Nevjerovatne sličnosti između šiizma i kršćanstva

Popularno na sajtu

Šijjaski aktivista je sa strašću pozvao kršćanskog aktivistu da pređe na šiizam. Slijedi njihov dijalog:

Šijja: Vi kršćani tvrdite da je Isus (Mesija) umro na krstu da bi se uklonio naslijeđeni grijeh koji je počinio poslanik Adem (Adam) kada je pojeo zabranjeni plod. To je, po vama, dovelo da ljudi budu protjerani iz Dženneta (raja). Međutim, Allah, dželle-šanuhu, kaže:

“…Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki grješnik samo će svoje breme nositi…” (El-En’am, 6:164)

Kršćanin: Zar vam nije jasno da ste gori od nas?! Vi mučite sami sebe i svoju djecu udarajući se noževima, lancima i bičevima po prsima i leđima, sve dok vam krv ne pokulja iz tijela. To je, zaista, zastrašujući i odvratan prizor. Vi to činite da biste se iskupili za greške počinjene u prošlosti jer ste ponizili Husejna zato što ga niste odbranili… Dakle, u čemu je razlika?!

Šijja: Ipak, vi ste ekstremisti jer smatrate Isusa Krista (Mesiju) Božijim sinom i jednim od tri boga (trojstvo)!

Kršćanin: Zar i vi niste takvi?! Vi ste ekstremisti kada su u pitanju Husejn i drugi imami Ehlul-bejta. Vi tvrdite da su oni postojali u obliku svjetlosti i prije stvaranja svijeta i da su znali ono što je bilo i ono što će biti do Sudnjeg dana jer im ništa nije bilo skriveno. Oni su znali sve što je poznato melekima, poslanicima i vjerovjesnicima.

Vi također tvrdite da su oni znali kada će umrijeti i da ne umiru osim kada oni to žele! El-Kulejni bilježi u svom djelu “El-Kafi”, pod poglavljem: “Kada imami zažele da znaju, oni saznaju”, predaju od Dža’fera da je rekao: “ Imami kada žele da znaju, oni saznaju. Imami znaju kada će umrijeti i umiru po svom izboru.” (“El-Kafi” od El-Kulejnija, 1-258)

Šijja: Važno je to što vam preporučujem da ne obožavate (ibadetite) Mesiju i da ne dajete svojoj djeci ime Abdul-Mesija (Mesijin rob) jer je i sam Krist (Mesija) rob Allahov.

Kršćanin: Štaaa…?! Ne budite tako pretenciozni. Zar ne tvrdite da je Alija rekao: “Ja sam Allahovo lice. Nalazim se pored Allaha. Ja sam prvi i posljednji”?! I vi nazivate svoju djecu imenima kao što su Abdul-Hasan i Abdul-Husejn, iako su i oni Allahovi robovi.

Šijja: Vi činite dovu Kristu (Mesiji). Molite se njemu, a ne Allahu. Pored toga, vi veličate vaše episkope i sveštenike.

Kršćanin: Ehhh… Zar se i vi ne molite drugima osim Allahu?! Vi stalno uzvikujete: “O Alija”, “O Husejn”… Nije mi jasno kada se molite vašem Bogu (Allahu)?! Vi obavljate tavaf (obilazak) oko grobova vaših imama i tvrdite da “ko god posjeti Husejnov grob na dan Arafata, Allah će mu upisati milion primljenih hadževa sa El-Kaimom”. Vi također tvrdite da Bog, anđeli i poslanici uvijek posjećuje Alijin grob!!!

Šijja: Vi pretjerujete sa Kristom (Mesijom) u svom obožavanju.

Kršćanin: Tako isto i vi pretjerujete u obožavanju Husejna i drugih imama. Vi ih uzdižete iznad poslanika. Njima pripada mjesto koje niko ne može dostići. Oni su ma'sum (bezgriješni). Oni znaju sve što je na nebesima i na Zemlji. Dakle, naš Krist (Mesija) je poput vašeg Husejna.

Vaš imam Homeini je rekao: “Od temeljnih ubjeđenja u našem mezhebu jeste činjenica da imamima pripada mjesto koje ne može dostići bliski melek niti poslani vjerovjesnik.” (El-Hukumetul-islamijje, str. 52)

Šijja: Vi ste pretjerali svaku granicu vjerujući da ćete biti pošteđeni od pakla ljubavlju i vjerom u Krista (Mesiju).

Kršćanin: I vi vjerujete da je ljubav prema Ehlul-bejtu dovoljan kefaret (iskupljenje) i jedini put ka vašem spasenju. Po vama, grijesi neće naškoditi onome ko voli Ehlul-bejt. Vi također kažete da ćete se ljubavlju prema Ehlul-bejtu osloboditi svih grijeha. Ljubav prema Aliji je vrlina koja poništava sve grijehe!

Šijja (u bijesu): Vaša Biblija je uveliko izmijenjena. Dodavani su joj i oduzimani tekstovi!

Kršćanin: I vi šijje tvrdite da je vaš Kur’an izmijenjen od strane Poslanikovih ashaba. Originalni tekst Kur’ana se nalazi kod imama Mehdija koji se krije u pećini (sirdab) još od svoje pete godine. Dakle, po vama su svi muslimani već 1.400 godina na stranputici!

Šijja: Prestanimo sa daljnjom diskusijom. Ono što je važno je da si ti spreman da pređeš na islam, da budeš lojalan Ehlul-bejtu i da postaneš pravi šijja, zar ne?

Kršćanin: Ja mislim da (šiizam) nije islam koji je prihvaćen od većine čovječanstva. U vašoj religiji (šiizmu) postoji mnogo više kontradikcija nego u našoj religiji (kršćanstvu). Stoga, možeš li mi ponuditi neku drugu sektu?!?

Da li postoje razlike između ove dvije vjere (šiizma i kršćanstva)?

Izvor: PrisonerOfJoyBlogspot
Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz