Mudrost – plod ispravnog razumijevanja islama

Popularno na sajtu

Umjerenost kao osobina pobjedonosne generacije rezultat je ispravnog razumijevanja vjere, njene sveobuhvatnosti, prioriteta, trenutnih prilika, ciljeva Šerijata, razilaženja među islamskim učenjacima.

Umjerenost je parametar koji usmjerava dobra djela na koja čovjeka potiče jačina imana u Allaha i u onaj svijet, odnosno opreznost od ovosvjetskih ljepota i duše.

I za očekivati je da se čovjek, uslijed uvriježenosti spomenutih vrijednosti, susteže od određenih dopuštenih stvari ili sebi otežava, odnosno da se sustegne od onoga od čega se ne mora sustegnuti, tj. da čini ono što ne bi trebao činiti. Zato su tu mudrost i umjerenost da usmjere čovjeka u pitanjima vjere.

Kako ispravno razumijevati islam?

Samo onaj ko je umjeren u vjeri bit će i mudar i moći će se nositi sa svim životnim izazovima; mudrost je očekivan plod umjerenosti i ispravnog razumijevanja islama.

Tu je sljedeći hadis: “Kome Allah želi dobro pouči ga propisima vjere.” (El-Buhari i Muslim)

Pod izrazom ispravno razumijevanje vjere podrazumijevamo znanje o sveobuhvatnosti islama, o stupnjevima islamskih propisa i svijest o tom da neki ljudi islamu pristupaju na izuzetno opasan način izvodeći islamske propise na osnovu Šerijatom nevalidnih izvora, kao na primjer, „nadahnućem“ i snovima.

Isto tako, bez razumijevanja prioriteta nema ni umjerenosti niti vaganja između koristi i štete, kad jedno drugo isključuju.

Šejhul-islam Ibn Tejmijja veli sljedeće: “Nije pronicljiv onaj čovjek koji zna šta je dobro a šta zlo, već je pronicljiv onaj koji može prosuditi šta je prioritet od dva dobra, odnosno u kojem je od dva zla veća šteta.” (Medžmuul-fetava, 2/549)

Ako bude mogla određivati prioritete, pobjedonosna generacija će biti umjerena i u svemu će moći ispravno prosuđivati.

Razumijevanje je vještina

Islam će ispravno razumjeti onaj čovjek koji na prvo mjesto stavi Kur'an, jer se on obraća razumu, utemeljuje put islama na ispravan način, daje mogućnost opće predodžbe i realnog odnosa prema okruženju. I ne samo to! Veličanstveni Kur'an reda prioritete i proizvodi umjeren, uravnotežen pristup uslijed kojeg čovjek svakome daje njegovo pravo:

“A kome je data mudrost, dato mu je dobro veliko…” (El-Bekara, 169)

Komentirajući ovaj ajet, Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “Izraz mudrost odnosi se na poznavanje časnog Kur'ana.”


Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz