Između Nedžašije i taguta Turske

Objavljeno / ažurirano:

– Nedžašija je bio kršćanin i pored toga nije predao muslimane (mušricima iz Kurejša), niti im je sudio po tagutskom zakonu, naprotiv on ih je ostavio da u njegovoj zemlji žive bez ikakvog pritiska, i dao im je sigurnost za njih same kako bi ispovijedali svoju vjeru i ustrajali na njoj.

– Nakon što je prihvatio islam vladao je po islamskom zakonu, i kada god bi do njega došlo nešto novo od šerijata, on bi po tome radio i sudio.

– Dok tagut Turske (tj. Erdogan) i slični njemu tvrde da su muslimani, a u isto vrijeme zagovaraju i pozivaju se na crveni sekularizam1, i on je njihova osnova. A nekada se pozivaju na demokratski sekularizam, i smatraju ga jedinim spasom i riješenjem! Dakle vlast pripada tagutu i šejtanskim i džahilijetskim zakonima, i on sprovodi međunarodne ugovore i podržava iste, i bori se radi toga, i uvažava ih kakvi god bio njihov sadržaj i suština, te neprijateljuje prema onome ko ih negira i bori se protiv njega. Također, on predaje muslimane drugim tagutima.

Stoga razlika između njega i Nedžašije je poput razlike između dana i noći, Zemlje i Neba, tmine i svijetlosti. A Allah je najbolji pomagač.

Napisao: šejh i muhaddis Ebu Abdullah Es-Sadik El-Hašimi (poznati učenik šejha Sulejmana El-Ulvana)
Izvor: https://t.me/hekmaathar

Fusnota:

[1] Aludirajući time na prvog turskog taguta: Ataturka i novu Tursku.

NOVO NA SAJTU

Ruska vojska

Sirija: Šta je sljedeći potez Rusije u Manbidžu?

Ubrzo nakon što je američka vojska počela povlačenje iz sjeverne Sirije ovog mjeseca Rusija je odmah dovela svoje snage kako bi popunila vakuum vojne...
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

Preporučeni sadržaj

islamske fetve

Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova je poput onoga ko...

Ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, pa makar vjerovao da je Allahov zakon bolji, je mušrik1. Njegovo ubjeđenje da je Allahov šerijat bolji (od...

Islamske teme