Sulejman el-Ulvan: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (IV)

Popularno na sajtu

Iz serijala članaka šejha Sulejmana el-Ulvana: “Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište ”

Prvi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (I)

Drugi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (II)

Treći dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (III)


Ograničivanje propisa kufra negiranjem ili ohalaljivanjem nema osnove, jer sâmo negiranje ili ohalaljivanje je nevjersto, makar počinioc ne sudio po izmišljenim zakonima.

Rekao je Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao: „Onda kada ohalali haram oko kojeg postoji idžma'a(jednoglasni stav islamskih učenjaka) da je haram, ili oharami halal za koji postoji idžma'a da je halal, ili promijeni šerijatski propis za koji postoji idžma'a – (osoba)postaje nevjernikom otpadnikom po saglasnosti svih islamskih učenjaka.“

Rekao je hafiz Ibn Kesir u biografiji o Džingis-kanu: „Ko ostavi Šerijat objavljen Muhammedu ibn Abdullahu, alejhi selam, pečatu svih vjerovjesnika, a zatim se sudio po nekom od derogiranih Šerijata – postaje nevjernik. Pa šta tek reći za onoga koji se sudi po Jasi (zakonu koji je izmislio Džingis-kan) i daje mu prednost nad Poslanikovim Šerijatom?! Ko bude to uradio, postaje nevjernik po jednoglasnom stavu svih islamskih učenjaka.“

Rekao je Allah:

„I, tako Mi Gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate, a potom u dušama svojim tegobe ne osjete za ono što si odredio i sasvim se ne predaju!“ [1]

I rekao je Uzvišeni:

„Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i u ono što je objavljeno prije tebe kako žele da im se pred tagutom – lažnim sudijom sudi, iako im je naređeno da u njega ne vjeruju?! A šejtan samo želi da ih u veliku zabludu navede.“ [2]

Ako neko kaže: „Onaj ko sudi po izmišljenom zakonu ne daje prednost tom zakonu nad Allahovim, već je ubjeđen da je taj izmišljeni zakon ništavan“, kažemo: „Ova tvrdnja nema uticaja i ne mijenja ništa od propisa, jer je obožavaoc kipa mušrik, odpadnik, pa makar tvrdio i bio ubjeđen da je širk ništavan(batil). On čini širk zbog dunjalučkih koristi.“

Rekao je Allah:

„…a On ne pridružuje nikoga u vlasti Svojoj.“ [3]

( http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_1180.html )

[1] En-Nisaa, 65.

[2] En-Nisaa, 60.

[3] El-Kehf, 26.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz