Između Nedžašije i taguta Turske

Objavljeno / ažurirano:

– Nedžašija je bio kršćanin i pored toga nije predao muslimane (mušricima iz Kurejša), niti im je sudio po tagutskom zakonu, naprotiv on ih je ostavio da u njegovoj zemlji žive bez ikakvog pritiska, i dao im je sigurnost za njih same kako bi ispovijedali svoju vjeru i ustrajali na njoj.

– Nakon što je prihvatio islam vladao je po islamskom zakonu, i kada god bi do njega došlo nešto novo od šerijata, on bi po tome radio i sudio.

– Dok tagut Turske (tj. Erdogan) i slični njemu tvrde da su muslimani, a u isto vrijeme zagovaraju i pozivaju se na crveni sekularizam1, i on je njihova osnova. A nekada se pozivaju na demokratski sekularizam, i smatraju ga jedinim spasom i riješenjem! Dakle vlast pripada tagutu i šejtanskim i džahilijetskim zakonima, i on sprovodi međunarodne ugovore i podržava iste, i bori se radi toga, i uvažava ih kakvi god bio njihov sadržaj i suština, te neprijateljuje prema onome ko ih negira i bori se protiv njega. Također, on predaje muslimane drugim tagutima.

Stoga razlika između njega i Nedžašije je poput razlike između dana i noći, Zemlje i Neba, tmine i svijetlosti. A Allah je najbolji pomagač.

Napisao: šejh i muhaddis Ebu Abdullah Es-Sadik El-Hašimi (poznati učenik šejha Sulejmana El-Ulvana)
Izvor: https://t.me/hekmaathar

Fusnota:

[1] Aludirajući time na prvog turskog taguta: Ataturka i novu Tursku.

NOVO NA SAJTU

Hindu genocid nad muslimanima: Premijer Indije na polaganju kamen-temeljca za izgradnju...

0
Indijski nacistički premijer Narendra Modi položio je "srebrnu ciglu" (kamen-temeljac) za izgradnju hrama mušričkom bogu Ramu, kojeg obožavaju hindusi, na mjestu gdje je nekada bila Babri džamija u Ajudiji (Ayodhya) u pokrajini Utar Pradeš, Indija, izvještavaju globalni mediji i grupe za zaštitu ljudskih prava.

Preporučeni sadržaj

Kineski genocid nad muslimanima: Zabrana hidžaba i dugačke odjeće, javno rezanje...

0
S obzirom da je genocidna vlast zabranila hidžab, muslimanke su prisiljene da izlaze bez mahrame na glavi, ali su mnoge od njih i dalje nosile široku i dugačku odjeću. Međutim...

Islamske teme