Poslanikova ﷺ oporuka o noćnom namazu i njegovoj vrijednosti

Popularno na sajtu

Sedamnaesti hadis

Od Ebu Umameh se prenosi da je rekao Allahov Poslanik ﷺ rekao:

“Oporučujem vam noćni namaz, jer zaista je to put dobrih prije vas, čin približavanja Allahu Uzvišenom, on odvraća od griješenja i briše grijehe.”[1]

linija

Iz hadisa se razumije:

» Vrijednost mnoštva dobrovoljnog namaza.

» Da su pozivači na dobro najpreči da praktikuju noćni namaz.

Rekao je Ibn Mes'ud: “Nosilac (hafiz) Kur'ana treba da se pozna po svojoj noći dok drugi ljudi spavaju.”[2]

Prenosi se da je neki čovjek konačio kod imama Ahmeda pa mu je on donio vode (za abdesta). Kaže ovaj čovjek: “Pa nisam ustao noću (na namaz) niti sam koristio vodu, zatim kada sam osvanuo reče mi imam Ahmed: ‘Zašto nisi koristio vodu?’ Pa sam se zastidio i prešutio. Tada on reče: ‘Subhanallah, subhanallah, nisam čuo da sljedbenik sunneta ne ustaje noću na namaz!’”[3]

Prve generacije muslimana, a naročito ashabi, su bile najrevnosnije generacije ljudi prema noćnom namazu.

Kaže Ebu-z-zinad: “Mi bismo u praskozorje izlazili ka džamiji Poslanika ﷺ, pa ne bi prošao pored ijedne kuće a da u njoj nije učač Kur'ana.”

Od njega se takođe prenosi da je kazao: “Bili smo momci koji, kada bi izlazili radi neke potrebe, govorili bi: ‘Termin vam je kada učači Kur'ana klanjaju.’”[4]

linija

Riječi “Zaista je to put dobrih prije vas, i čin približavanja Allahu Uzvišenom”

» znače da je noćni namaz bio praksa prijašnjih vjerovjesnika.

» Iz istog se zaključuje da se s ovim namazom postiže vrijednost i posebna odlika.

linija

Poslanikove ﷺ riječi “On odvraća od griješenja”

» su dokaz da je noćni namaz od najjačih uzroka zadobijanja bogobojaznosti, kao što kaže Uzvišeni: “Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi.”[5]

» Takođe da noćni namaz odvraća onoga ko ga praktikuje od grijeha i podsjeća ga na grozotu upadanja u grijeh.

» Da su oni koji druge pozivaju u dobro najpreči noćnom namazu, jer je u njemu njihova postojanost, te fizičko i psihičko okrepljenje, kako bi time povećali svoj trud i aktivnost, pa da im to, uz Allahovu pomoć, poveća širenje dobra.

» Hadis nam kazuje da ibadet povećava čovjeku fizičku i duševnu snagu, te da je od najvećih uzroka toga upravo noćni namaz. Naime, poslanici su bili najjači ljudi psihički i tjelesno, a takođe i najposvećeniji ibadetu. Upravo je od njihove ibadetske prakse bio noćni namaz.

Od dokaza koji upućuju na snagu onoga ko praktikuje noćni namaz jeste i sljedeći hadis: “Šejtan na potiljku glave nekoga od vas, kada zaspi, sveže tri čvora i po svakom čvoru udara govoreći: ‘Nek ti je duga noć! Lezi!’ Ako se on probudi i spomene Allaha, odriješi se jedan čvor, ako i abdesti, odriješi se još jedan čvor, a ako i klanja, odriješi se i treći čvor te on osvane radišan i dobrodušan; u protivnom, osvane mrzovoljan i lijen.”[6]

Kao i riječi Allahovog poslanika Aliji i Fatimi: “Hoćete li da vas uputim na ono što vam je bolje od ikakvog sluge? Kada legnete na postelju, donesite tekbir (Allahu ekber) 33 puta, tesbih (Subhanellah) 33 puta i tahmid (Elhamdulillah) 33 puta. To vam je bolje od sluge.”

Kaže šejhul-islam Ibn Tejmijje da onog ko ustraje na ovom zikru kod spavanja neće pogoditi slabost, jer se Fatima žalila na umor od rada, pa ju je Allahov poslanik uputio na to, a hafiz Ibn Hadžer je odabrao mišljenje da onoga ko ustraje na ovom zikru neće pogoditi šteta od mnogo rada, niti će mu biti teško, makar mu se i desio umor,[7] dočim Ibn Kajjim tvrdi da će onaj koji ustraje na ovom zikru naći u tijelu snagu sa kojom neće imati potrebe za slugom.[8] I spominje takođe Ibn Kajjim u šezdeset prvoj koristi zikra to da zikr daje snagu do te mjere da sa zikrom on ostvaruje ono što nije zamislivo bez njega, i tvrdi da je vidio kod Ibn Tejmijje velike stvari od snage u njegovim običajima, riječima, hrabrosti i pisanju: znao je za jedan dan napisati ono što bi pisar obično prepisao za sedmicu ili više, a vojnici su svjedočili velike stvari o njegovoj snazi u ratu.[9]

Poznato je da je uticaj zikra (spominjanja Allaha) općenito velik na srce i tijelo čovjeka, pa kako je tek onda sa uticajem najboljeg zikra uopšte, a to je Kur'an!? A kako tek kada se taj najbolji zikr (učenje Kur'ana) spoji sa najboljim djelom, tj. namazom u pohvalno vrijeme za to, a to je noć? – nema sumnje da će odraz takvog zikra biti jači i ukupna vrijednost djela biti veća, jer se spojio najbolji govor sa najboljim djelom u najbolje vrijeme!

Kaže ‘Ata’ El-Hurasani: “Bijaše se govorilo: Noćni namaz oživljava tijelo, svjetlost je srca i vida, te snaga udova.”[10]

Od primjera koji svjedoče prethodnom jeste i sljedeća predaja koju spominje imam Ez-Zehebi: “Hafs ibn Gijas je vodio kadiluk (sudstvo), pa kad su poslije pregledali njegove presude, odluke i arhivu, začudili su se od preciznosti njegovog rada pa su rekli: ‘Doista su se Hafs i njegovo osoblje pomagali u svom poslu noćnim namazom.’”[11]

Od plodova noćnog namaza jeste i lahkoća prisjećanja kur'anskih tekstova te ojačavanje hifza Kur'ana. Kaže Ebu Abdillah ibn Bišr El-Kattan: “Nisam vidio nikoga da se bolje prisjeća onoga što bi htio od ajeta Kur'ana od Ebu Sehla ibn Zijada. Bio nam je komšija. Uobičavao je oduljiti s noćnim namazom i učenjem Kur'ana. Zbog mnoštva njegova učenja Kur'an je pamtio kao da mu je ispred očiju.”


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 17. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Bilježe Tirmizi, Bejheki i Hakim, koji ga smatra vjerodostojnim, a Zehebi se slaže sa njegovom ocjenom. Iraki ga smatra hasen – dobrim.

[2] Bilježi El-Adžurri u Ahlaku hameleti-l-Kur’an: 102.

[3] Bilježi Ibn Muflih u El-Adabu-š-šer’ijjeh: 169/2.

[4] El-Mervezi u Muhtesaru kijami-l-lejli, 83.

[5] El-A’raf:201.

[6] Bilježe Buhari i Muslim.

[7] Fethul-Bari, 11/129.

[8] El-Vabilus-Sajjib, 186.

[9] El-Vabilus-Sajjib, 186.

[10] Muhtesaru Kijamil-lejl, 54.

[11] Skraćeno prenešeno iz Sijeru A’lamin-Nubela, 6/313.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz