Categories:

Strogost prema kafirima i njihovo odbacivanje

Objavljeno / ažurirano:

Stav muslimana prema kafirima i općenito neprijateljima koji žele propast islamu i muslimanima, bilo u njihovom društvenom ili poslovnom životu, opisuje Uzvišeni Allah u slijedećem ajetu:

O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele, jedva čekaju da njima dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.”1

Ko prati nevjerničke propagandne službe poput njjihovih televizijskih kanala, radija, časopisa itd. Shvatitće poruku i smisao ajeta. Allah,azze we dželle, je naredio strogost prema nevjernicima kako se muslimani ne bi miješali i živili zajedno s njima, i kako bi sačuvali svoju vjeru i islamsko ponašanje. A bitan razlog za to je i da nevjernici ne bi otkrili intimne stvari vezane za muslimane. Njihovu mržnju možemo dočekati samo sa strogošću i udaljavanjem od njih, kao što kaže Uzvišeni Allah:

I budi strog prema njima.”2 

U drugom ajetu kaže Uzvišeni: “…i neka oni osjete strogost vašu.”3

Nema ni jedne muslimanske zemlje u kojoj nevjernici žive ili su bili okupatori i kolonizatori, a da nisu sve poduzeli kako bi utrnuli dini-islam i zamijenili ga njihovim zakonima i ideologijama. Tako su se stvari izokrenule da su oni postali strogi, a muslimani im se umiljavaju uzimajući ih za prijatelje, učeći u njihovim školama, radeći po njihovim običajima, usmjerujući svoja mišljenja prema njihovim itd. Toga se sačuvao onaj kome je Allah podario Svoju milost i sačuvao ga. Allahove riječi:

O vjernici, s Mojim i sa svojim neprijateljima ne prijateljujte, i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču istinu koja vam dolazi,”4 znače da ne osjećamo srcem ljubav prema njima i izražavamo im naklonjenost, jer je to suprotno tewhidu. Naravno to ne znači napuštanje poslovnih veza i lijepog ophođenja jer su lijepo ophođenje i dobre komšijske veze jedno, a ljubav i prijateljevanje drugo. Kada su muslimani poklonili kafirima ljubav i prijateljstvo oni su to njima uzvratili okupacijom i poniženjem, kao što je to slučaj većine muslimanskih zemalja. U izražavanje strogosti prema nevjernicima ulazi i ne otpočinjanje pozdrava njima, stjerati ih u tjesnac kad se mimoilazi s njima, ne pozivati ih na objede i ne družiti se s njima. To vidimo iz hadisa kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijAllahu anhu:

Ako sretnete mušrike u putu nemojte vi počinjati sa selamom i stjesnite im put da prođu tjesnacem,”5 i hadisa kojeg prenosi Ebu Seid el-Hudrij, radijAllahu anhu: “Nemoj dozvoliti da jede tvoju hranu osim bogobojazan i ne druži se osim s vjernikom.”6

Autor: Abdurrahman b. AbdilKerim el-Ubejjid

Izvor: Načela islamskog življenja

Priprema: Put vjernika

Fusnote:


1 Prijevod značenja sure Ali Imran, ajet 118.

2 Prijevod značenja sure Et-Tahrim, ajet 9.

3 Prijevod značenja sure Et-Tevbe, ajet 123.

4 Prijevod značenja sure El-Mumtehane, ajet 1.

5 Sahih od Muslima

6 Sunen od Ebu Davuda

NOVO NA SAJTU

Čvrsto pridržavanje Kur'ana i sunneta

0
Pravo je i obaveza svakog tragaoca za znanjem da se čvrsto pridržava sunneta Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i sunneta upućenih halifa, Allah bio...

Preporučeni sadržaj

Ispravno razumijevanje ajeta „Nema prisile u vjeru“

0
A što se tiče govora Uzvišenog: „Nema prisile u vjeru“, time se cilja na sljedeće: Da insan neće biti prisiljavan da napusti svoju vjeru i kako bi prihvatio islam, jer se islam prihvata samo iz ubjeđenja, ali bit će prisiljen da se nad njim sprovodi šerijatski zakon i da se pridržava toga.

Islamske teme