad im kao fusnote u njihovim govorima dozvoljava neke od tih slogana, da truju ljude i da ćute. Problem nije u njihovim simbolima, problem je što možda još uvijek na zemlji ima ljudi koji vjeruju tim simbolima i sloganima, to je najveća tragedija.

Šejh Sadik el-Garjani el-Libi?

I ranije sam vam već rekao: U ummet je zakopano blago pod vođstvom nepravednih predsjednika. Vidjet ćete ulemu ne kao ovu koju znate, ulema koja ne izlazi preko satelita i prodaje svoju vjeru za jeftine dunjalučke cijene. Postoje mnogi ljudi koji su u zatvoru, ako oni izađu vidjet ćete čuda nad čudima. Libija ima i druge pored Garjana, Allah ga sačuvao, u njoj su ljudine.

Kako bi mogao pasti Gadafi? 

Mora prvo pasti Tripoli, ali se to ne postiže osim pravim ratovanjem dva naoružana tabora. Definitivno će (inšaAllah) na kraju ući u Tripoli i zauzeti ga, uhvatiti Gadafija i njegove sinove.

Mislite li da će ostati u Tripoliju?

Možda su već neki od njegovih sinova otišli, a ja mislim da su motori njegovih aviona upaljeni. Vjerovatno je izvadio svoj novac iz banki u Sjevernoj Americi.

Mislite li da posjeduje hrabrost da ostane u Libiji?

To ne bi bila hrabrost, nego ludilo. On je skrenuo s uma, možda misli da će pobijediti u ratu protiv naroda Libije!Imate li neki savjet omladini?

Neka se prije svega boje Allaha, a zatim neka rade kako bi ljudima priuštili realnost sa svim mogućnostima, bez umora. Omladino, vi morate potstaći muslimane na džihad u ime Allaha u Libiji, i moliti za svoju braću. Ne smijemo zaboraviti dovu: to je naše oružje koje vadimo pred svakim tagutom, neka se Allah smiluje svakom ko plače kasno u noći moleći Allaha za trijumf muslimana u Libiji.

O Allahu pomozi im i ojačaj korake njihove. Omogući im da pobijede protiv svojih neprijatelja, i njima postavi spletke… O Gospodaru svjetova... O Allahu, smiluj se oslabljenim muslimanima i pomozi im, o Gospodaru svih svjetova! 

19/R.Evel / 1432H 

Prijevod: Ibn Ijad Fudajl

www.Forum-islamik.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz