Šejh Muhajsini poziva Sirijce na korišćenje turske lire

Objavljeno / ažurirano:

Šejh Abdullah Muhajsini objašnjava na koji način Asad vodi finansijski rat.

S obzirom da se suočava sa finansijskim kolapsom, režim štampa bezvrijedne novčanice sirijske funte, bez ikakvih rezervi u centralnoj banci, a nakon toga kupuje skuplje valute, kao što je američki dolar, u oslobođenim teritorijama – ostavljajući im beskorisne hartije. Na taj način se bogate iz ničega, uzimajući novac iz slobodnih teritorija.

U nastavku, šejh Muhajsini pojašnjava da je, na osnovu analiziranja, najpogodnije preći na tursku valutu – kako sa ekonomskog aspekta, tako i sa islamskog, jer će se ovim aktom režim oslabiti ekonomski. Sa druge strane, to će stabilizovati ekonomiju na oslobođenim teritorijama.

On poziva šure svih grupa da daju izjave u kojima najavljuju zamjenu valute. Ovo bi poboljšalo situaciju siromašnog naroda – a narod to i želi.

Čak iako se za početak samo jedna od uticajnijih grupa složi, to bi bila motivacija za ostale.

Al-Maqalaat

NOVO NA SAJTU

Želi svome bratu ono što želiš sam sebi

0
Iman vjernika neće biti potpun sve dok svojoj braći vjernicima ne bude želio što i sam sebi priželjkuje. Uzvišeni kaže: "Samo su vjernici braća."1 Ibn Kesir,...

Preporučeni sadržaj

Četiri stvari koje je Allah stvorio Svojom rukom

0
Prenosi se od Harisa ibn Newfela: Allah je stvorio tri stvari Svojom rukom: 1. Stvorio je Adema Svojom rukom 2. Napisao je Tevrat Svojom rukom 3. Zasadio...

Islamske teme