Pitanje Sirije i rat na kraju vremena

Popularno na sajtu

Na nemire koji se dešavaju u zemljama Šama, uključujući i Siriju, ne treba gledati samo iz perspektive politike i političkih snaga iza konflikta. Ove nemire treba pogledati kroz prizmu islama i imana, proučavanjem hadisa o kraju vremena, kako ne bi bili obmanuti po ovom pitanju.


Rat na kraju vremena je već počeo. Ovo je početak El-Melhametu el-kubra – Velikog rata koji će se desiti pred kraj vremena. Ako čitamo hadise, ovo je sigurno van očekivanja sirijskog naroda i predsjednika kao učesnika,” kaže šef Centra za učenje Kur'ana Arrahmah (AQL), šejh Bahtair Natsir za arrahmah.com, Džakarta.

Sam Šam ima mnogo posebnosti u poređenju sa drugim regijama, kako je naznačeno u hadisima o Šamu. Zapravo, Poslanik sallAllahu alejhi ve sellem je tri puta dovio za blagoslov Šama.

“Narod Šama je odavno od onih koji uveliko pomažu davu Poslanika sallAllahu alejhi ve sellem, u smislu velikodušnosti, oni su narod čiji su bogatsvo i snaga sakriveni. Zbog toga je njihovo iskušenje također veliko, kao što je njihova druželjubivost,” objasnio je šejh.

Na osnovu hadisa o kraju vremena, događaji El-Melhametu el-kubra će se desiti u oblasti Šama, u koji danas spadaju Sirija, Palestina, Liban i Jordan. Sirija postaje značajna jer će u njoj sići mesih Isa, da se bori protiv Dedždžala.

“Zemlju oko Emevijske džamije u Damasku su kupili židovi,” objasnio je generalni sekretar MIUMI koji je posjetio džamiju.

Zbog toga, naglasio je šejh, muslimani moraju obratiti pažnju o događajima o kraju vremena.

“Mo moramo znati gdje će se imam Mehdi i poslanik Isa pojaviti. Također, moramo znati kakva su vjerovanja kršćana i židova o kraju vremena, tako da na terenu možemo mudro povezati simbole i realnost”, istakao je šejh.

Jer, prema njemu, studije o fenomenu kraja vremena su još uvijek djelimične.

“Postoje oni koji se oslanjaju na studije koje su bazirane samo na hadise (isključujući realnost na terenu) pa imaju ograničeno polje informacija, i oni čije je polje informacija pogrešno jer nikako ne slijede hadise. Zbog toga treba objediniti oba polja informacija”, kaže lider udruženja Duh el-Akse.

Poslanikova predskazanja i informacije o nemirima u ovom zadnjem vremenu moraju biti prenešene na sljedeću generaciju. “Možda će naši sinovi i unuci biti ti koji će živjeti na samom kraju vremena. Pa im se mora reći prije nego se desi El-Melhametu el-kubra, jer će se vrhunac rata (inšaAllah) desiti u njihovom vremenu,” savjetovao je šejh.

Događaji na kraju vremena će početi bitkom za zlato koje će otkriti rijeka Eufrat.

“Odatle se borba nastavlja dok kasnije ne preraste u borbu između obožavaoca Allaha i obožavaoca šejtana,” dodao je.

Kršćanske i židovske grupe također spominju sukobe na kraju vremena pod nazivom “Armagedon” i spremaju se za njih.

“Oni kupuju najbolje konje, jer će se borba na kraju vremena opet voditi mačevima,” kaže čovjek koji je posjetio Hebron.

Šejh Bahtair nastavlja, muslimani bi trebali da budu bolji od židova u čitanju karte kraja vremena, koja je mnogo zasnovana na tekstovima.

“Oni proučavaju kraj vremena sa svojim ‘svetim spisima’, dok muslimani to ne rade,” zaključio je šejh.

Izvor: arrahmah.com
Prijevod: Put vjernika (reprint)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz