Sedamnaest stavki o tumačenju snova

Popularno na sajtu

Ibn Kutejbe Ed-Dinavari spominje u svojoj knjizi o tumačenju snova: “Ne postoji niti jedna od nauka kojom se ljudi bave da je više nejasna, delikatna, plemenita, teška i problematična za priču o njoj od tumačenja snova, jer je to vrsta poslanstva.”

Prenosi se od Enesa ibn Malika radijellahu ‘anhu da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: “San vjernika je četrdeset i šesti dio poslanstva.” (Sahih-Buhari)

Iako ne postoji način da potvrdimo da li je ova slijedeća konstatacija tačna ili ne, neki od učenjaka su pokušali da objasne četrdeseti i šesti dio odnosno proporciju od 1:46 na slijedeći način. Poslanstvo Allahovog Poslanika Muhammeda sallallahu ‘alejhi ve sellem je trajalo od njegove 40. do 63. godine što je 23 godine poslanstva. Iz sire poznajemo da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem 6 mjeseci prije nego mu je došao Džibril alejhisselam sanjao istinite snove, tako da bi se dešavo da naveče usnije san a on mu se već ujutro ostvari. Tako da je 6 mjeseci naspram 23 godine proporcionalno jednako 1:46.

1. Postoje tri vrste snova

Imam Et-Tirimzi prenosi od Muhammeda ibn Sirina koji prenosi od Ebu Hurejre da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: “Postoje tri vrste snova, istiniti snovi zatim snovi u kojima čovjek govori sebi (snovi o onome o čemu misli u toku dana) i snovi od šejtana koji te želi rastužiti”. U vezi snova od šejtana u nekim hadisima se navodi da bi čovjek trebao ustati i klanjati dobrovoljni namaz, a u drugima da taj san ne priča nikome.

Ebu Seleme radijellahu ‘anhu je rekao: ‘’Nekada bi sanjao snove koji su mi bili teži od planine, ali nakon što sam čuo ovaj hadis prestao sam se obazirati na takve snove’’.
Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija radijellahu ‘anhu da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: ‘’Lijep je san od Allaha, pa kada neko od vas usnije nešto što voli, neka to ne priča nikome osim onome koga voli; ako usnije nešto što ne voli, neka kod Allaha zatraži utočište od zla što ga nosi taj san i od šejtanova zla, a potom neka pljucne tri puta i taj san ne priča nikome, pa mu neće nauditi.” (Sahih-Muslim)

Da li je svaki san koji vjernik usnije dobar?

El-Muhalleb kaže: ‘’Većina snova bogobojaznih ljudi su dobri i istiniti snovi a ponekad se može desiti da usnije i san koji nema posebnog značenja ali to nije često jer je utjecaj šejtana na ove ljude slab, a slučaj je suprotan kod drugih ljudi nad kojima šejtan ima veću kontrolu. Postoji nekoliko vrsta ljudi:

I. Poslanici, svi njihovi snovi su istiniti ali ponekad trebaju tumačenje.
II. Bogobojazni ljudi: većina njihovih snova su istiniti ali i većina njih trebaju tumačenje a neki od snova budu i direktni koji ne zahtjevaju tumačenje.
III. Ostali ljudi: većina njihovih snova nisu od istinitih ali neki od njih mogu i biti istiniti’’. (Fethul-Bari bi-šerh Sahihul-Buhari)

Istiniti snovi se djele u dvije kategorije:
a) Direktni snovi- snovi koji ne zahtjevaju tumačenje, gdje se događaji iz sna identično dešavaju i na javi.
b) Snovi koji zahtjevaju posebno tumačenje.

2. Ne spominje se san, ne traži tumačenje osim od učenog ili osobe koja će te iskreno savjetovati.

Hafiz IbnHadžer el-Askalani kaže: ”Ako se snovi ispričaju zavidniku ili pakosniku, može ih ružno protumačiti i tako čovjek sam sebi može da ubrza nedaću.” (Fethul-Bari, 14/450)

Takođe za ovo ima dokaz i u Kur’anu:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ ٤

Kada Jusuf reče ocu svome: “O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše” – Jusuf, 4

قَالَ يَٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥

on reče: “O sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj, da ti ne učine kakvu pakost, šejtan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj. – Jusuf, 5

3. Viđenje Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem u snu

Prenosi se od Enesa ibn Malika radijellahu ‘anhu da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao:
“Ko me vidi u snu zaista me vidio, jer šejtan ne može uzeti moj oblik” (Sahih-Buhari)

Ali šta ako se desi da osoba vidi Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem u snu i osjeća da je to on ali njegov opis je drugčiji od onoga koji se spominje u hadisima?
Ez-Zuhri prenosi da je Ibn Sirin rekao: “Samo ako ga vidiš onako kako je opisan”.
En-Nevevi suprotno ovome kaže: “Sve dok osjećaš da je osoba koju si vidio Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem onda je to on, pa makar došao u drugčijem obliku”. Ibn Tejmije je istog stave kao i Ibn Sirin.

4. Ponavljanje određenog sna je od znakova njegove istinitosti, svejedno da li ga usnila jedna osoba više puta ili više osoba jedanput ili više puta.

Abdullah ibn Omer radijellahu ‘anhu prenosi da se nekim ljudima u snu predočilo da je Lejletul-Kadr u zadnjih sedam dana Ramazana, pa je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: ”Vidim da se vaši snovi međusobom ojačavaju da je noć Kadra u zadnjih deset dana Ramazana pa ko je traži, neka je traži u zadnjih sedam dana”. (Sahih-Buhari)
Isti slučaj je i kad su dva ashaba usnila san o propisima ezana. (Tj. Da se poziv na namaz vrši glasom-ezanoma ne zvonom niti bubnjem)

5. Kada je za očekivati da se usnije istinit san?

Po danu ili noću i da li je sve jedno radi li se o početku ili kraju dana ili početku ili kraju noći?
Ibn Sirin je rekao: “Snovi po danu su jednaki noćnim snovima”. (Sahih-Muslim)

6. Snovi su dvije vrste (jasni snovi i snovi kojima je potrebno tumačenje)

Ibn Battal je rekao: “Snovi (istiniti) su dvije vrste:

  • Jasni snovi poput sna kada čovjek usnije da nekome daje hurme pa se probudi i tog dana nekome da hurme, ovakav san ne treba nikakvo tumačenje.
  • Druga vrsta snova su snovi koje ne možemo razumjeti osim uz tumačenje od strane učenog i iskusnog tumača jer su simboli veoma osjetljivi i komplikovani za tumačenje.’’

Poput sna Allahovog Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem u kojem je pio mlijeko iz posude a zatim tu posudu dao Omeru radijellahu ‘anhu Allahov Poslanik ]je ovo protumačio kao znanje. Što znači da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem upio znanje i to u tolikoj mjeri da je spomenuo da je u snu mlijeko počelo da teče ispod njegovih noktiju.

7. Snovi mogu biti o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti

8. Pred kraj vremena istiniti snovi se umnože

Ibn Sirin kaže: “Čuo sam Ebu Hurejru radijellahu ‘anhu kako kaže: ‘Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Pred kraj vremena će se umnožiti istiniti snovi kod vjernika‘”. (Sahih-Buhari)
“Pred kraj vremena’’ se može protumačiti na dva načina:

a) El-Hattabi kaže: “pred kraj vremena…’’ se odnosi na vrijeme noći i dana. Kada se dužina noći prebliži dužini trajanja dana tada se i istinitost snova kod vjernika poveća. To su vremena kada kada cvijeće procvijeta i kada voće uzrije. To su vremena za koje tumači snova kažu da su u njima snovi najpreči da budu istiniti.’’
b) El-Kurtubi kaže: “Ono što se misli pod pred kraj vremena, a Allah najbolje zna, je pred kraj vremena kada će skupina vjernika biti sa Isaom ‘alejhisselam nakon što on ubije Dedžala.’’

Ibn Ebi Džemre kaže: Razlog zbog kojeg vjernik sanja istinite snove u određenom vremenu je taj što vjernik postaje garib (stranac) kao što je spomenuto u hadisu: “Islam je počeo kao nešto strano i vratiti će se onako kako je i počeo-kao nešto strano, pa neka su radosne vjesti za garibe (strance)”.

Ibn hadžer El-Askelani komentarišući na sva mišljenja kaže: “Kada god se vjernik nađe u teškim vremenima prepunim iskušenja i njegovi istiniti snovi će se umnožiti jer on treba pomoć. Kada je vjernik sam, a vremena teška i prepuna iskušenja i kada ne možeš naći na ljude koji podržavaju istinu tada Allah podari podršku kroz istinite snove u obliku radosnih vjesti da bi im podario snagu, samopouzdanje i nadu u vremenu kad se iskušenja umnože i kada ih testira i tada vjernik sanja snove koji se i ostvaruju.
Primjer ovoga su braća koja su u džihadu Allaha radi i koja često sanjaju istinite snove jer ih Allah iskušava a u isto vrijeme ih i potpomaže.

9. U većini slučajeva ukoliko se radi o lijepim vjestima od Allaha prođe duži vremenski period prije nego li se san i ostvari, međutim ukoliko se radi o upozorenju ubrzo nastupa i njegovo ostvarenje.

Za san Jusufa ‘alejhisselam je bilo potrebno 40 godina prije njegovog ostvarenja. Neki učenjaci kažu da je jedna od mudrosti u ovome da Allah podari lijepe vijesti ranije kako bi osobi dao samopouzdanja i nade i da ga motivira u životu. Suprotno od toga ukoliko se radi o upozorenju ono se ubrzo ostvari tako da u čovjeku strah i oprez ostanu svježi.

10. Snovi služe kao dobre vijesti ili upozorenje a ne kao izvor šerijata

Eš-Šatibi kaže: “Korist sna je da ukažu na lijepu stvar koja će se desiti ili upozorenje ne predstojeće iskušenje a ne na propis, presudu ili odgovor na šerijatsko pitanje.”

11. Ako neko usnije san koji je veoma dug poput nekakvog filma ili da ga neko proganja i tom proganjanju nema kraja najvjerovatnije je da takav san ne nosi neko posebno značenje jer su istiniti snovi kratki i jasni.

12. San vjernika ga oraspoloži ali ga ne umisli i ne učini ga previše ponosnim

Ibn Muflih u svojoj knjizi Adabu-Šerijah spominje: “Ibrahim El-Humejdi je bio bogobojazan čovjek i jednom prilikom kada ga je posjetio Ahmed Ibn Hambel pa mu on reče: “Moja majka je usnila san gdje je usnila to-i-to što će ti pripasti’’ a spomenuo je Džennet. Imam Ahmed mu reče: “Moj brat, Sehl ibn Selmah, ljudi su ga sanjali u sličnim snovima poput tog kojeg si ti spomenuo a na kraju je završio proljevajući tuđu krv, tako da, snovi obraduju vjernika ali ga ne čine hvalisavim’’.

13. Tumačenje sna nije zagarantovano nego se tumačenje temelji na ličnom znanju tumača

Allah u Kur’anu kaže

وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢

A onome od njih dvojice za koga je znao da će spasen biti reče: “Spomeni me gospodaru svome!” – ali šejtan učini te on zaboravi da ga spomene gospodaru svome, i Jusuf ostade u tamnici nekolike godine. Jusuf, 42

Ibn Kesir u svom djelu El bidaje-ve-Nihaje spominje jednog ne-tako-dobrog abasijkog halifu koji je u snu sanjao da se penje uz 28 stepenica pa mu je to protumačeno kao da će vladati 28 godina međutim umro je šest mjeseci kasnije u 28. godini života tako da je njegov san predstavljao dužinu njegovog života a ne vladavine.

Jedna žena je usnila svoju kćerku kako lomi tri bajraka. Kada je otišla Ibn Sirinu on je protumačio da će se njezina kćerka udati za tri plemića i da će svaki od njih umrijeti. Kada je njezina kćerka odrasla udala se za Jezida ibn El-Muhaleba koji je bio emir u Iraku pa je bio ubijen. Zatim se udala za Amira ibn Jezida et-Tejmija pa je i on bio ubijen. Poslije toga se udala za El-Hasana ibn Osmana ibn Abdurahmana ibn Aufa, unuka ashaba Abdurahmana ibn Aufa radijellahu ‘anhu nakon što su se jednom posvađali ona mu reče: “Tako mi Allaha ti ćeš biti ubijen”, pa kada je pitao za razlog ona mu je ispričala dosadašnje događaje, pa je on rekao: “U redu, razvodim te kad već smatraš da ću biti ubijen’’. Nakon toga ona se udala za El-Abbasa ibn Abdullaha ibn Harisa i on bi ubijen.’’

Jedan čovjek je usnio da tabuti izlaze iz njegove kuće, a bio je period kuge, broj tabuta je bio jednak broju članova njegove porodice pa je to protumačio kao smrt cijele svoje porodice. Njegov san se počeo ispunjavati sve dok samo on nije ostao živ, međutim u tom vremenu u njegovu kuću je ušao lopov te ga je pogodila kuga i tu je i umro, tako da je njegovo tijelo bilo zadnje koje je izašlo iz kuće a ne tjelo čovjeka koji je usnio san.

14. Haram je da čovjek tvrdi da je usnio nešto što nije ili da laže o stvarima koje je usnio

Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa radijellahu ‘anhu da je Allahov Poslanik rekao: “Ko god tvrdi da je usnio ono što nije biće mu rečeno da napravi čvor od dvije dlake na Sudnjem Danu (a on to neće moći učiniti)”.

15. San može usniti jedna osoba a da se odnosi na drugu

El-Hakim i Abdullah ibn Mubarek prenose da je neko u snu vidio Ebu Džehla kako postaje musliman i daje prisegu Allahovom Poslaniku sallallahu ‘alejhi ve sellem ali to se nikad nije dogodilo nego se odnosilo na njegovog sina Ikrimu radijellahu ‘anhu koji je postao musliman i dao prisegu Allahovom Poslaniku.

Usajd ibn Abil As je sanjao da je postao namjesnik Mekke ali se taj san odnosi na njegovog sina Attaba koji je postao namjesnik Mekke.

16. Isti simboli u snu različitih ljudi mogu predstavljati različite stvari

Primjer: Jedan čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu da je usnio kako uči ezan. Pa mu je to protumačio kao odlazak na hadždž, drugi čovjek je došao sa istim snom, međutim on mu je rekao: “ti si lopov!” Kada je upitan zašto je napravio razliku među tumačenjima on je odgovorio: “Vidio sam na licu prvog čovjeka bogobojaznost a Allah u Kur’anu spominje da je Ibrahim ‘alejhisselam ezanom pozivao ljude na hadždž. Na licu drugog čovjeka sam vidio zlo, a Allah u suri Jusuf spominje:

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَٰرِقُونَ ٧٠

I pošto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu čašu u tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati: “O karavano, vi ste, doista, kradljivci!” Jusuf, 70

17. Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je rekao: ”San stoji na jednoj nozi poput ptice i kada bude protumačen tada se i dogodi onako kako je protumačeno”

Neki učenjaci kažu da ukoliko odemo kod učenjaka da nam protumači san i dogoditi će se onako kako nam je protumačeno pa je to jedan od razloga i mudrosti zašto smo obavezni da za tumačenje pitamo ili učena čovjeka ili čovjeka koji će nam dati iskren savjet, a ne osobi koja je zavidna pa da nam se ne desi onako kako to oni protumače. Međutim postoji razilaženje po ovom pitanju, tako da Allah najbolje zna.


Autor: Enver El-Avlaki
Izvor: http://anwar-alawlaki.blogspot.ba/2011/10/seventeen-rules-of-dream.html
Prijevod: Istina.ba

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz